Levigo
Logotype
96
Suppliers
3
Open gigs
98%
Response frequency
Levigo
-en del av Perido


Levigo är ett professionell och personlig konsultmäklare som förstärker och kompletterar våra kunders organisationer med specialistkunskap inom IT och verksamhetsutveckling. Med hjälp av vårt väletablerade nätverk av underleverantörer/partners och vår skräddarsydda process förenklar vi ert inköp av kvalificerad IT-kompetens. Vi har kunder inom både offentlig och privat sektor i Sverige och våra specialistområden innefattar bland annat testning, systemutveckling, projektledning, styrning, support och BI.

Namnet Levigo kommer från latin och översätts till ”problemlösare, problemfri”. Vår ambition är att vi ska göra just det för våra kunder; underlätta, lösa problem och minska friktionen i den löpande verksamheten.


Name Levigo
VatID SE556639638701
Country Sweden
Employees 501 - 1000
Phone +46 852219230
Website Visit our website
Email Contact us
Are you an employee?
Request invitation
Is this your company?
Claim
Interested in becoming our supplier?
Register your company