Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!

Simon Thorn

Available as consultant
Jurist, expert inom avtal/kontrakt, commercial, inköp, risk, affärsrätt
Bolgatet kan implementera och utveckla Contract Management för stora globala företag samt medium stora bolag.

Ger stöd och jobba tight med ledningen att kunna ta kommersiellt korrekta beslut utifrån korrekt underlag.

Upprätthålla och utveckla de operativa kommersiella processer.

Delta i RFx budgivningsprocess, designa transaktionsmodell, förhandla med kunder, generera och granska försäljningskontrakt samt leda och utveckla komplexa arbetspaket och fastpris kontrakt.

Identifierar associerade risker under försäljningsstadiet, tillhandahålla avhjälpande åtgärder och se till att riskerna hanteras väl under olika projektets genomförande.

Kan ansvara för efterhandskontraktsförvaltning, inklusive men inte begränsat till kontraktstolkning, kontraktshandslag, förändringshantering, tvistehantering.

- Hantera myndighetsutförande, organisera granskning och beslutsfattande av försäljningskontrakt

- Erfarenhet som processkontrollant leda, utveckla samt hantera företags interna kontrollprocesser och förfaranden när det gäller auktorisering och genomförande av kontrakt för att säkerställa att verksamheten överensstämmer med intern process och reglering.

Experience

Athorn AB
Contract Manager / Jurist / Affärsjuridik
Jan 2017 - Feb 2022
Stockholm
Full time
Affärsjurist, expert inom Avtal, Commercial counsel, inköp, riskhantering, affärsrätt, förhandlingar, strategisk sales utveckling, change managment. Erfarenhet att vara ytterst ansvarig för hela avdelningar, förhandla för stora internationella bolag med stora, komplexa och kritiska avtal inom sales, samt även god erfarenhet från inköp i offentlig miljö. Det vill säga expert inom Affärsjuridik och framförallt sales och den kommersiella biten. Delar gärna med mig av CV vid förfrågan.
Inköp
Contract manager
Avtalsansvarig
Commercial mananger
Head of Contract management
Affärsjurist

Education

Linköpings universitet
Master i Affärsjurdik
2017
Affärsrätt
Avtalsrätt
Bolagsrätt
EUrätt
Immaterialrätt
marknads- och konkurrensrätt
Finansiell ekonomi
Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt
Börsrätt
American Business Law

Skills

Affärsjurist
Avtal
Commercial
contract
contract manager
juridik
jurist
bolagsjurist
Inköp
kontrakt
strategi

Roles

Avtal
Bolagsjurist
commercial manager
contract manager
Jurist
Kontraktschef
Legal
legal counsel
Inköpare

Languages

English
Swedish
German

Preferences

Full time
Remote work
Right now
Sweden
Finland
Norway
Denmark
Stockholms län
1999 SEK/h
Consultancy
Production
Government

Strengths

good learning capability
walk the extra mile to help others
mycket god förmåga att driva projekt framåt på ett målmedvetet och effektivt sätt.
målmedveten
initiativrik och fylld av kreativitet