NVBS Security

2 - 4 employees
Sweden
Vi erbjuder våra tjänster till företag, organisationer samt myndigheter och arbetar främst med säkerhets-konsultation, projektledning, bakgrundskontroller, utbildning och cybersäkerhet.
NVBS Security är specialister inom sektorn Kritisk Infrastruktur men är verksamma inom många andra områden som exempelvis Fastighets- och Rekryteringsbranschen. Vi erbjuder våra tjänster till företag, organisationer samt myndigheter och arbetar främst med säkerhets-konsultation, projektledning, bakgrundskontroller, utbildning och cybersäkerhet.
Medarbetarna i NVBS Security har bakgrund i Försvarsmakten, SÄPO, försäkringsbranschen och näringslivet. Vi jobbar aktivt och tillsammans för att vara den bästa leverantören av säkerhetstjänster för våra uppdragsgivare och den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Vi vill helt enkelt skapa trygghet och arbetsro för våra kunder.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.