SK

Sharon Kakkori

Available as consultant
Controller med analytiskförmåga, strategisk, självständig och helhetsförståelse
Jag har jobbat som Controller i flera liknande linjeroller. Arbetat och skapat med planering av budget och prognoser för många affärsverksamheter i olika branschen där det också innebar att delta och skapa målsättningar för organisationen, och att justera planer i realtid. Jobbat med uppföljningar av mål och verksamhetsplanering genom analyser och nyckeltal, och utifrån det utarbeta information för att tala om vad som hänt och identifiera potentiella förbättringsmöjligheter. Bland annat har jag skapat ekonomiska rapporter t ex resultaträkningar och tagit fram presentationer i PPT och Power-BI

Experience

Telia Company
BUSINESS CONTROLLER
May 2021 - Sep 2021
Stockholm
Full time
Månadsbokslut och kostnadsuppföljning för Head Office enheter. Tolkade och optimerade processer.
Skapade och analyserade rapporter från olika system (t.ex. SAP, Cognos och SmartView).
Analyserade ad-hoc t.ex. Balanskonton, försäljning och enheters balansräkningar.
UPPFÖLJNING
AD HOC ANALYSER
RAPPORTER
PROCESSUTVECKLING
REDOVISNINGINFORMATION
MÅNADSBOKSLUT
KOSTNADSUPPFÖLJNING
UNILEVER
Finansiell Controller
Sep 2020 - Jan 2021
Stockholm
Full time
POWER BI DASHBOARD
Paredes, Cano & Asoaciados (FY International Peru)
Senior Projektkonsultant
Jan 2014 - Jan 2017
Lima
Full time
Budget, prognos och business plan (t.ex. för konfektion, smycken och laboratorieutrustnings).
Månatliga uppföljningar inklusive rapportering och presentation av ekonomi till ledningen.
Utför ad-hoc-analys inklusive nya business case.
Strategier och analyser beroende på kunders behov inom ekonomifrågor.
Projekt inom ledningsrevision.
Projektledning
Planing av budget
Prognoser
Ekonomiska rapporter
Analyser
Redovisning
Rapporter
Kallkyler
Revision
Uppföljning
Corporacion Life EIRL
Finansiell Analytiker
Jan 2013 - Dec 2014
Lima
Full time
Budgetering och prognosplanering. Utvecklat strategier för att skapa en masterbudget nedbrutet per avdelningar och varumärke.
Tog fram och konsoliderade resultaträkningar månadsvis, kvartalsvis och årligen
Månatliga uppföljningar och kommenterade utfall för att justera kostnader
Ad-hoc analyser. Beräkning av brytpunkten på produkt- och varumärkesnivå för att säkerställa långsiktig effektivitet.
Implementera parametrar för att dela upp indirekta omkostnader per för avledning och varumärke.
Planing av budget
Prognoser
Ekonomiska rapporter
Nyckeltal
Redovisning
Uppföljning
Presentation
Kostnader
Marketing
Månadsbokslut
Consorcio Carolina
Finansiell Analytiker
Jan 2012 - Dec 2013
Lima
Full time
Budget och prognos av 15 butiker.
Personalansvar över administratörer.
Ledde och drev verksamhet och transaktioner för varje butik (insättningar på bankkonto, granskning och registrering av utgifter genom fakturor, Kontoavstämningar och omkostnader).
Ad hoc -analyser med syfte att identifiera och lösa problem för att uppnå maximal lönsamhet.
Presentera resultaträkningar rapporter till ledningen och nya strategier för att uppnå mål.
Personalansvar
Ekonomisk administration
Planing av budget
Prognoser
uppföljning
Verksamhets planering
Presentationer
Ekonomiska rapporter
Beslut

Education

Stockholms universitet
Företagekonomi
2021
Redovisning
Organisation
Marknadsföring
Finans
UNMSM
Kandidat examen i Ekonomi
2009
Redovisning
Finans
Marknadsföring
Matematik
Statistik

Skills

Analytics
Creating and Managing Budgets
Kommunikation
MS Office
Projektledning
Administration
Affärssystem
Microsoft Excel
Personalansvar
Power BI
Redovisning

Roles

analytisk
Controller
konsult

Languages

Swedish
English

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholms län
Norway
Switzerland

Strengths

Analytisk
Strategisk
Självständig
Skapa bilder
Planera
Kommunicera
Lära ut
Leda
Utbilda
Lösa problem