ahead experience

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

ahead experience

1 employees | SE559231114501 | Sweden
Konsult med lång, bred och djup erfarenhet inom UX stretegi, UX design, Service Design och UI design. Inspirerande workshopfacilitering och moderering. Hög strategisk nivå på analyser, metoder, processer och kvalitet.

Roles

Service Designer
UI designer
UX-designer
UX-strateg
Workshopledare

Want to know more about ahead experience? Login to get full info!