RicMan Energy

1 employee
Sweden

Vi utreder och designar värmepumps installationer.

RicMan Energy, RME har sitt säte i Sverige, Stockholm. Vi har arbetet med värmepumpar och geotermiska växlare i flera år. Vi har också en bred kunskap i fluid dynamik, så väl luft (gaser) som vatten eller solid (t ex. sand) i två eller tre faser.

Vi ger våra kunder total support och självklart total anonymitet om så önskas. Under projektets gång arbetar vi nära våra kunder så att de får det de önskar. En utredning/analys med inget eller betydelselösa resultat för kunden är bortkastade pengar och tid.

RicMan har arbetet med energi effektiviseringar av byggnader och dess installationer. Detta gör att vi kan designa ett experiment så att det efterliknar det verkliga systemet. Alla termiska system är icke linjära, vilket innebär att man inte utanvidare kan skala upp ett försök och verkligheten blir densamma.

RME ser förhållandet till kunden som ett långsiktigt partnerskap som gynnar båda parter.
I'm not available for new assignments at the moment

Locations

Competence areas

Installation & Assembly
Technology & Engineering
1 employee
|
Sweden
|

Want to know more?

Login to see contact information, skills, roles, and a lot more.