Nackademin

1
Suppliers
-
Gig
-
Response frequency

Achievements
Första halvåret 2018
Nackademin
21 - 50 employees
Nackademin är ett utbildningsföretag med fler än 30 yrkeshögskoleutbildningar inom bland annat områden som hälsa, design, kommunikation, bygg och IT. Nackademin startades för 20 år sedan och utbildar idag ca 1 500 studenter årligen och har ett 1000-tal nätverkande företag. Våra utbildningar sker i nära samarbete med arbetslivet både när det gäller yrkeshögskoleutbildning, diplomutbildning eller skräddarsydd företagsutbildning.

Want to know more about Nackademin? Login to get full info!