Mats Göransson Business Consulting

- Leverantörer
1 Konsult
- Svarsfrekvens

Mats Göransson

Konsult
Senior konsult inom affärs- och verksamhetsutveckling. Områden: Affärsmodeller, IT Service Management, IT-ledning, Interim.

Erfarenhet

BiTA Service Management
Verksamhetsutveckling
maj 2018 - Pågående
Analys och handlingsplan för att utveckla IT-förvaltningsarbetet inom en statlig myndighet. Arbetet omfattar nulägesanalys (intervjuer och workshops), kompetensanalys och utbildningsinsatser.
Utredning Förändringsledning

BiTA Service Management
Organisationsutveckling
sep 2016 - maj 2018
Göteborg
Etablering av processorienterat arbetssätt och översyn av roller. Omfattar även översyn av outsourcingpartner. Workshopledning. Stöd inom förändringsledning.
Förändringsledning Processutveckling Sourcing

BiTA Service Management
Utbildning
sep 2016 - Pågående
Utbildningar inom affärsutveckling. Business Model Canvas, Value Proposition Canvas. Affärsmässig IT förvaltning.
lärare

Telia Company
Strateg
aug 2010 - maj 2013
Göteborg
Utveckling av processystem och strategier. Strategiansvar för att säkra hela processområdens stöd till affärsmål och övergripande verksamhetsarkitektur. Arbete med styrmodeller inom process och IT.
Strategi Processutveckling Organisationsutveckling

Utbildning

Blekinge Tekniska Högskola
Strategisk hållbar utveckling
2014

University of Pécs
Blue Economy Expert Certificate
2014

Blekinge Tekniska Högskola
Miljöstyrning
2014

DF Certifiering
ITIL Foundation
2010

Chalmers Teknikska Högskola
Civilingenjör
1990

Kunskaper

Förvaltningsledning
Ledning
Affärsutveckling
chef
iso 14001
ITIL
Projektledare
iso 9001
PM3

Roller

Chef
IT-Chef
Strateg
Verksamhetsutvecklare
Affärsutvecklare
Processutvecklare
Utbildare
IT-Konsult

Språk

Engelska
Tyska

Preferenser

Heltid
Distansuppdrag
Just nu

Styrkor

Humor
Helhetssyn
Nyfiken
Strategisk
Drivande
Lagspelare

Konsultchef

Mats Göransson
Managementkonsult