David Mancilla

Available as consultant
Passion för att bygga högeffektiva team och organisationer
Min profil är en blandning av strateg som transformerar verksamheter samt operativ ledare som arbetar nära det dagliga arbetet för att driva strategiska resultat. Jag jobbar utifrån mjuka värden och hårda siffror med väletablerade, situationsanpassade ledarskapsmetoder för att hantera utmaningar och skapa möjligheter.

Experience

PR Vård
CIO
Apr 2020 - Dec 2021
Stockholm
Full time
Utvecklade en IT-avdelning.
Tog fram och implementerade bolagets IT-strategi.
Utvecklade KPI:er för att att kontrollera kostnader i samband med tillväxt.
Rekryterade medarbetare.
Avtalsförhandlingar, avslut av avtal samt förfrågningsunderlag och omförhandlingar av existerade avtal inom IT.
Utvecklade och implementerade intern Helpdesk.
Införde nya system för verksamhetshantering, HR-system, integrationer till journalsystem, assetmanagementsystem.
Skapade, implementerade och följde upp Roadmaps.
Skapade, implementerade och följde upp process för prioriteringar av arbete på bolagsnivå, för IT-avdelningens inriktning.
Utvecklade förvaltningsplaner och plan för implementation för förvaltningsarbete baserat på PM3.
Tog fram och implementerade infrastruktur vaccinationsprojekt, uppstart, förvaltning och avslut.
Ansvarig för införande av nya journalsystem för processer i en nystartad vårdcentral.
Ansvarig för uppstart och etablering av IT-relaterade frågor för en digital vårdcentral.
CIO
Avtal
Förvaltning
Rekrytering
Strategi
Kommunikation
Ledningsgrupp
KPI
Upphandling
Digitalisering
Digital route
Projektledare. Ansvarig för införande av Agila utvecklingsmetoder.
Apr 2019 - Mar 2020
Stockholm
Full time
Jag kom in för att vara ledande i stöd kring införandet av agila arbetsmetoder. Vid mitt avslut hos DR hade projektgruppen inom bolaget börjat använda sig av agila verktyg och utvecklat arbetssätt.


Ansvarig för utpekade projekt till kunder inom Telecom samt Finansbranschen. Arbetade nära kunder samt höll ihop virtuella team som satt i fyra olika kontinenter. Mitt arbete innebar även att ta fram offerter, förstudier och att vara behjälplig gentemot de team som hanterade bolagets initiativ inom sälj och marknad. Jag var ofta i direkt kommunikation med potentiella kunder
Projektledning
Saas
Orchestration
Billing
Scrum
Kanban
Agile
Afa Försäkring
Interimschef
Dec 2018 - Mar 2019
Stockholm
Full time
Interrimschef för bolagets Quality Assurance-gruppering. Jag ansvarade för den tekniska kompetensen och kunskapen hos gruppens medlemmar. Alla projekt inom AFA Försäkring behövde vara säkra på att det fanns tillgängligt för att genomföra existerande utvecklingsprojekt. Jag samarbetade nära förvaltningsledningen, IT-avdelningens ledningsgrupp och bolagets produktägarforum.

