Ada Digital

-
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Ada Digital

2 - 10 employees SE559161822701 Sweden
Ada Digital finns för att utmana och göra skillnad. Vi vill förändra synen på IT-rekrytering och kompetens genom innovativa rekryteringslösningar.
Ada Digital finns för att utmana och göra skillnad. Vi vill förändra synen på IT-rekrytering och kompetens genom innovativa rekryteringslösningar. Vi har inspirerats av världens första programmerare som vågade prova nya vägar, utmanade förutfattade meningar och hade kreativitet och mod att förändra.

Det har länge pratats om kompetensbrist inom det digitala området. Vi jobbar aktivt för att IT-branschen ska vara öppen för alla som har potential. Det kommer krävas nya sätt att rekrytera digital kompetens för att våra kunder, och Sverige i stort, ska fortsätta behålla sin digitala position.

Vår vision är framtagen för att lösa den kompetensbrist som finns idag. Vi lever efter den. För vi tror att det är möjligt. Det handlar bara om att vara lite besvärlig ibland. Att våga. Och att utmana. Svårare än så är det inte.

Vår vision
”Med en modig och öppen syn på kompetens möjliggöra hållbar utveckling i en digital värld."

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.