Peter Stahl

Availability: unknown
Senior systemutvecklare med fokus på webbprojekt
Med över 20 års erfarenhet av framförallt webbprojekt har Peter den tekniska, analytiska och sociala förmågan att omvandla affärskrav till effektiva IT-lösningar.
Han har arbetat aktivt med alla delar av systemutvecklingsprocessen med primärt fokus på att identifiera affärsnyttiga lösningar och förverkliga dessa, ofta i direkt kontakt med beställare och för projektet övriga intressenter.
Peter har haft rollerna teknisk projektledare, arkitekt, lead-utvecklare, utvecklare och designer, och med en lång och bred bas är han van vid att snabbt anpassa sig till ett projekts förutsättningar.

Experience

Afound
Systemutvecklare
Jun 2021 - Pågående
Distans
Full time
Peter arbetar som systemutvecklare med focus på produktflödetsdelen av Afounds system.
Systemet ä ren toppmodern Episerver e-commerce lösning med spännande och innovativa sätt att
leverera en stor katalog av innehåll till en stor aktiv användarbas. Hans roll innefattar en blandning
av utveckling, arkitektur samt devops uppgifter. Lösnigarna är moderna och responsiva och görs
mot Azure DevOps med continuous deployment, filversionering i Git med en agil Scrumish
arbetsmetodologi.
Technologies: EpiServer, EpiServer Commerce, Backend, Frontend, Responsive Web, ASP.NET 5
and 6, HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery, MSSQL Server, T-SQL, Scrum, Azure, Azure Devops, Git,
API development, ReactJS, NPM, Integrations
Systems developer
Episerver
EpiServer Commerce
ReactJs
Azure
Azure DevOps
Eurostar AB
Systemutvecklare
Apr 2014 - Pågående
Distans
Full time
Peter arbetar med ombyggnation av Eurostar ABs hela systemsvit från grunden. Detta innebär bland
annat integrationer med externa informationssystem, modernisering av webbfrontend, migrering av
lagringsystem, nybyggnation av bokningssystem. Peter har här även tagit fram en app för Samsung
Tizen TV samt arbetar med en app för smartphones.
Backend
Frontend
C#
MVC
HTML5
CSS3
JQuery
Javascript
Responsive Web
Tizen TV Applikationsutveckling
Standards Digital AS
Teknisk Projektledare, Tech lead, Scrum Master, Arkitekt
Apr 2020 - May 2021
Distans
Full time
Peter arbetade med teknisk projektledning av ett antal olika projekt. Han driver även arkitektur,
DevOps, scrummasterarbete samt deltar som tech lead för ett urval av dessa projekt. Systemen är
moderna och responsiva, drivna av starka WCAG krav.
Utveckling sker mot Azure Devops med Continuous Deployment Pipeline, File versionering och
Scrum boards.

Teknik: Backend, Frontend, Responsive Web, ASP.NET 5, HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery,
MSSQL Server, T-SQL, Scrum, Azure, Azure Devops, Git, API development, ReactJS, NPM,
Integrations
Roll: Teknisk Projektledare, Tech lead, Scrum Master, Arkitekt
Teknisk Projektledare
Tech lead
Scrum Master
Arkitekt
ILT Inläsningstjänst AB
Utvecklare
Sep 2019 - Mar 2020
Distans
Full time
Peter arbetar med att bygga vidare på en modern mångfacetterad responsivt webbtjänst åt och i
samarbete med Inläsningstjänst. Systemet är toppmodernt teknikmässigt och utnyttjar de senaste
tjänsterna hos AWS. Peter arbetar med komplex fullstackutveckling, integrationsarbete och DevOps
i AWS.
Teknik: Backend, Frontend, Responsive Web, ASP.NET Core 2, HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery,
MySQL Server, T-SQL, Scrum, AWS ECS, AWS RDS, AWS S3, API development, ReactJS, NPM, Integrations
Utvecklare
Tetra Laval
Systemutvecklare
Sep 2019 - Mar 2020
Distans
Full time
Peter arbetade med utveckling av en ny multinationell Episerver site med EpiServer Commerce
integration. Systemet är toppmodernt med en headless CMS arkitektur där en dynamisk frontend
byggd på EpiServer och EpiServer Commerce kommunicerar med en modern responsiv frontend
byggd i ReactJS.
Utveckling sker mot Azure Devops med Continuous Deployment Pipeline, File versionering och
Scrum boards.

