Resrc becomes brainville
Goodbye RESRC. Hello Brainville!
The consultant marketplace has a new name.
Lincube Group AB
Logotype
-
Suppliers
-
Open assignments
-
Response frequency
Vi löser utmaningar med ökande datavolymer, fler användare i BI system, ökande kravbild och kostnadstryck. För att lösa dessa utmaningar tror vi att BI lösningarna måste bli mycket mer agila. Då behövs det nya sätt att utveckla lösningar, nya idéer och nya teknologier.

“Lincube skapar, tillsammans med våra kunder, kunskap och teknologi, enkla och smarta Business Intelligence lösningar som gör tydlig skillnad”.

På Lincube behärskar vi både tekniken och den affärsnytta som ska genereras. Därför har vi färdiga analyser för att ge fler dimensioner när du mäter din försäljning, gör trendanalyser eller spåra ditt varumärke. Att behärska både teknik och affärsnytta är också en förutsättning för att leverera de bästa lösningarna till våra kunder.
Name Lincube Group AB
VatID SE556744673601
Country Sweden
Employees 21 - 50
Phone Not available