Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Canblinot Business Innovation

1 employee
Sweden
Affärsrådgivare för företag som behöver konkret hjälp med att förstå hur de ska anpassa och utveckla sitt erbjudande i förhållande till nya trender och snabbfotade konkurrenter.
Efter min egen erfarenhet - som skapare av Sunfleet Carsharing - av att starta företag, sälja in en vision, tänka nytt och implementera något som inte fanns tidigare är det stimulerande att idag använda denna kunskap för att inspirera andra företag att förstå hur man ska bli innovativ, proaktiv och därmed anpassa sitt erbjudande för att kunna möte nya kundsegment och vara snabbföränderlig när marknaden utmanar befintliga modeller.
I'm not available for new assignments at the moment

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.