Teknik: Backend, Frontend, Responsive Web, EpiServer, EpiServer Commerce, HTML5, CSS3,
Bootstrap, JQuery, MySQL Server, T-SQL, Scrum, Azure, Azure Devops, Git, API development,
ReactJS, NPM, Integrations
Utvecklare
Goodbye Kansas Entertainment AB
Systemutvecklare
Apr 2017 - Jul 2019
Distans
Full time
Peter arbetar med att bygga ett modernt responsivt webb-baserat B2B system åt och i samarbete
med Goodbye Kansas..
Teknik: Backend, Frontend, Responsive Web, ASP.NET Core 2, HTML5, CSS3, Responsive Web,
Bootstrap, JQuery, MySQL Server, T-SQL, Scrum, Google Cloud, Google Secure URL signage
Backend
Frontend
ASP.NET Core 2
HTML5
CSS3
Responsive Web
Bootstrap
JQuery
MySQL Server
iTell AB
Systemutvecklare
Feb 2016 - Mar 2017
Distans
Full time
Peter arbetar med att vidareutveckla befintliga system samt nyutveckling av nästa generation av
delsystem i deras webb-baserade systemsvit. Ersatte bland annat en separat mobil app med
responsiv webapp som hanterade både desktop och mobil funktionalitet med samma kodbas.
Backend
Frontend
C#
HTML5
CSS3
JQuery
Javasscript
Microsoft SQL Server
T-SQL
Responsive Web
TYT Networks
Systemutvecklare
Apr 2015 - May 2018
Distans
20 %
Peter arbetade bl a med att bygga nytt samt modifiera och underhålla de webb-baserade verktyg TYT
Networks använder för att publicera sina nyhetssändningar till olika samarbetspartners. Detta projekt
innebär även specifika samarbeten med olika partners där Peter tar fram lösningar åt och
tillsammans med dessa externa partners. Bland dessa partners återfinnes Comcast, Samsung och
AOL som Peter arbetat direkt med.

Teknik: Backend, Frontend, Web API 2, C#, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, Responsive Web,
Microsoft SQL Server, MySQL Server, T-SQL, AWS Cloud, Elastic Transcoder, Amazon S3,
Wordpress
Backend
Frontend
Web API 2
C#
HTML5
CSS
JavaScript
JQuery
Responsive Web
Microsoft SQL Server
Egmont Publishing
Systemutveckling
Feb 2015 - Dec 2015
Malmö
Full time
Peter arbetar med Egmonts prenumerationssystem, integrationer samt övriga interna webbbaserade
prenumerationslösningar. Flera projekt sträcker sig till det danska kontoret och mycket
samarbete görs dagligen med dem. Peter måste även här snabbt kunna anpassa sig till de många
varierande projekten och undersöka förutsättningarna och skapa lösningar själv och/eller
tillsammans med andra interna och externa. Bland projekt Peter arbetat med kan nämnas
Dintidning.se, Mitblad.dk, TM system samt ett antal interna system.
Backend
Frontend
C#
EPIServer
EPIServer Commerce
HTML5
CSS
JavaScript
JQuery
Responsive Web
Ryan Media Works
Systemutvecklare
Dec 2014 - May 2018
Distans
20 %
Peter arbetar med att bygga nytt samt modifiera och underhålla de lösningar Ryan Media Works
arbetar med. Bl a. College Gym Tracker, där Peter byggde en helt ny backend i Web API 2 som en
Azure molnlösning för att klara av hög belastning av en stor aktiv användarbas.

