Konsultrapporten första kvartalet 2022 är ute nu!
Läs mer Nej tack!

Anna Rosendal

Tillgänglig som konsult
Beteendevetare och HR konsult med fokus på ett hållbart arbetsliv
Jag heter Anna Rosendal, är beteendevetare och projektledare. Som konsult stöttar jag individer, grupper och organisationer med att identifiera och hantera det moderna arbetslivets olika utmaningar. Den röda tråden i min verksamhet är ett hållbart arbetsliv. Det kan handla om att skapa arbetsplatser och miljöer som främjar hälsa och minskar riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Läs mer på www.annarosendal.se

Erfarenhet

Academicum
Yrkescoach
jan 2022 - Pågående
Uppsala
25 %
Yrkescoach i programmet Korta vägen.
coach
Yrkescoach
Leijon konditori och stenugnsbageri
HR ansvarig
mar 2022 - jan 2023
Uppsala
Halvtid
Ansvarig för personaladministration, schemaläggning, rekrytering, ledningsstöd samt utveckling av rutiner och processer inom personalområdet.
rekytering
HR
arbetsmiljö
ledningsstöd
schemaläggning
Randstad
HR Konsult
jan 2019 - dec 2021
Uppsala
Halvtid
Rekryteringsadministration och support
Introduktionsutbildning för nyanställda
Implementering av rekryteringssystemet Talentlink
Övriga personaladministrativa uppgifter
rekrytering
administration
TalentLink
Utbildning
Medarbetareundersökningar
Akademikonferen (Uppsala Universitet)
Projektledare
jan 2014 - dec 2018
Uppsala
Heltid
Implementering av Delegia (deltagarhanteringssystem)
Projektledning av medicinska och vetenskapliga konferenser och kongresser
Delaktig i utveckling av nya arbetsrutiner

Utbildning

Mittuniversitetet
Beteendevetenskapligt program
2021
Fil kand pedagogik
Organisationspsykologi
Arbetsrätt
Rekrytering
Urval
Utvärdering
Ledarskap
Stress
Medarbetarskap
LMX

Kunskaper

Administration
Canva
Delegia
HR
Microsoft Office
Personalkollen
Projektledning
Rekrytering
TalentLink
Webnode
Heroma

Roller

Beteendevetare
HR konsult
Projektledare
rekrytering
Yrkescoach

Språk

English
Swedish

Preferenser

Halvtid
Distansuppdrag
På plats
Just nu
Uppsala län
Uppsala
550 SEK/tim

Styrkor

Pedagogisk
Lösningsorienterad
förmåga att se utmaningar ur olika perspektiv