Per Pedersen

Projektledare IT Excellency Available now
Prestigelös, engagerad, resultatorienterad och ambitiös senior projektledare
Baserat på mina 38 åriga internationelle erfarenheter från alla faser i ett IT projekts livscykel skapar jag lösningar som ger maximal kundnytta.
I nya miljöer sätter jag mig snabbt in i nya frågeställningar, fångar upp verksamhetens krav, förankrar och bollar idéer samt omsätter verksamhetsbehoven till tydliga och optimala krav, systemlösningar och processer. Genom en stark resultatorientering, inlevelse, förståelse samt kommunikativ och pedagogisk förmåga åstadkommer jag mycket goda resultat även i dynamiska och komplexa projektmiljöer med många intressenter.

Experience

Giesecke+Devrient
Projekt och Rollout Manager samt Managementkonsult
Jan 2020 - Feb 2021
Stockholm
Full time
Som managementkonsult etablerade jag en referensgrupp med nyckelintressenter och definierade G+Ds globala strategi för att migrera kunder från befintliga DataGen platser baserat på den befintliga DataGen plattformen till de nya GSMA SAS-UP-kompatibla DataGen HUBs baserat på den nya DataGen plattformen.

Som projekt och rollout manager ledde jag införande av den nya DataGen platformen platformen samt migration av G+Ds DataGen kunder från befintliga DataGen platser baserat på den befintliga DataGen plattformen till de nya GSMA SAS-UP-kompatibla DataGen HUBs i Barcelona och Toronto.
Projektledare Managementkonsult ITIL PRINCE2 Rollout Manager Kravhantering Ändringshantering

Giesecke+Devrient
Projekt och Rollout Manager samt Managementkonsult
Jan 2018 - Dec 2019
Stockholm
Full time
Som managementkonsult etablerade jag en referensgrupp med nyckelintressenter, höll workshops för att definiera viktiga krav samt G+Ds globala strategi för vart GSMA SAS-UP-kompatibla DataGen HUB för den nya DataGen-plattformen skulle placeras.

Som verksamhetsanalytiker definierade jag driftsmodellen för G+Ds GSMA SAS-UP-kompatibla DataGEN HUBs.

Som projekt och rollout manager etablerade jag GSMA SAS-UP-kompatibla DataGen HUBs i Barcelona och Toronto baserat på den nya DataGen-plattformen samt överlämning till operation och förvaltning.
Projektledare Managementkonsult Verksamhetsanalys ITIL PRINCE2 Rollout Manager Kravhantering Ändringshantering

Giesecke+Devrient
Projektledare och Verksamhetsanalytiker
Mar 2016 - Dec 2017
Stockholm
Full time
Som verksamhetsanalytiker ledde jag workshops med nyckelanvändare inom serviceorganisationen, definierade detaljerade icke-funktionella krav som skulle uppfyllas av R&D när de levererar nya applikationer till Professional Services samt definierade förbättrade processer inom Professional Services.

Som projektledare ledde jag genomförandet av Service Excellency-programmet, inklusive implementering av förbättrade processer och arbetssätt.
Projektledare Verksamhetsanalytiker ITIL PRINCE2

Wincor-Nixdorf
Kontrakt och Förändringansvarig
Aug 2012 - Feb 2016
Kontrakt och Förändringansvarig
Full time
Som kontraktsansvarig ansvarade jag för Wincor-Nixdorf serviceavtal med H&M, säkerställde att tjänsterna levererades enligt avtal samt hanterade alla avtalsändringar.

Som förändringsanvarig var jag ansvarig för att definiera och implementera Wincor-Nixdorf förändringshanteringsprocess för H&M samt genomförande av alla service avtalsändringar.
Förändringsansvarig Kontraktsansvarig ITIL Kravhantering

SEB
Projektledare och Verksamhetsanalytiker
Oct 2011 - Jun 2012
Stockholm
Full time
Som verksamhetsanalytiker genomförde jag intressentanalys, etablerade referensgrupper, ledde workshops och tog fram detaljerade krav i form av användningsfall samt nya effektiva processer för SEBs billån och leasing.

Som projektledare planerade och ledde jag utvecklingen av en konsoliderad webbportal och front-end applikation för SEBs billån och leasing, tog fram kommunikations och utbildningsplan, etablerade nya processer och organisation, kommunicerade och utbildade enligt plan, införde den konsoliderade lösningen i verksamheten, avvecklade gamla lösningar samt lämnade över systemlösningen till förvaltning.
Projektledare Verksamhetsanalytiker Kravhantering RUP SEB-UP

SEB
Projektledare och Verksamhetsanalytiker
Aug 2011 - Feb 2012
Stockholm
Full time
Som verksamhetsanalytiker genomförde jag intressentanalys, ledde workshops och tog fram detaljerade krav i form av användningsfall samt nya effektiva processer för Euro och SEK utlåning.

