Galenometrics AB

Galenometrics AB

1 employee SE559022250001 Sweden
Konsultverksamhet inom farmaceutisk forskning och läkemedelsutveckling.
Konsultverksamhet inom farmaceutisk forskning och läkemedelsutveckling. Tjänster som företaget erbjuder är statistisk försöksplanering, quality by design, multivariat dataanalys, farmaceutisk formulering av svårlösliga substanser, kolloidala system eller makromolekyler,farmaceutisk dokumentation inom cmc och patentområdet. Även tjänster inom naturinventeringar, mykologi, föredrag och utbildning förekommer.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.