Excelligent AB

Robert Carlsson

Excelligent AB Not shared
Profile

Experience

Carnegie Investment Bank
.NET Core, React js, Azure
Jan 2018 - Pågående
Stockholm
100 %
Utveckling av säljstöd, interface mot tradingsystem, förstudie Docker, Kuberneteslösning. Deltagare i arkitekturråd
.NET Core React js Azure Docker Azure Kubernetes Service

Spotlight
.NET-utveckling/Umbraco CMS
Dec 2016 - Nov 2018
Stockholm
100 %
Design och utveckling av system inom Fincance.

Umbraco CMS Asp .NET MVCoch SharePoint med Microsoft Azure som plattform
C# Asp .NET Mvc Umbraco CMS Azure javascript react js

Assidi Consulting
SharePoint-utveckling
Jan 2014 - May 2016
100 %
Design och utveckling av system i SharePoint Online för arbetsbokning, tidsrapporteriing, försäkringshantering, migrering från SP 2010 -> SP Online.

Asp .NET MVC och med Microsoft Azure som plattform
SharePoint Online Asp .NET MVC Azure

Regeringskansliet
SharePoint-utveckling
Jan 2014 - May 2016
Stockholm
100 %
Design och utveckling i ett större SharePoint-project( SP 2013) med ett system som används för handläggning av EU-ärenden
SharePoint 2013

Regeringskansliet
SharePoint-utveckling
Jan 2011 - Jan 2014
Stockholm
100 %
Kravhantering, design och utveckling av tre olika system, rörande översättnignshantering, posthantering och utlandskontor. Dessa gjordes som moduler existinerande SharePoint-lösning

Education

Chalmers Tekniska Högskola
Datorteknik
2004
Civilingenjörsutbildning inrikting datorteknik

Skills

.NET Core
Asp .NET
C#
English
Lead Developer/Design
Programmering
Web
Azure
Backend
Computer Science
Databaser
Initiative
Integration
Microservices
Relational Databases
REST
SharePoint
Software design
SQL Server
Testning
Unit Testing
Azure Kubernetes Service
Cloud
Docker
Entity Framework
Frontend
Javascript/Client side
Kanban
Math
React
Scrum
TDD
Umbraco CMS
Android
Devops
Physics
Statistics
Xamarin
NoSQL

Roles

Lead developer/arkitekt
Delprojektledare

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholms län

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.