Capacia

2 - 10 employees SE556985649401 Sweden
Vi hyr ut interim chefer och specialister inom följande kompetensområden: Operational Excellence Shared Service Center chef Projekt och Program chef Contakt Center chef Linjechef inom Ekonomi/Finans och IT Projektledare
Vid vissa situationer exempelvis rekryteringsperiod, föräldraledighet, sjukdom, projekt, omorganisation, eller sammanslagning, kan det uppstå tillfälliga behov av erfarna och kompetenta chefer eller specialister. En akut lösning är Interim Management där konsulters höga kompetens möjliggör lösningen kostnadseffektiv och flexibel.

Vision
Capacia (latin), betyder talangfull på svenska. Det är precis vad vi är!
Som R. Clark (VD för Merck) sa; ”Det kommer alltid att vara en kontinuerlig förbättring. Vi kommer aldrig att deklarera seger.”
Våra kunskaper och trovärdighet kommer att generera vår affärsframgång
Mission
Med våra pålitliga specialistkompetenser ska vi komplettera våra kunder i de utvalda affärsområdena, vilket i sin tur skapa och främja vårt företags förädlade utveckling
Värdegrund
Våra tjänster och produkter ska vara i enighet med begreppen – Hållbar utveckling, dvs hänsynstagande och balanserande av företags ekonomisk vinning med sitt sociala och miljömässiga ansvar.
Våra tjänster och produkter ska dessutom utstråla professionalism och effektivitet. Vi ska också utöva gott affärsetik.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.