Teknik: Backend, Frontend, Web API 2, C#, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, Responsive Web,
Microsoft SQL Server, MySQL Server, T-SQL, Azure Cloud, WordPress
Backend
Frontend
Web API 2
C#
HTML5
CSS
JavaScript
JQuery
Responsive Web
Microsoft SQL Server
Axis Communications
Systemutvecklare
May 2014 - Mar 2015
Lund
Full time
Peter arbetade med frontend-relaterade projekt för Axis egna system. Projekten innebär varierade
typer av uppgifter där Peter snabbt måste undersöka förutsättningarna och skapa lösningar
Frontend
XHTML
HTML
CSS
JavaScript
JQuery
AngularJS
Psykiatriforum
Systemutvecklare
Jan 2013 - May 2014
Distans
Full time
Peter skapade en fullständig plattform för en ny typ av förmedling med hjälp nya tekniker. Uppdraget
utfördes i rollen som projektledare och enda utvecklare. Projektet utfördes även enligt agila principer
med regelbundna avstämningar och hög transparens.

Teknik: Frontend, Backend, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, Responsive Web, T-SQL, C#,
ASP.NET MVC5, SQL Server 2012, LINQ
Frontend
Backend
HTML5
CSS
JavaScript
JQuery
Responsive Web
T-SQL
C#
ASP.NET MVC5
Honda Nordic
Systemutvecklare
Jan 2013 - Feb 2016
Distans
Half time
Peter analyserar, åtgärdar och vidareutvecklar Hondas webbaserade återförsäljarsystem. Bland
utmaningar finns responsiv design, analys och förändring av nya och äldre miljöer bestående av bl a
klassisk ASP, ASP.NET och kommunikation med externa system som exempelvis en AS400-
lösning. För att skapa smidiga batch-operationer med hantering av större mängder data skapades
även konsollapplikationer i C#.

Teknik: C#, ASP.NET, Classic ASP, XHTML, CSS, JavaScript, JQuery, AS400, Microsoft SQL
Server 2008, Responsive Web, Chartdirector, Console application development
C#
ASP.NET
Classic ASP
XHTML
CSS
JavaScript
JQuery
AS400
Microsoft SQL Server 2008
Responsive Web
Euroflorist
Projektledare
Jan 2013 - Jul 2013
Distans/Malmö
Full time
Peter gick in som utvecklare med fokus på frontend, men identifierade behov av processer,
projektinfrastruktur och projektledning. Uppdraget genomfördes då som projektledare och Scrum
Master från dag ett till uppdragets slutförande med visst utvecklings- och arkitekturellt arbete. Bland
utmaningar i projektet fanns operativ och strategisk managering (för projektets räkning) av ett
geografiskt spritt utvecklarteam av uppemot 10 utvecklare samt kommunikation med
projektintressenter på kontor i olika länder.

Teknik: Scrum, C#, ASP.NET, Web Services, XHTML, CSS, JavaScript, JQuery, FXCop, MSBuild,
Jenkins/Hudson build server, SVN, Microsoft SQL Server 2005/2008
Projektledning
Scrum Master
DevOps
Sony Mobile Communications
Systemutvecklare
Jan 2012 - Jan 2013
Lund
Full time
Peter arbetade som utvecklare i ett team med ansvar över ett antal interna webbaserade system.
Uppgifterna involverade nyutveckling och förvaltning av befintliga lösningar i en agil, testdriven miljö
med höga kvalitetskrav.

Teknik: SCRUM, C#, ASP.NET, WCF, MVC, Web Services, XHTML, CSS, JavaScript, JQuery,
FXCop, MSBuild, Clearcase, Git, Microsoft SQL Server 2005/2008
SCRUM
C#
ASP.NET
WCF
MVC
Web Services
XHTML
CSS
JavaScript
JQuery
Mere Music International
Systemutvecklare
Aug 2006 - Jan 2010
Distans
75 %
Peter anlitades av ett spanskt företag för att omvandla en statisk hemsida till ett organiskt,
dynamiskt och interaktivt system redo att hantera tusentals samtidiga användare med olika roller
och tillhörande gränssnitt. Peter skapade, vidareutvecklade och underhöll systemet från dess första
lätta version med ett fåtal användare till den sista mer omfattande versionen med ett antal tusen
användare i samarbete med ABC Radio. Bland utmaningar fanns även tätt samarbete med
designers i Storbritannien.

