Manolima

1 employee SE700112XXXX01 Sweden
Manolima är experter på research och analys. Vi hjälper företag att samla in och konvertera undersökningsdata till tydliga insikter och konkret affärsnytta.
DIN GUIDE TILL VERKLIGHETEN.

På Manolima vet vi att endast en liten del av människors besluts sker på medvetna och rationella grunder, och ett beslut ska nog mer liknas vid bearbetade känslor och överslagsberäkning än vid rationell analys av noggrant beräknade summor.

Men sett från marknadsförarens ände av teleskopet verkar konsumenter ofta vara rationella, metodiska och på ständig jakt efter marknadens bästa erbjudande. Det är lätt hänt att börja tänka på konsumenter som logiska maskiner, som effektivt och utan distraherande känslor tar sig igenom komplexa beslutshierarkier inför varje köpbeslut.

Det är här Manolima kommer in. Vi är experter på research och kan allt om hur både traditionella (webbintervjuer, fokusgrupper etc.) och nyare undersökningsmetoder (eye tracking, facial coding etc.) fungerar och när det är läge att använda dem.
Med vårt förhållningssätt är undersökningar inte bara kontroll- och effektivitetsinstrument som kan mäta upp exakta sanningar, utan snarare som en källa där vi kan hämta information som ger oss insikt i mänskliga beteenden, behov och drivkrafter hos dem vi vill beröra – en guide till verkligheten helt enkelt. En guide som hjälper dig att fatta bättre affärsbeslut.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.