Resrc becomes brainville
Goodbye RESRC. Hello Brainville!
The consultant marketplace has a new name.
Softronic AB
Logotype
44
Suppliers
-
Open assignments
-
Response frequency
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management.

Softronics affärsidé är att genom långsiktigt partnerskap förbättra kundernas verksamhet med den senaste informationstekniken.
Name Softronic AB
VatID SE556249019201
Country Sweden
Employees 201 - 500
Phone +46 851909000