Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Brzezinka Consulting AB

1 employee
Sweden
Brzezinka Consulting AB är fåmannabolag med en konsult, Martin Brzezinka.
Martin Brzezinka har 20-årig erfarenhet av konsultuppdrag i systemutvecklingens alla faser.

Han har en djup teknisk kompetens och en förmåga att snabbt sätta sig in i kundens verksamhet och miljö.
Han får ofta en framträdande roll vid systemutveckling, särskilt backend, integration, migration och konvertering.

Martin har ett empatiskt och lyssnande förhållningssätt till sin omgivning. Han får inte sällan ett utökat ansvar från sin arkitekt/utvecklarroll till att ta ansvar för det slutliga genomförandet.
I'm not available for new assignments at the moment

Locations

Competence areas

IT & Telecom
Other

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.