Headlight AB

51 - 100 employees SE556613636101 Sweden
En insipirerande IT-partner
Redan för 150 år sedan lanserades teorin om att vägen till framgång varken definieras av styrka eller intelligens utan av en förmåga att utvecklas och ständigt anpassa sig. Vi tror att detta är direkt applicerbart på dagens digitala värld. Företag som vågar förändras och utvecklas håller vi för framtidens vinnare. Och vi vill hjälpa dem lyckas. Därför finns Headlight. Vi utvecklar verksamheter, produkter eller tjänster utifrån ett digitalt perspektiv. Vissa kallar det digitalisering. Vi säger Digital Evolution. Och det har vi jobbat med sen 2001.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.