Magnus Uppman

Available as consultant
Download profile
Email this url
Embedded systems developer
Erlang, C, C++, HTML5, Java, JavaScript, XML, Android, iOS, Linux, Eclipse, Embedded, ARM, FreeRTOS, Attolic TrueSTUDIO, ATM, MPLS, LAN, IP, IPv6, UDP, TCP, Routing, ASN.1, SNMP, MIB, VoIP, ClearCase, Git, Funktionstest, Systemtest.
Har arbetat mycket med inbyggda system och olika kommunikationsprotokoll. Mycket bra på problemlösning och att hitta nya eller förbättra gamla metoder. Analytisk, driven och produktiv med förmåga att snabbt ta till sig ny kunskap.

Experience

4Real AB
Systemutvecklare inbyggda system
May 2021 - Pågående
Stockholm
Full time
Konsult inom Erlang, C, C++, Android, Webdesign, HTML5, Javascript, Yaws, Embedded Linux ARM, Bluetooth LE, .NET, Visual Studio, Java, Eclipse mm.
Erlang
C
C++
Android
iOS
HTML5
Inbyggda system
Embedded Linux
Javascript
Java
CDsys AB
Systemutvecklare inbyggda system
Jan 2015 - Dec 2021
Jakobsberg
Full time
Vidareutveckling av befintlig produkt baserad på mikrokontroller (STM32F4).
Migrering av nya produkter (intelligenta kassaskåp) till Linuxbaserad lösning på SBC med applikation implementerad i Erlang och C. Utveckling av server skriven i Erlang/JavaScript/HTML för styrning och datainsamling från kassaskåpen.
Erlang
Javascript
HTML
Inbyggda system
Linux
SBC
Mikrokontroller
STM32F4
DigiTool Instruments
Systemutvecklare
Jan 2013 - Dec 2014
Stockholm
Full time
Utveckling av Android app som ansluter till ett mätinstrument för ballongflygning via Bluetooth LE (Low Energy).
Appen fungerar som instrumentets display (GUI) med olika grafiska visare.
Android
Bluetooth LE
BlueZ
Skatteverket/Axena company
Systemutvecklare inbyggda system
Jan 2013 - Dec 2016
Solna
Full time
Skatteverket
Framtagning av test- och tillverkningsrigg för produktion av Skatteverkets kontrollenhet till kassaregister. Design av muxsystem för att effektivisera tillverkningen, baserat på mikrokontrolller (STM32F4). Design och CAD-ning av 4-lagers ytmonterat PCB. GUI utvecklat i Borland C++ Builder.
Vidareutveckling av Skatteverkets kontrollenhet. Programmering i C med Attolic TrueSTUDIO och konvertering av Attolicprojekt till makefiler i Linux och Eclipse med ARM-utvecklingsmiljö.
Kontrollenheten använder sig av FreeRTOS och diverse drivrutiner för SD-kort, RS-232 och filsystemet FAT.
Testsystem skrivet i ERLANG.
muxsystem
Mikrokontroller
STM32F4
CAD
PCB
Borland
C++ Builder
C
Attolic
Linux
Marianne Mathleins förlag
Systemutvecklare
Jan 2008 - Dec 2013
Stockholm
Half time
Utveckling av mobila applikationer (J2ME, Android och iOS) för språkinlärning. Språklektionerna har lagrats lokalt i apparna som XML-filer och alternativt på server.
Utveckling av flertal singlepage (html/javascript/css) webbapplikationer för språkinlärning och läsförståelse (tex meaning.se).
Jobbat med Javascript/css, iOS, J2ME, Android, Erlang, C, C++ mm
J2ME
iOS
Android
XML
HTML
Javascript
css
Erlang
C
C++
Annonsvision
Systemutvecklare
Jan 2007 - Dec 2012
Stockholm
Half time
Konfigurera och underhålla ett CRM-system (Mamut) i Windowsmiljö.
Drift av ett nätverk med cirka 10 användare i Windowsmiljö. Konfigurering av router och brandvägg.
Jobbat med Windows, Mamut CRM, Erlang, C, C++ mm
Windows
Mamut
CRM
Nätverk
Ericsson AB
Systemutvecklare
Jan 2001 - Dec 2002
Stockholm
Full time
Utveckling av MPLS och VoIP IP-telefoni applikationer till ATM/IP-routern AXD301. Teamledare och programutvecklare.Anställning på Ericsson Datacom Networks AB
Jag ville arbeta mer med renodlad datakommunikation och bytte avdelning till Datacom Networks och en underavdelning som sysslade med MPLS (Multi Protocol Label Switching). Jag fick även möjlighet att under arbetstid göra ytterligare ett examensarbete (som behövdes för att få ut min kandidat-examen). Det gav mig möjlighet att lära mig mycket om MPLS och olika protokoll för resursreservering i ett datanätverk. Examensarbetet gick i stort ut på att med ett program i Erlang simulera en resursreservering av bandbredd för telefonsamtal med hjälp av RSVP-TE protokollet.
