Ann-Sofie Weijsenburg

1 employee
Sweden
Testledare, testare

Ann-Sofie är en erfaren testledare, testare och kravanalytiker. Hon har deltagit i många olika projekt med olika utmaningar bland annat i komplexa och transaktionstäta system. Ann-Sofie är van att arbeta ihop med verksamheten t.ex. med system – och acceptanstester.
Ann-Sofie har förmåga att kommunicera tydligt både gällande tekniska- och användarnära frågor. Hon har bred erfarenhet av att skapa teststrategier, testplaner, testspecifikationer samt att dokumentera testresultat och skriva testrapporter. Ann-Sofie skriver även testfall och utför egna tester. Hon koordinerar testområden och samordnar tester med övriga testare. En viktig uppgift har även varit att analysera krav och föreslå förbättringar samt att säkerställa att kraven är testbara.
Ann-Sofies styrka är att hon snabbt sätter sig in i nya verksamheter och kan förstå både affärsledning och specialister. I flera projekt har leverantör/utvecklare kommit från andra länder vilket har medfört att all kommunikation har skett på engelska. Som person är Ann-Sofie analytisk och strukturerad, hon har helhetssyn och beslutsförmåga, öppen, positiv och lätt att samarbeta med. Hon är målinriktad och hon har ett drivande arbetssätt.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.