Thineskumar Thilakanathan

Fullstack-utvecklare WTMG People AB Available in 5days
Erfaren fullstack-utvecklare med spets inom .Net, MySQL, JavaScript och TypeScri
Thines är en lösningsorienterad teamplayer, proaktiv och självgående. Thines har över 12 års erfarenhet som konsult. Han är specialiserad på tekniker inom webb och backend. Han arbetar alltid med att följa webbstandarder och tycker om att lära sig nya saker.

Experience

Arbetsförmedlingen
Tekniker - Utveckling från scratch, buggfixning, Angular 8 & 9, Typescript, Material Design, ES6, N
Aug 2019 - Sep 2020
Stockholm
100 %
Thines har arbetat i Team Digitala Beslut hos Arbetsförmedlingen och Thines deltog i utvecklingen av Nystartsjobb och E-Signering av Jobb / UGA. Sedan har Thines även hjälpt till i App-projektet Ärendetjänst. Dessutom har Thines arbetat med RedHat openshift för CICD och containerisera frontend-apparna med jenkins-rörledningar, YAML och NGINX Builder.
Utveckling Angular 8 & 9 Typescript Material Design ES6 NodeJs Jest E2E IIS .net

Plan International Sverige
Full-Stack .Net Developer
Jan 2018 - Jul 2019
stockholm
100 %
Arbetade med både front-end och back-end och använd Clean Architecture, SOLID, CQRS Pattern, Mediator Pattern(Mediatr), Clean Code, Azure DevOps, Automated Build -Test- Release Agile and Scrum, ASP.Net Core 2.2, EF Core 2.2, C#, Angular 7 and Node Js, TypeScript, NPM, Angular Material, SOAP, WCF, Karma, Jasmine, SeriLog, AutoMapper, CI/CD, Windows Server, MSSQL, iText 7, HangFire, Swagger, NSwag, Fluent Validation, Domain Driven Design (DDD), Webform
Clean Architecture SOLID CQRS Pattern Mediator Pattern(Mediatr) Clean Code Azure DevOps Automated Build -Test- Release Agile and Scrum ASP.Net Core 2.2 EF Core 2.2 C#

Web express ab
Full-Stack .Net Developer
Oct 2017 - Dec 2018
Stockholm
100 %
Tekniker – Utveckling från scratch, buggfixning och även lägga till nya funktioner i en Projektledningssystem (Jobsdata3.0) som används av Nyföretagarcentrum, Drivhuset och Coompanion. A fakassan hemsida, MS.nu, Webexpress innehållsverktyg, ACM osv.
ASP.Net C# JavaScript HTML CSS JQuery Ajax Dependency Injection Repository Pattern ChartJs

Bonnier Pharma Insights
Tekniker – Hantering, buggfixning och även lägga till nya funktioner i en pharma-världs stor appl
Sep 2017 - Sep 2017
Stockholm
100 %
Jobbade med både Front-end och Back-end och använder PHP, JavaScript, HTML, CSS, JQuery, HighCharts, PHPExcell, RedMine, PhpStorm IDE, XDebug, GitLab, Git osv.
Front-end och Back-end använder PHP JavaScript HTML CSS JQuery HighCharts PHPExcell RedMine PhpStorm IDE

Skills

.Net
Angular
ASP
Azure
Backend
CI/CD
CSS
Devops
English
Frontend
HTML
JavaScript
MySQL
React
React native
Svenska
Systemutveckling
Typescript
Windows
Applications
C#
Computer Science
Languages
Math
MVC
Physics
Scripting Languages
Statistics
Web

Roles

Frontend
Fullstack
Tech lead

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
On site work
In 5days
Stockholm

Strengths

Kreativa lösningar
lösningsorienterad
självgående
teamplayer
proaktiv

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.