Experis IT

21 - 50 employees
982683955
Norway
Experis er størst i Norge på rekrutterings- og konsulenttjenester innen IT. Kombinasjonen av egne IT-konsulenter og et stort nettverk av samarbeidspartnere gjør at vi er unikt posisjonert til å hjelpe våre kunder med deres behov.
Experis er Norges største rekrutterings- og konsulentselskap med ca 850 konsulenter, ca. 250 av disse er utleid via Experis IT. Experis er eid av Manpower Group, og har tilgang på rammeavtaler med mange store aktører innenfor både offentlig og privat sektor. Med vår unike forretningsmodell vinner vi stadig flere rammeavtaler. For å vinne de store avtalene ønsker Experis å samarbeide med ulike fagmiljøer innenfor IT. Experis har salgsapparatet, BID kompetansen og tar ansvar for totalleveransen. Dere har konsulenter, fagmiljø og et ønske om å jobbe med spennende prosjekter hos store aktører.

Experis vinner avtaler fordi:
 • Vi har et etablertmerkenavn
 • Vi har en solid eier i ryggen
 • Vi er tydelige på vår leveransemodell
 • Vi utfordrer de store aktørene i markedet

Hva tilbyr vi våre samarbeidspartnere?
 • Tett samarbeid mot kundene
 • Åpenhet og tillit
 • Prioritet ved avrop på avtaler

Hva forventer vi at våre samarbeidspartnere?
 • Faglig dyktighet og kvalitet
 • Tilgang på kompetanse
 • Bruk av CVer og referanser i anbudsarbeid
 • Lojalitet og prioritet

Want to know more?

Login to see competence areas, skills, roles, locations, contacts etc.
Already have an account? Login here.