Isac Nyroos

Tillgänglig som konsult
Isac är en mycket omtyckt konsult med erfarenhet inom user admin och 2nd line
Isac har kompetens inom access management där han bland annat har arbetat och hanterat användare för H&M. Utöver access management så arbetar Isac med avancerad support på en 2nd line nivå. Han studerar idag Python och har precis blivit klar med utbildningar inom SQL, IT-management, IT-change och projekthantering, ITIL 4.

Erfarenhet

Liminity AB
2nd line IT-support
maj 2021 - dec 2021
Stockholm
Heltid
Johan Gerdin  
Isac arbetar som IT-tekniker och hanterar 1st och 2nd-line ärenden åt en kommun i Stockholm. Kommunen har en servicedesk med ansvar för att hantera båda nivåerna. Team på 7 medarbetare som ansvarar för 18000 användare med 3000 ärenden per månad över telefon, ärendehanteringssystem, chatt, kundmottagning, mejl och on-site. Arbetssätt enligt ITIL. Uppföljning av SLA & KPI och dokumentation förekommer i form av ärenden och kunskapsartiklar.

Incidenter varierar mellan felsökning och konfiguration på Intune, SCCM, operativsystem, Microsoft 365, behörigheter, övriga program
och applikationer, servrar, VPN, certifikat, övriga nätverk, intranät,
mobiler, datorer, skrivare, säkerhetsdosor och driftstörningar.

Beställningar varierar mellan att skapa och konfigurera behörigheter,
applikationer, servrar, VPN, filytor, brevlådor, mötesrum, konton, operativsystem, telefoner, datorer och 2FA.
2nd line support
ITIL
DevOps
H&M
User Admin / Access Management
feb 2018 - aug 2019
Stockholm
Heltid
Naila Månholt  
Konsultuppdrag åt H&M genom Poolia.

Isac arbetade i ett specialistteam hos H&M som främst hade hand
om felanmälningar och beställningar som inkom via ServiceNow
och som avsåg konton och behörigheter. Här var det högt tryck och
Isac arbetade ständigt i ett högt tempo. Ärenden avsåg främst
skapande av nya konton, hantering av befintliga konton, behörigheter
och kontoinformation. För att utföra dessa ärenden så använde
Isac dagligen Active Directory, Azure Active Directory samt interna
kontohanteringssystem. För att underlätta sitt arbete och avlasta en
del av det höga trycket så skapade Isac egna Powershell script som
automatiserade vissa manuella uppgifter. Ett av Isacs script hämtade
all information om vald användare, samanställde det och skickade det
till H&Ms HR. Detta underlättade arbetet för både för Isacs team och
för HR. Isac dokumenterade hur scriptet fungerade och publicerade
dokumentationen för sina kollegor.
User admin
Access Management
Powershell
Active Directory
Azure Active Directory
H&M
Supporttekniker
sep 2019 - sep 2020
London
Heltid
Här arbetade Isac som supporttekniker och hanterade både samtal,
skrivna ärenden och beställningar åt H&Ms anställda i London.
Allting dokumenterades och hanterades i ärendehanteringssystemet
ServiceNow. Isac hanterade en stor mängd (cirka 30-50) samtal om
dagen och är van vid att arbeta med ärenden i ett högt tempo.
Servicedeskens felanmälningar varierade från teknisk support på
hård och mjukvara till lösenordsbyten, problem inom Office 365, felsökning i Active Directory, fjärrstyrning, skrivare till beställningar
av nya brevlådor och kalendrar i Exchange. Till sin hjälp hade Isac
kunskapsartiklar och fjärrstyrningsverktyg.

Personliga punkter

Visste ni att..
Isac älskar att resa och har besökt 40 olika länder i Europa, Asien och Afrika?

Personlighetstest

INFJ-A / INFJ-T

Utbildning

Udemy
SQL
2021
Udemy
IT-management
2021
IT Management
TeamleaderIncident manager
Udemy
ITIL 4
2021
itil
Udemy
Incident, change & project management
2021
International IT College of Sweden
IT
2017
Högskoleexamen
Pluralsight
C# Fundamentials
2017
Kensington Academy of English
Cambridge Advanced English: Level C2 Prroficiency
2016
Utbildning inom Engelska
EDX
HTML & CSS Fundamentals
2016

Kunskaper

English
MacOS
Office 365
Windows 10
Windows 7
Access
Active Directory
G-suite
Microsoft Exchange
Servie Now
Troubleshooting
Windows Server
Acceptanstest
Administration
Azure Active Directory
C#
CMD
Devops
HTML & CSS
Integrationstest
ITIL
Powershell
SQL
XML

Roller

1st line support
2nd line support
Access management
User admin

Språk

Swedish
English

Preferenser

Heltid
Distansuppdrag
På plats
Just nu
Stockholm

Styrkor

Kommunikativ
Lagspelare
Utmärkta leveranser