Semcon

1001 - 10000 employees
Sweden
Produktutveckling baserad på mänskligt beteende
För oss är en djup förståelse för människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Med kunskap om mänskliga beteenden blir det möjligt att utveckla bättre produkter. Bättre för slutanvändaren men också för våra kunder, eftersom en produkt med högre upplevd kvalitet ger en större konkurrensfördel – och i regel även ökad försäljning.

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.