Jag arbetade därefter som teamledare för en grupp utvecklare som implementerade funktioner för att routa (skicka vidare eller behandla lokalt) IP-paket i AXD301:an. Jag arbetade även med funktionstest av MPLS i labbmiljö. Jag lärde mig mycket om olika routing-protokoll.
Erlang
VoIP
Labb
Ericsson US Inc
Teamledare
Jan 1999 - Dec 2001
Dallas
Full time
Utveckling av VoATM IP-telefoni applikationer. Teamledare och programutvecklare. Kundsupport och felsökning internt och externt.
Kontraktsanställning på Ericsson US Inc. (USA)
Jag deltog i utvecklingen av en ny version av MGW:en som teamledare för en grupp programmerare och testare. Jag var även teknisk support för några "field-trials" för olika produkter ute hos kunder. Jag arbetade en hel del med funktionstest och felsökning i labbmiljö.
IP-telefoni
Labbmiljö
VoATM
Ericsson AB
Systemutvecklare
Jan 1998 - Dec 1999
Stockholm
Full time
Programutveckling i Erlang, Java och C av realtidskritiska applikationer.
Erlang
Java
C
Realtid
Ericsson AB
Systemutvecklare
Jan 1998 - Dec 1999
Stockholm
Full time
Avdelningen Public Networks hade tidigare mest sysslat med den traditionella telefoniväxeln AXE och STM-teknologin. Nu ville man koppla ihop AXE'n med ett generellt datanätverk för att kunna erbjuda alla tjänster över endast ett nät.
Mitt första uppdrag innebar att konstruera ett protokoll och en robust
kommunikationslänk mellan AXE10 och AXD301 (ATM-växel). Protokollets uppgift var att på begäran från AXE'n via AXD301:an etablera ATM-förbindelser i ett ATM-nät för att transportera telefonsamtal.
Kommunikationslänken implementerades med TCP/IP över två redundanta Ethernetanslutningar mellan AXE10:an och AXD301:an.
All utveckling på AXD301 var i Erlang. Vi använde dock ett testverktyg skrivet i C för att emulera en AXE10 under utvecklingsperioden. Jag utvecklade en prototyp av en MGW som kunde köras på en AXD301:a istället för GDC. Resultatet blev faktiskt så lyckat att det beslutades att produktifiera prototypen.
Ericsson Public Networks
Systemutvecklare
Jan 1997 - Dec 1998
Stockholm
Full time
Anställning som trainee till att bli systemdesigner på Ericsson Public Networks AB.
Jag fick gå åtskilliga kurser inom data/telekom, både generella och Ericsson-specifika. Tonvikten låg på ATM-teknologin (Asynchronous Transfer Mode), ATM-switchen AXD301 och programutveckling i Erlang.
Erlang
ProCreo
Systemutvecklare
Jan 1995 - Dec 1995
Täby
Full time
Utveckling av databaser och grafiskt användargränssnitt i Microsoft Access för ett auktionssystem.
Seasafe AB
Systemutvecklare
Jan 1995 - Dec 1997
Sollentuna
Full time
Utveckling av grafiskt användargränssnitt i Visual Basic och Microsoft Access mot ett befintligt terminalstyrt system. Även utveckling av en ny SQL-databas i Access som kopplades mot det ursprungliga systemet.

Education

Stockholms universitet
Kognitiv psykologi, människa, maskin, gränssnitt
2003
Maskininlärning
Kognitiv psykologi
Användargränssnitt
Kungliga Tekniska Högskolan
Högskoleingenjör Elektronik
1997
Elektronik
Telecom

Skills

Erlang
Implementation
Inbyggda system
Systemutvecklare
Algorithms
Android
C
c/c++
English
Java
Linux
tcp/ip
Windows
C++
CRM
CSS
Hardware
HTML
iOS
Languages
Management
Networking
Nätverk
Open Source Software
Testing
Verbal
XML

Roles

Systemdesign
Systemutvecklare
Teamledare

Languages

Svenska
Engelska
Tyska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholms län
Stockholm
925 SEK/h

Strengths

Systemutveckling
Erlang

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.