Anna-Lena Schmidt

HR Manager HR Consultant Available now
”Få er strategi att lyfta med operativt HR arbete som flyter ”
HR-konsult med engagemang och driv!

Med många års erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete i olika branscher och roller är jag fortfarande full av nyfikenhet och nytänkande och jobbar därför nu som interimskonsult. Jag åtar mig uppdrag både som chef, generalist och specialist, titel och bransch spelar inte så stor roll, bara det är inom HR för det är det roligaste jag vet.

Jag har bred erfarenhet från de flesta HR-områden i flera olika branscher.
HR Chef/HR Ansvarig: Fastighetsbolag, Fastighetsservice, Försäkring
HR Business Partner: Processindustri, Elproduktion, Konsultbranschen.

Experience

Henny Consulting AB
HR Konsult
Jan 2020 - Pågående
Stockholm
100 %
• Behov av en Interim HR-chef eller HR Business Partner som löser problem och når mål?
• Ska ni se över och utveckla era strategier, rutiner och processer inom HR?
• Fackliga förhandlingar som behöver genomföras?
• Har ni gamla surdegar som behöver tas tag i?
• Står ni inför en omställning?
Jag löser det!

Med en bakgrund inom transport och logistik har jag förmåga att se både helhet och detaljer för att nå mål. Jag har byggt upp en HR avdelning från grunden och är en fena på att utveckla och implementera processer som bidrar med både kvalitet och effektivitet. Jag är uppskattad som bollplank och stöd av chefer.

Erfarenhet från att arbeta i så väl entreprenörsdrivna och nystartade företag som stora internationella bolag.
PE Teknik & Arkitektur
HR Business Partner
Feb 2020 - May 2020
Stockholm
100 %
• Behov av en Interim HR-chef eller HR Business Partner som löser problem och når mål?
• Ska ni se över och utveckla era strategier, rutiner och processer inom HR?
• Fackliga förhandlingar som behöver genomföras?
• Har ni gamla surdegar som behöver tas tag i?
• Står ni inför en omställning?
Jag löser det!

Med en bakgrund inom transport och logistik har jag förmåga att se både helhet och detaljer för att nå mål. Jag har byggt upp en HR avdelning från grunden och är en fena på att utveckla och implementera processer som bidrar med både kvalitet och effektivitet. Jag är uppskattad som bollplank och stöd av chefer.

Erfarenhet från att arbeta i så väl entreprenörsdrivna och nystartade företag som stora internationella bolag.
Human Resources Management

Fortum Sverige AB
People Business Partner
Aug 2019 - Jan 2020
Stockholm
100 %
People Business Partner för vattenkraftproduktion i Sverige och Finland. En roll med stor bredd som inkluderar de flesta HR processer med ansvar för HR strategi, ledarskapsprogram, fackliga förhandlingar, talent management och competence management. Medlem i ledningsgruppen.

Drev projektet ” Hydro Challenge”, som innehöll en mängd aktiviteter under ett års tid. Projektet fick stor uppskattning och bidrog till stärkt teamkänsla, ökat engagemang och välbefinnande. Ett annat viktigt projekt jag genomförde var systematisering, gradering och evaluering av roller/tjänster (enligt HAY) kopplat till målstyrning.
Strategi Learskapsutveckling Fackliga förhandlingar Talent management Rekrytering Arbetsrätt

Alfa-kassan
HR Ansvarig
Sep 2016 - Aug 2018
Sundbyberg
100 %
Som HR-ansvarig ansvarade jag, tillsammans med HR-teamet, för det operativa och strategiska HR-arbetet, med särskilt fokus på arbetsmiljö och arbetsrätt. Arbetade med facklig samverkan och ansvarade för HR-processerna och att de hanterades och utvecklas på ett samordnat och effektivt sätt.

Tjänsten innebar teamansvar för två medarbetare – en HR-specialist och en löneadministratör. Särskilt fokus fanns under denna tid på en omställning som berörde ca 20% av personalen.
Organisationsutveckling Avveckling Outsourcing Fackliga förhandlingar Ledarskap Rekrytering Arbetsrätt Due dilligence

Stendörren Fastigheter AB
Interim HR Chef
May 2016 - Sep 2016
Stockholm
100 %
Underkonsult hos Interim Search.
Uppdraget bestod i att ta fram HR-strategi och riktlinjer -en plattform - för ett affärsnära och hållbart HR-arbete. T.ex. framtagande av personalhandbok, outsourcing av löneadministration, implementering av kollektivavtal, förmånsportal, flertalet policys och handlingsplaner. Ett fantastiskt roligt jobb från ax till limpa, i både stort och smått, i nära samarbete med bolagets ledning.
Kollektivavtal Pensioner Policy Strategi Lön Ledarskap Personalförmåner Arbetsmiljö Arbetsrätt

Polygon Sverige AB
Interim HR Chef
Jan 2015 - Apr 2016
Solna
100 %
Konsultuppdrag med anledning av att bolaget skulle listas på OMX Stockholm Mid Cap lista. Uppdraget bestod i att ta fram HR-strategi och riktlinjer –att skapa en plattform - för ett affärsnära och hållbart HR-arbete.

