Viktor Dellmar

1 employee
Sweden
Konsulter som lägger bitarna på plats.
Konsultverksamhet med fokus på skolutveckling, projektledning och verksamhetsprocesser.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.