Som projektledare tog jag fram en detaljerad plan för att etablera båda lösningar samt ledde etableringen av systemlösning, processer och organisation för Euro utlåning.
Projektledare Verksamhetsanalytiker Kravhantering RUP SEB-UP

SEB
Verksamhetsanalytiker
Jan 2011 - Jun 2011
Stockholm
Full time
Genomförde intressentanalys och identifierade totalt 13 olika verksamheter som kommer påverkas av införandet av den nya fondlösningen, etablerade referensgrupper, ledde workshops och definierade effektiva processer för respektive verksamhetsområde.
Verksamhetsanalys RUP SEB-UP Processanalys

SEB
Projektledare och Verksamhetsanalytiker
Aug 2010 - Dec 2010
Stockholm
Full time
Som verksamhetsanalytiker genomförde jag intressentanalys, etablerade referensgrupper, ledde workshops och tog fram detaljerade krav i form av användningsfall samt nya effektiva processer och designade lösningen för räntesäkrade bolån för privat och företagskunder.

Som projektledare ledde jag förstudien samt tog fram en detaljerad plan för att utveckla och införa lösningen.
Projektledare Verksamhetsanalytiker SEB-UP RUP Ktavhantering

HSB Riksförbund
Projektledare, Scrum Master och Verksamhetsanalytiker
Aug 2009 - Jun 2010
Stockholm
Full time
Som verksamhetsanalytiker genomförde jag intressentanalys, etablerade referensgrupper, ledde workshops och tog fram detaljerade krav i form av användningsfall avseende HSB’s nya webbportal www.hsb.se.

Som verksamhetsanalytiker tog jag även fram detaljerade krav och processer avseende ny förvaltningsleverantör och organisation för www.hsb.se och HSBs intranät.

Som projektledare och scrum master planerade och ledde jag utvecklingen av de tre första versioner av www.hsb.se, tog fram kommunikations och utbildningsplan, kommunicerade och utbildade enligt plan, införande lösningen i verksamheten, upphandlade ny förvaltningsleverantör, etablerade ny förvaltningsprocess och organisation samt ledde överlämning från befintlig till ny förvaltningsleverantör.
Projektledare SCRUM Master Verksamhetsanalytiker PROPS ITIL

HSB Riksförbund
Projektledare
Jan 2009 - Oct 2009
Stockholm
Full time
kommunicerade och ledde förändringen från befintlig till ny leverantör (totalt 130 accesspunkter ändrades) samt flytt av back-bone från befintlig till ny leverantör.
Projektledare Upphandling Ändringshantering

MarketExpander
Verksamhetsanalytiker
Aug 2008 - Dec 2008
Stockholm
Full time
Skapade högkvalitativa och effektiva processer för att analysera effekten av offshoring till lågkostnadsländer, utvärdera och definiera offshore-strategin, etablera offshore-leveransorganisation, överföra drift-, underhålls- och testuppdrag till offshore-leverantörer samt etablera och hantera effektiva offshore-utvecklingsprojekt.
Verksamhetsanalyiker Processanalys ITIL ITSM

Cybercom Group Stockholm AB
Projekt, Service och Rollout Manager
Mar 2001 - Jul 2008
Stockholm
Full time
Definierade och etablerade en effektiv drift och förvaltningsorganisation som växte till 60 personer i Sverige och Danmark samt 120 personer i Indien, ledde outsourcing och offshoring av stora förvaltningsåtagande (ex. förvaltningen av SonyEricsson’s globala webbportal www.sonyericsson.com, förvaltning av kunders applikationer som SaaS), utveckling och teståtaganden, tog fram kommunikation och förändringsplaner samt ledde utrullning av stora komplexa releaser med höga krav på kvalitet och tillgänglighet (ex. www.sonyericsson.com samt mobila applikationer)
Service Manager Projektledare Rollout Manager Agil ITIL ITSM PROPS SaaS

Education

Agder Ingenjör och Distriktshögskola
Elektro ingenjör
1982
Ingenjör Pascal Assembler

Skills

Change Management
Förvaltningsledning
Förändringsledning
ITIL
Kravanalys
Kravhantering
Projektledning
PROPS
strategi
Teknisk projektledning
Utredning
Verksamhetsanalys
Agila metoder
Prince2
Scrum master
Upphandling

Roles

Förändringsledare
Kravanalytiker
Managementkonsult
Projekteringsledare
Projektledare
Verksamhetsutvecklare

Languages

Swedish
English
Tyska

Preferences

Full time ." data-tooltip> Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.