Byggde på mycket kort tid upp en fungerande HR funktion, skapade rutiner för allt från beställning av arbetskläder och bilpolicy, till code of conduct och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessutom upphandlade jag och outsourcade löneadministrationen, företagshälsovård, implementerade kollektivavtal och en förmånsportal. Ett fantastiskt roligt jobb från ax till limpa i flertalet av HR processerna, i nära samarbete med bolagets ledning.
HR HR-chef Arbetsmiljö Lön Tidrapportering Personalförmåner Företagsledning Ledarskap Rekrytering Fackliga förhandlingar

Human Sense
HR Konsult
Jan 2012 - Dec 2014
Stockholm
100 %
Eget företag. Konsult inom HR. Främst rekryteringsuppdrag.
Rekryteringskonsult

AGA Gas AB
HR Business Partner / Rrecruitment Manager
Apr 2001 - Dec 2011
Stockholm
100 %
Startade som Recruitment manager med övergripande ansvar för Talent acquisition, utveckling av rekryteringsprocesser och employer branding. Ingick i teamet Competence management där vi bl. a. tog fram flera olika interna ledarutvecklingsprogram.

Efter några år gick jag in i en roll som HR Business Partner för sälj- och marknadsavdelningen. Arbetade strategiskt och operativt med alla förekommande frågor inom personalområdet. Drev flera lyckade projekt, bl.a. inom jämställdhet, mångfald och ledarutveckling. Ansvarade även för HR-genomlysning vid företagsförvärv och uppstart av nya affärsområden. Deltog i ledningsgrupper för Sälj- och marknadsavdelningen. Åren på AGA/Linde gav mig god erfarenhet av HR i ett stort internationellt företag.

Speciellt stolt är jag över de framgångsrika projekt jag under flera år drev inom jämställdhet, som även inkluderade employer branding samt ledarskapsutbildningarna jag var med och tog fram och genomförde.
Strategi Talent acquesition Rekrytering Ledarskapsutbildningar Arbetsrätt Talent Management Jämställhet Employer Branding

Capanova Rekrytering
Rekryteringskonsult / HRM konsult
Jan 2000 - Apr 2001
Stockholm
100 %
Rekrytering och Affärsutveckling. Utöver search arbetade jag även med annonsering och urval. Drev även projekt inom affärsutveckling ute hos kundföretag.

Tiden på Capanova gav mig mycket bra utveckling och kunnande som projektledare.
Rekryteirngskonsult Affärsutveckling Projektledning

Jobnet Scandinavia AB / Yesitworks
Jobnet Scandinavia AB / Yesitworks
Mar 1997 - Dec 1999
Stockholm
100 %
Var en av de första anställda i företaget, vilket innebar möjligheter att vara med och påverka och utveckla företaget. Började arbeta med research och administration av kandidatdatabas med personalansvar för underkonsulter. Övergick sedan till att arbeta heltid som konsult med headhunting och search inom i huvudsak IT, telecom och finansbranschen. Ansvarig för uppdrag från produktionsmöte hos kund fram till anställning och uppföljningsmöte.

Ett jobb som gav goda kunskaper i alla led inom search och rekrytering samt kund och kandidatbemötande.
Rekryteringskonsult Executive Search

Vaxholms Stad
Socialsekreterare
Jan 1995 - Dec 1996
Vaxholm
100 %
Socialsekreterare inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete med individer, familjer och grupper.

Här fick jag god praktisk träning i samtalsmetodik och bemötande.
Socionom Socialsekretarare Behandling Utredning Socialtjänstlagen

AB Calvert & Co
Speditionsansvarig
Sep 1982 - Dec 1990
Göteborg
100 %
Upphandling av transport- och speditionstjänster; land-, sjö- och flygtransporter. Förhandlingar, koordinering av utrikestransporter och förtullningsärenden. Delaktig i logistikplanering och ett mycket tätt samarbete med både inköps- och försäljningsavdelning.

Tidigare speditörsjobb:
1985 – 1986 Utländska betalningar KF Dam
1984 – 1985 Speditör Nordcarrier AB
1982 – 1984 Trainee / Speditör Erik Malling A/S, Danmark

Education

Påhlmans Handelsinsitut
Löneadministration 1
2018
Löneadministration

Flera olika
Personlighetstester
2010
16PF PPA Facet5 Master Management

Studiefrämjandet
Kognitivt förhllningssätt
2008
KBT

Svenskt PA Forum
Arbetsrätt
2004
Arbetsrätt

Business Coaching
Organisationspsykologi
1999

Stockholms Universitet
Gruppledarutbildning
1996

Stockholms universitet
Socionom
1995

TBV
Företagsekonomi
1994
Företagsekonomi

Folkuniversitetet
Projektledarutbildning
1994
Projektledning

Frivrdsmyndigheten
Övervakarkurs
1993

Skills

Arbetsmiljö
Arbetsrätt
HR Policy
HR processer
HR Strategi
Omställning
Organisationsutveckling
Rekrytering

Roles

HR Business Partner
HR Specialist
HR-chef
Human Resources Manager

Languages

Svenska
Engelska
Danska
Tyska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholms län
Skåne län
Västra Götalands län
Kronobergs län
Stockholm

Strengths

Analytisk
Engagerad
Kommunikativ
Samarbete
Driv
Lösningsorienterad
Pragmatisk
Prestigelös
Integritet

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.