Teknik: Classic ASP, C#, ASP.NET,Ajax.NET, HTML, Javascript, CSS, XML, SQL Server 2005,
Microsoft Access, Microsoft Excel, Flash, Actionscript, Web ORB
Classic ASP
C#
ASP.NET
Ajax.NET
HTML
Javascript
CSS
XML
SQL Server 2005
Microsoft Access
Woodpoint AB
Systemutvecklare
Jun 2006 - Mar 2007
Distans
Half time
Peter anlitades av möbelföretaget Woodpoint AB för att utveckla deras nya hemsida med ett CMS,
extranät och en fullt dynamisk produktkatalog med flerspråksstöd för att kunna leverera Woodpoints
fulla utbud och information till hela deras internationella marknad via internet som kanal.
Designunderlag framarbetades i nära samarbete med en Malmö-baserad reklambyrå.

Teknik: VB.NET, ASP.NET, HTML, XHTML, Javascript, CSS, MySQL Server, Photoshop
VB.NET
ASP.NET
HTML
XHTML
Javascript
CSS
MySQL Server
Photoshop
Ratema AB
Systemutvecklare
Aug 2002 - Mar 2009
Distans
Half time
Peter byggde en hemsida för industriföretaget Ratema AB. Ett större system växte ur denna
ursprungliga idé och utvecklades till ett dynamiskt flerspråkssystem med intranät, extranät,
lagerhanteringssystem, interna forum, e-postsystem och chat samt integration med ett externt
ekonomisystem. Undervisning av klassisk ASP, HTML och JavaScript bedrevs även med personal
på Ratema.

Teknik: Klassisk ASP, HTML, XHTML, Javascript, CSS, SQL Server 2005, Pervasive SQL Server
2000i/8, XML-HTTP, Visual Basic, COM+, Design, Photoshop
Projektledare
utvecklare
systemarkitekt
mentor
Klassisk ASP
HTML
XHTML
Javascript
CSS
SQL Server 2005

Education

ITIL
ITIL Foundation (2011 Edition)
2014
ITIL
ITIL Foundation
University of Pennsylvania
Gamification
2014
Gamification
Game theory
Business practices
Game theory in development
HiQ
Scrum I, II, III
2011
Scrum
Agile
Srum master
Methodology
Lunds Universitet
Informatik
2008
Systemutveckling
Informatik
Projektledning
Systemering
Programmering
Analys
Systemarkitektur

Skills

.NET
ASP.NET
ASP.NET MVC
ASP.NET WebForms
Backend
Bootstrap
C#
CSS
databas
Devops
distansarbete
Entity Framework
frontend
Fullstack
Full-Stack Development
HTML
HTML5
iis
Javascript
jQuery
kanban
Programmering
sourcing
systemvetenskap
Web Development
webbutvecklare
Webbutveckling
Agila metoder
Apache
ASP.NET Core
AWS
cms
Design Patterns
Krav
Kravhantering
Microsoft Azure
Projektledning
React native
ReactJS
Scrum
Teknisk projektledning
T-SQL
Web Services
WPF
AngularJS
crm
Model-View-viewmodel (MVVM)
React.js
Web API 2

Roles

.NET-utvecklare
System Developer
Systemutvecklare
Webbutvecklare
JavaScript-utvecklare
Scrum Master
Teknisk projektledare
Projektledare

Languages

Svenska
Spanska
Engelska
Tyska
Franska

Preferences

Remote work
Right now
95 EUR/h

Strengths

Initiativ
Engagemang
Intresse
Erfarenhet
Idérik