Konsultrapporten first quarter 2022 is out now!
Read more No thanks!

Olof Nysten

Available as consultant in 30days
Projektledare inom IT och ledningssystem
Jag kan hjälpa dig med projektledning inom IT eller management. Specialitet inom ISO 9001, 14001 och 27001.

Experience

Newstone Consulting AB (Eget bolag)
Managementkonsult
Aug 2020 - Jun 2022
Visby
Full time
Skrev ledningssystem för kvalitet och miljö som certifierades enligt ISO 9001 och 14001 på första försöket utan avvikelser.

Jag projektledde även införandet av diverse stödsystem för ledningssystemet.
ISO 9001
ISO 14001
Ledningssystem
projektledning
GDPR
Exportrådet
IT Project Leader
May 2007 - May 2010
Stockholm
Full time
Ledde utrullningen av ett MPLS-nät till 25 kontor över hela världen. Dessutom ledde jag ett antal projekt rörande infrastruktur och programvara.
projektledning

Personality tests

Turbulent Protagonist (ENFJ-T)

Education

Umeå universitet
Systemvetare
2006
Informatik
Juridik
Projektledning
Företagsekonomi
Nationalekonomi

Skills

Iso 14001
Iso 9001
Ledningssystem
Svenska
Avtal
Drift
engelska
Gdpr
Implementation
Projektledning
iso 27001
SLA

Roles

Projektledare

Languages

English
Swedish

Preferences

Full time
Remote work
In 30days
Visby
690 SEK/h
Consultancy