Jag följde upp behov, utbildningskrav, arbetsprocesser samt kompetensprofiler hos medlemmarna inom Quality Assurance-gruppen. Utvecklade arbetsmetoder för kravanalytiker samt för testare och automatiska testutvecklare. Jag byggde upp en kompetensdatabas tillsammans med personalen för att tydligare kunna följa upp kompetensutvecklingen inom avdelningen.
Chef
Test
Quality assurance
Gruppledare
Bostadsförmedlingen
CIO
Sep 2012 - Nov 2019
Stockholm
Full time
Drivit och genomfört förändringar i bolagets arbete mot digitalisering och bättre systemstöd, egenutvecklade verksamhetssystem och inköpta stödsystem.
Ledde arbetet med att skapa en utvecklingsorganisation som höll kontinuerliga leveranser inom förvaltning och support. Utvecklade en extremt väl fungerande relation till våra leverantörer och outsourcingpartners .
Stärkte samarbetet internt kring utvecklingsfrågor. Införde Agila arbetsmetoder. Rapporterade till ägare kring utveckling och tillhörande kostnader. Ansvarig för utveckling och implementering av digitaliseringen. Ansvarig för ekonomisk uppföljning. Med COO och CFO tog jag fram KPIE:er och nyckeltal för uppföljning av bolagets utveckling. Ansvarig för upphandling enligt LOU, avtalsförhandling, driva och genomföra utbyta av alla tekniska plattformar. Kompetensutveckling för utvecklingsteam. Ägde, utvecklade och upprätthöll roadmap. Utvecklade, implementerade och följde upp IT-strategi. Ledningsgruppsmedlem.
Ledningsgrupp
Grupputveckling
Kompetensutveckling
Avtal
Upphandling
Strategi
Digitalisering
KPI
CIO
Ekonomisk uppföljning
byBrick Management AB
Management konsult
Mar 2012 - Sep 2012
Stockholm
Full time
Mitt första uppdrag var att agera tillförordnad IT-chef på Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det uppdraget ledde till en anställning som påbörjades september 2012.
Ledningsgrupp
Grupputveckling
Agile
Avtal
Strategi
Upphandling
KPI
CIO
Digitalisering
Ekonomisk uppföljning
Lemontree Enterprise Solutions
Management konsult
Sep 2010 - Mar 2012
Stockholm
Full time
Under min tid på Lemontree i Stockholm arbetade jag främst med två kunder, Sodexo och Tele2

Lemontree var ett bolag fokuserat på utveckling och leverans av programmeringstimmar. Bägge mina uppdrag innebar att slutleveransen påbörjade nya uppdrag för mina kollegor.

Sodexo började med en behovsgenomgång av det svenska bolagets egenutvecklade extranetlösning. De ville underlätta för sina avtalskunder att kunna beställa tjänster direkt genom interna digitala kanaler och frångå behovet av att gå genom Sodexo för varje beställning och uppföljning. Som ett resultat av mina förstudier fick Lemontree uppdrag att leverera en teknisk lösning för ett extranet enligt mina förslag.

Tele2 har under ett antal år arbetat med att ersätta sitt egenutvecklade system för CRM, leverans och lagerhantering. Jag ledde gruppen som ansvarade för Tele2:s CRM lösning. Min grupp bestod av 5 anställda på Tele2.
Projektledare
Intranet
Telecom
Strategi
Workshop
Logica
Telecoms Management Konsult
Mar 2008 - Sep 2010
Stockholm
Full time
Arbetet jag utförde inom Logica innebar att stödja samarbetet med Microsoft och arbeta som projektledare för införande av olika plattformar inom telecom.

Microsoft behövde personal som kunde stödja säljprocessen gentemot större telecombolag. Min roll var att träffa telecombolagens ledning tillsammans med Microsofts säljare och garantera Logicas engagemang och kunskap inom området. Ett flertal avtal påbörjades som ett resultat av vårt arbete.

De plattformar som utvecklades under min ledning var främst inom Internet of Things (IoT) där jag ledde arbetet med att koppla portaler med information baserat på BI lösningar som gruppen jag ansvarade för utvecklade.

Jag var även betrodd med att leda Logicas satsning på Microsoft Dynamics CRM i molnet för telecombolag. Vi sålde lösningen som en egetutvecklad Saas lösning.

