Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Sandwall Consulting AB

1 employee
Sweden
Erbjuder konsult- och interimstjänster inom bland annat Retail, FMCG samt Management.
Med internationell retailerfarenhet från såväl FMCG, försäljning, ekonomi, inköp samt marknadsföring på ledningsgruppnivå har jag ett utpräglat holistiskt arbetssätt och kan snabbt sätta mig in i både helheten och specifika arbetsuppgifter i kort- och långsiktiga konsult- eller rnterimsuppdrag. Exempelvis inom följande områden:
  • Företagsledning
  • Coaching
  • ISO-certifiering
  • Försäljning
  • Marknadsföring
  • Konceptutveckling
I'm not available for new assignments at the moment

Locations

Competence areas

Management & Strategy
Marketing & PR
Other
Retail & Warehouses

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.