Mastracom arbetar inom strategisk branding och taktisk marknadskommunikation för nationella och internationella bolag med syfte och mål att skapa mervärde, ett bättre affärsresultat, en ökad verksamhetseffekt samt att nå kundernas affärsmål.

Mastracom arbetar inom strategisk branding och taktisk marknadskommunikation för nationella och internationella bolag med syfte och mål att skapa mervärde, ett bättre affärsresultat, en ökad verksamhetseffekt samt att nå kundernas affärsmål.
Våra tjänster omfattar global strategisk och taktisk marknadskommunikation, analys av köpprocessen, kundnöjdhet och varumärkeskommunikation.
Andra tjänster är strategier och att effektivisera arbetsprocesser för internationell språkkommunikation samt planering och produktion av kommunikations- och marknadsföringsmaterial.
Om våra kunder med kort varsel behöver anställa eller hyra in kvalificerad personal eller kanske en chef inom branding och marknadsföring, så har vi interimslösningar att erbjuda.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.