Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Gustav Hörnberg

Available as consultant
Agil Coach och QA-konsult som levererar verkliga resultat
ustav är en entusiastisk individ med över sju års erfarenhet inom QAoch Agil Coach-fälten. Som QA Coach hjälper han er organization och era team att växa. Han guidar och stöttar dem i deras QA-resa mot high performance och bättre kvalité. Hans QA-erfarenhet i kombination med hans erfarenhet som Agil Coach resulterar i en kraftfull konsult.
Gustav kan åta sig olika roller, så som QA Coach, QA Lead, Testare, Agil Coach, Scrum Master, etc.

Experience

Svea Bank
Agil Coach
Feb 2020 - Aug 2022
Stockholm
Full time
Svea Bank har stått inför kraftig tillväxt de senaste åren, med en mängd tillhörande utmaningar att brottas med. Utmaningar som klyftor mellan IT och Affärssidan, Gruppdynamik inom team och organization, oklara prioriteringar då intressenter varit många, etc.
I rollen som Agil Coach har Gustav fungerat som en intern konsult och hjälpt både team och affärsområden inom hela företaget.
Svea Bank
QA och Scrum Master
Feb 2018 - Feb 2020
Stockholm
Full time
Gustav togs in som Agil QA för ett team inom Svea Banks utvecklingsprojekt. Kort efter han kom in utökades hans ansvar till ytterligare ett team. Han fokuserade i huvudsak på att coacha teamen inom test, snarare än att göra allt själv. Detta ledde till att båda dessa team blev väldigt framgångsrika över tid. Gustavs roll ändrades senare till Scrum Master för fyra team inom kärnbankens utvecklingsprojekt.
Ellmount Interactive
Teknisk QA / QA Lead
May 2016 - Aug 2017
Stockholm
Full time
Ellmount var, när Gustav togs in som QA, en organisation med låg mognad och erfarenhet både inom Agila arbetssätt och kvalitetssäkring. Från första stund var Gustavs mål att hjälpa organisationen och utvecklingsteamen att få en bättre förståelse för kvalitetssäkring, och att ta gemensamt ansvar för kvalitén. Han tog även på sig visst ansvar som Scrum Master. När Gustav avslutade sitt uppdrag på Ellmount var utvecklingsteamen självgående, med ett gemensamt ägandeskap för kvalitén och en väldesignad testprocess.
Santander Consumer Bank
QA / Testare
Nov 2015 - Mar 2016
Stockholm
Full time
På Santander ingick Gustav i ett QA-team om tre personer. Deras ansvar var i huvudsak kvalitetssäkring av vissa subsystem. Deras fokus var att testa helhets

Education

ICAgile
Certified Professional - Agile Coach
2021
Agil Coach
Nackademin
Kvalitetssäkrare och Testare inom IT
2015

Skills

Acceptanstest
Agile Coach
QA
Scrum master
Test
Test Strategi
Testledning

Roles

Agil coach
QA
QA Lead
Scrum Master
Testledare

Languages

Svenska
English

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholm