Fredrik Andersson

Via Frilans Finans
Available now
Download profile
Email this url
Civilingenjör som brinner för hållbar utveckling

Experience

Södertälje IF
Styrelsemedlem
Jan 2016 - Pågående
Södertälje
Full time
Som styrelsemedlem har jag haft en del olika uppdrag inom klubben. Det mesta har varit relaterat till utveckling och förbättring.
Administration
Projektledning
Kommunikation
Södertälje IF
Suppleant
Mar 2021 - Pågående
Södertälje
Full time
Sedvanliga styrelseuppgifter som suppleant.
Södertälje IF
Sekreterare
Mar 2018 - Mar 2020
Södertälje
Full time
Sedvanliga uppgifter som sekreterare i en styrelse.
Adinistration
Projektledning
Kommunikation
Södertälje IF
Suppleant
Mar 2016 - Mar 2018
Södertälje
Full time
Som suppleant blev jag tilldelad uppgifter som behövde hanteras av styrelsen. Bland dessa ingick att hantera oenigheter mellan klubben och medlemmar, stötta eventplanering och sedvanlig styrelseuppgifter.
Administration
Projektledning
Kommunikation
Södertälje IF
Friidrottskonsulent
Mar 2020 - Aug 2020
Södertälje
Half time
Som friidrottskonsulent ansvarar jag för organisation och utveckling av verksamheten. I detta medför marknadsföring och kommunikation, extern och intern, där jag agerar spindeln i nätet och föreningens ansikte utåt. I min roll ansvarar jag även för uppstarter av nya träningsgrupper, utbildning och stöttning av ledare.
Projektledning
Kommunikation
Huddinge
Energi- och klimatrådgivare
Jul 2019 - Dec 2019
Huddinge
Full time
Som rådgivare har jag stöttat små och medelstora företag i processen att bli mer energieffektiva och minska sin klimatpåverkan. Detta genom att kontinuerligt gå ut med information, hålla evenemang och ha en nära kontakt med företagen i projekten.

Projektet var en del av ett EU-projekt med syftet att underlätta för SMF:er att minska sin energianvändning och förbättra sin klimat- och miljöprestanda. Jag kom in i sluttampen på projektet och det avslutades i december 2019.
Projektledning
Energirådgivning
Klimatrådgivning
Miljörådgivning
Kommunikation
SLL
Skötare
May 2016 - Jul 2019
Södertälje
Full time
Mitt arbete som skötare på de slutna akutvårdsenheterna i Södertälje har i stora drag kretsat kring att stödja patienter i olika fysiska och känslomässiga tillstånd och situationer, samt samordna möten, aktiviteter och samtal med patienter, anhöriga och läkare.
THS
Projektledare
Jul 2015 - Jan 2016
Stockholm
Full time
I mitt kandidatexamensarbete utförde jag och min projektpartner en avfallsutredning av THS kårhus Nymble. Med den utredningen som underlag genomförde vi de förbättringar som vi såg möjliga och förbättrade därmed fastighetens miljöprestanda, samtidigt som kostnader för avfallshanteringen minskades.
Projektledning
Miljöledning
Avfallshantering

Personality tests

INTP-a
Lär dig av gårdagen, lev för dagen, hoppas för morgondagen. Det viktiga är att inte sluta ifrågasätta.

Education

Kungliga Tekniska Högskolan
Civilingenjör Energi och Miljö
2019
Hållbar utveckling
Miljöledning
Miljöteknik
Hållbarhetsrapportering
Projektledning

Skills

Administration
Compliance
Implementation
Kommunikation
Projektledning

Roles

Miljöingenjör
Miljökonsult
Projektledare

Languages

English
Swedish

Preferences

Full time
Remote work
Right now

Strengths

Tålamod
Empati
Ärlighet
Glädje

Contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.