Mats Göransson Business Consulting

Mats Göransson

Konsult Mats Göransson Business Consulting Not shared
Konsult
Senior konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling. Områden: Affärsmodeller, IT Service Management, IT-ledning, Interim.

Experience

BiTA Service Management
Utbildning
Sep 2016 - Pågående
100 %
Utbildningar inom affärsutveckling. Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Affärsmässig IT förvaltning.
lärare

HSB Affärsstöd AB
Projekt- och Förändringsledning
Aug 2019 - Dec 2019
Stokholm
100 %
Koncernen HSB genomför en digital förändringsresa med renodling av tjänsteportfölj och samtidig uppbyggnad av en effektiv tjänstefabrik. Uppdraget är att driva ett förändringsarbete som omfattar fokusområdet Användarstöd. Arbetet leder till förbättrad kundupplevelse i leverans och support, effektivare processer internt samt implementering av stödsystem som säkerställer koncernens digitaliseringsresa.
projektledning förändringsledning nulägsanalys kundenkät coaching

Eskilstuna kommun
Nulägesanalys
Oct 2018 - Dec 2018
Eskilstuna
25 %
Uppdraget var att tillsammans med kunden göra en översyn av IT-verksamheten med speciellt fokus på Kundservice och support, genom att beskriva dagsläget utifrån ett antal olika perspektiv. Med utgångspunkt från önskvärt läge där verksamheten och kunden står i centrum föreslås prioriterade aktiviteter och övergripande roadmap för förbättringsarbetet.
Förstudie Nulägesanalys

Jordbruksverket
Nulägesanalys
May 2018 - Sep 2018
Jönköping
20 %
En utredning av Jordbruksverkets förvaltningsarbete, hur det bedrivs och hur väl fungerande det är.
Fokus har legat på att utvärdera rollerna i organisationen som har koppling till förvaltning. Analys har skett av verksamhetsfokus och behov, riktlinjer och styrning, roller och ansvar, nyttorealisering, effektivitet, processer och forum samt dokumentation.
Förstudie Nulägsanalys

Rejlers Sverige AB
Organisationsutveckling, Projekt- och Förändringsledning
May 2016 - May 2018
Göteborg
950 hours
Utredning, analys och kvalitetssäkring av IT verksamheten och dess outsoursade Servicedesk. Arbetet genomförs som en förberedelse för ett förändrings och genomförandeprojekt under 2017. Framtagande av beslutsunderlag för framtida Servicedesk. Uppdraget genomförs genom intervjuer och drivande av arbetsgrupp samt ansvar för framtagning av rapport och beslutsunderlag. Stöd år CIO och IT-ledning under hela processen.

Genomförande av projekt för utveckling av processer för incidenter och beställningar och införande av ny Servicedesk på företagets IT avdelning. Arbete med förändringsledning, förankring och kommunikationer under hela projektet. Arbetet är en del i en sammanslagning av företagets IT verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Medlem i styrgrupp för projektet.
Förändringsledning Processutveckling Sourcing förstudie Nulägesanalys

Telia Company
Strateg
Aug 2010 - May 2013
Göteborg
100 %
Utveckling av processystem och strategier. Strategiansvar för att säkra hela processområdens stöd till affärsmål och övergripande verksamhetsarkitektur. Arbete med styrmodeller inom process och IT.
Strategi Processutveckling Organisationsutveckling

Intressen

Education

Blekinge Tekniska Högskola
Strategisk hållbar utveckling
2014

University of Pécs
Blue Economy Expert Certificate
2014

Blekinge Tekniska Högskola
Miljöstyrning
2014

DF Certifiering
ITIL Foundation
2010

Chalmers Teknikska Högskola
Civilingenjör
1990

Skills

Analys
Budget
erfaren
Implementation
Ledarskap
senior
Svenska
Utredning
Verksamhetsanalys
Digitalisering
Drift
Engelska
Förvaltningsledning
Ledning
Logistik
PPS
Produktion
Affärsutveckling
Avtal
chef
Installation
iso 14001
ITIL
Kravhantering
Nätverk
Projektledning
SDM
Service Delivery Manager
Säkerhet
Upphandling
Infrastruktur
iso 9001
IT-arkitektur
It-säkerhet
Kommunikation
PM3
Test
Systemutveckling

Roles

Chef
IT-Chef
Strateg
Verksamhetsutvecklare
Affärsutvecklare
Processutvecklare
Utbildare
IT-Konsult

Languages

Engelska
Tyska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm
Göteborg
Jönköpings län
Hallands län
Skåne län
Jönköping

Strengths

Humor
Helhetssyn
Nyfiken
Strategisk
Drivande
Lagspelare

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.