Johnny Slätt

Available now
Download profile
Email this url
Allt kan alltid bli bättre och enklare, särskilt när det ska användas.

Experience

Innovate Security
Informationssäkerhetsspecialist
Jan 2021 - Pågående
Stockholm
Full time
ISO 27001, FFFS, FSPOS, EBA och andra ramverk, lagar. Arbetar med kontinuitetsarbete inom säkerhet och finans.
Informationssäkerhet
ISO27001
certificering
kontnuitet
finans
Kungliga Tekniska Högskolan
Forskningsingenjör
Aug 2021 - Aug 2017
Stockholm
Full time
Instrument och kemikalieansvarig. Ansvarade också för inköp av instrument och forskningsmaterial.
Forskning
Kemikalier
KLARNA
Oorganisk kemi
SEM
Organisk kemi
Netsecure
SOC Analytiker
Mar 2020 - Jan 2021
Stockholm
Full time
SOC Analytiker. Rapporterade månatliga event till kunder, övervakning och förbättringsarbeten.
SOC Analytiker
SIEM
Fortinet
Knowit Secure AB
Cyber Security Consultant
Sep 2018 - Mar 2020
Stockholm
Full time
Säkerhetskonsult
Konsult
IT-säkerhet
Informationssäkerhet
Applikationstestning
Burpsuite
Tieto AB
SOC Analytiker
May 2018 - Aug 2018
Stockholm
Full time
Analytiker vid SOC. Drift och övervakning av säkerhetsfunktioner hos kunder vid SOC.
SIEM
EDR
McAfee
NSEC AB
SOC Operatör
Jun 2017 - Jun 2018
Stockholm
Full time
SOC operatör, SDM 50/50
Endpointoperatör med McAfee som huvudsaklig produkt.
agilent
Serviceingenjör
Jun 2005 - Jul 2009
Sverige
Full time
Serviceingenjör vid Varian. Drift underhåll, utbildning och applikationsbyggande för kemitekniska instrument som GC, GC-MS/MS, och spektroskopiska instrument.
IT
Felsökning
Utbildning
Underhåll

Education

Lernia
IT-säkerhetsarkitekt
2019
utbildning kring it och informationssäkerhet.
Karolinska institutet
Forskarutbildning
2005
Inom biovetenskaper
läkemedelsutveckling
P2-receptorer
Heterocyklisk kemi
Kungliga Tekniska Högskolan
Miljöskyddsteknik & Kemiteknik
1999
Säkerhetsinriktad kemiutbildning. Examensarbete inom organiskt ledande material.

Skills

Processutveckling
strategi
Förändringsarbete
Ledning
REST
Förändringsledning

Roles

Forskare
Kemi-ingenjör
IT-säkerhetsspecialist
Teknisk projektledare

Languages

Swedish
English

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholm

Strengths

Ser samband och kan samarbeta mellan olika grupper.

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.