Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!

Håkan Helander

Available as consultant
Projektledare vid utveckling av din digitala potential:
Jag har främst arbetat med verksamhetsanalyser med fokus på effektivisering och digitaliseringens möjligheter, kravanalys, upphandling, projektledning vid implementering av nya arbetssätt och nya IT-system samt vid utveckling av digitala plattformar. Viktigt för mig är en affärsmässig utgångspunkt och ett stort fokus på leverans. Jag har stor vana att skapa ordning, struktur och positiv inställning och engagemang när det är ostrukturerat och många viljor vill komma till tals.

Experience

Svebio
Projektledare vid utvecklingsarbete inom branschförening
Aug 2021 - Aug 2022
Stockholm
25 %
Som projektledare och affärsutvecklare är jag ansvarig för att utveckla föreningens digitala potential. Fokus är att utveckla föreningens tidningssajter och konvertera webbtrafik till betalande kunder och prenumeranter. I arbetet ingår upphandling av en ny digital byrå, kravställning av webbsidornas utformning, kontinuerlig dialog med byrån vad gäller design och funktionalitet, driftsättning av sajterna, upphandling och implementering av ett nytt betalsystem och ett nytt CRM/prenumerationssystem kopplat till sajterna vilket gör att vi kan hantera individuell inloggning, låsning av individuella artiklar och sidor och prenumerationsköp med kort som ger direktaccess till innehållet. Arbetet har genomfört i ett team med ca 10-15 personer från förening, digitalbyrå och systemleverantör. Nu är allt framgångsrikt driftsatt och den digitala affären har sakta men säkert börjat utvecklas positivt.
projektledare
affärsutvecklare
webbutveckling
digital strategi
upphandling
implementering
Bonnier
Projektledare
Oct 2020 - Jan 2021
Stockholm
Full time
Projektledare vid samordning av branschgemensamma KPI:er
Samordning
projektledare
KPI
Swedbank
Business Analyst vid utvecklingsarbete inom bank
Mar 2019 - Jun 2019
Stockholm
Full time
På Swedbank Pay ansvarade jag för en kravanalys på ett nytt modernt ärendehanteringssystem som skulle förenkla hanteringen av ärenden inom kundservice, avtal, fraud och chargeback. I arbetet ingick förutom workshops och dialog med den egna personalen också att föra en dialog med relevanta leverantörer och undersöka möjlig samordning med nyförvärvade bolaget PayEx. Jag ansvarade också för en behovsanalys inom säljavdelningarna i Sverige, Norge och Danmark. I det arbetet kom vi fram till att det var möjligt att förbättra service både för säljenheterna och kunderna genom att utnyttja ett modernt CRM-system kopplat till en kundportal med self service och digital signering
kravanalytiker
business analyst
TR Media
Strukturera verksamheten vid digitalisering
Apr 2018 - Jan 2019
Stockholm
Full time
Jag ansvarade för att möjliggöra ett omfattande digitalt transformationsarbete där både nya digitala produkter lanserades och befintliga produkter uppdaterades behövde verksamheten struktureras upp med förbättrad planering, nya roller, nya arbetssätt, förbättrat systemstöd och ny mötesstruktur. Resultatet är bättre utnyttjande av befintliga resurser, förbättrat systemstöd, nya digitala tjänster och ökad kundnytta.
TT Nyhetsbyrån
Projektledare vid utvecklingsarbete inom nyhetsbyrå
Mar 2013 - Mar 2016
Stockholm
80 %
Jag var projektledare inom affärsutvecklingsavdelningen med ansvar att utveckla outsourcingverksamheten och anpassa den till den digitala utvecklingen. I arbetet ingick det bland annat att utveckla och driftsätta nya tjänster, föra dialog med kunder, effektivisera arbetsprocesser, undersöka behov och krav på ett nytt publiceringssystem. Resultat: TT har idag en effektivare produktion med moderna verktyg och nya lönsamma tjänster som används av flertalet kunder inom bl a outsourcing och digitala verktyg. TT har en omsättning på ca 500 Mkr och drygt 200 medarbetare.
Affärsutveckling
Projektledning
Analytiker
Förstudier
Implementering
business analyst
south china morning post
Ansvar för stort omställningsprogram på kinesiskt medieföretag
Feb 2012 - Nov 2013
Hong Kong
Full time
Ansvarig för en effektivisering och digital omställning av en verksamhet med ca 300 medarbetare. I ett första steg genomfördes en nulägesanalys (audit), intervjuer med ett 50-tal medarbetare, studier på plats av alla arbetsmoment och workshops. Redovisning och dialog i kinesisk-engelsk företagsledning för att övertyga om nödvändigt förändringsarbete. Rådgivare i kravanalys av ny systemlösning. Projektledare i ett framgångsrikt genomförande där processer effektiviserades med nya roller och nya arbetssätt samtidigt som en ny digital enhet infördes. Resultat: Besparingar på 15% som kunde satsas på nyanställningar av digital kompetens.

Education

KTH
Civ Ing Medieteknik
1992

Skills

Förstudier
Projektledning
Affärsutveckling
Kravanalys
Marknadsföring
strategi
Upphandling
WordPress
Webbutveckling

Roles

Projektledare
Verksamhetsanalytiker
Affärsutvecklare
business analyst
Kravanalytiker
Strateg

Languages

Svenska
English

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholms län
Stockholm
900 SEK/h

Strengths

Strukturerad
Affärsmässig
Flexibel
Social och kommunikativ
Lönsningsorienterad