Alla lyckade projekt jag arbetade med på Logica baserade sig på förtroende och ett mycket nära samarbete mellan mottagaren och mina grupperingar.
Projektledare
Microsoft
CRM
Telecom
Strategi
IOT
Ascade
Applikationskonsult
Apr 2005 - Mar 2008
Stockholm
Full time
Ascade sålde mjukvara till telecombolag som hanterade internationell telefoni. Mitt jobb var att förstå hur Ascades kunder arbetade, hur affären var uppbyggd och vilka roller som utförde de olika uppgifterna hos varje unik avdelning hos kunderna. Arbetet innebar att överföra informationen till vår utvecklingsgrupp så att uppsättningen för varje leverans var optimerad enligt de arbetsprocesser som vi identifierat. Utbildningar, workshops och utveckling av verksamheten utifrån behov leddes och genomfördes av mig som en del av projekten. Inget gick att genomföra om det inte fanns ett starkt förtroende för Ascade och för alla medlemmar i projektgruppen vilket krävde kontinuerligt samarbete med mina kontaktpersoner hos kunderna.
Projektledare
Applikationsexpert
IOT
Telecom
Billing
Utbildning
Strategi
Ericsson
Produktägare
Feb 2001 - Jul 2002
Stockholm
Full time

I min roll på Ericsson hade jag ansvar för den tekniska utvecklingen av ett internt säljverktyg samt det affärsmässiga ansvaret kring utvecklingen verktyget. Vi hade ledningens fulla och uttalade stöd, och arbetade nära alla säljorganisationer för att presentera, utbilda och bistå inför offertarbeten.

Arbetet innefattade direkt ansvar för 6 personer och utfördes genom kontinuerlig dialog med ansvariga kring behov och förväntningar på verktyg som användes säljprocessen för respektive region. Vi lyckades få igång ett driv och momentum, samtliga regioner inom Sydamerika och Asien använde sig av verktyget vid när jag avslutade min anställning.
Produktägare
Strategi
Grupputveckling
Sälj
Marknad
Telecom
Utveckling
PWC
Management konsult
Sep 1998 - Feb 2001
Malmö
Full time
Startade min officiella karriär som revisor. Min roll var att stödja det årliga arbetet genom att kartlägga hur arbetsprocesserna såg ut, vilka interaktionspunkter det fanns mellan kundernas anställda och de system som användes. Processgranskningarna som jag utförde med mitt team användes för att identifiera var i arbetsgången den största risken för fel kunde ligga, så arbetet med att granska bolagens redovisningar kunde koncentreras på rätt typ av transaktioner.


Med tiden så utvecklade jag mina kunskaper inom processgranskningar och förmåga att föra ett samtal med kunderna, och jag förflyttades till Management konsulterna för att arbeta med större projekt. Jag blev inkallad till granskningar inför implementeringar av stora ekonomisystem samt duediligence. Allt mitt arbete stod och föll på att jag lyckades få medarbetarna hos kunden att lita på vad jag sade, allt för att få en ärlig bild av verkligheten. Något som skapade rätt förutsättningar att avgöra om projekten kunde lyckas.
Strategi
Audit
ERP
Process
Projektledning
Revision

Personality traits

Vad har jag jobbat med som ingen vet om
Brandman, mannekäng, producent för teaterfestival.

Education

Uppsala Universitet
Ekonomi med IT-inriktning
1998
Systemvetenskap
Ekonomi
Organisation
Ledarskap
Marknadsföring

Skills

Agile
English
Grupputveckling
Interpersonal
Leda Utvecklingsteam
Ledarskap
Management
Manager
Presentations
Processutveckling
Svenska
Affärsutveckling
Agile Software
Budget
Compliance
Confluence
Documentation
Excel
Financial
Förstudier
Förvaltningsledning
Förändringsarbete
jira
Key Performance Indicator
Organizational
PM3
Product
Produktutveckling
Projektledning
Scrum
Scrum master
Software as a service
strategi
Verksamhetsutveckling
Vision
Workshopledning
Written Communication
APIs
Devops
Dokumentation
Drift
Ekonomi
Kommunikation
Metrics
Sales
Upphandling
Ux
Ux design
Finans
Nätverk
REST

Roles

CDO
CIO
interimschef
utvecklingschef
CEO
Programledare
Projektledare
Stabschef
Verksamhetsutvecklare

Languages

Engelska
Spanska
Svenska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm
Remote
Solna
Tumba
STOCKHOLM
1300 SEK/h
Consultancy

Strengths

Kreativ
Empatisk
Tydlig
Ärlig
Snabb i tanken
Påläst
Effektiv
Resultatinriktad