Umia Innovation AB

Umia Innovation AB

51 - 100 employees | SE559191732201 | Sweden
Med gott ledarskap och effektiv organisation blir den smarta tekniken komplett
Umia Innovation startade april 2019 i Umeå och strax därefter startades Skellefteå-kontoret och vi har redan passerat 50 anställda. Göteborgskontoret startade under andra halvan av 2019 och vi håller på att starta upp verksamhet i Stockholm, Malmö och ett par orter till. Vi är en teknik- och kompetens-leverantör inom Process-, Teknik- och Ledarskaps-utveckling. Vi arbetar med ett helhetstänk kring teknikkonsulter och med det menar vi att tekniken är det viktiga men att den inte står själv utan för att få ut maximalt av tekniken krävs även ett gott ledarskap och naturligtvis effektiva och moderna processer för att få det dagliga arbetet så effektivt som möjligt.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.