Kristoffer Banyay

Agil coach Banyay Consulting Available now
Frilansande digital agil coach och projektledare med affärsdriv
Senior digital projektledare med en holistisk syn på problemlösning. Mer än 20 års erfarenhet av att leda och facilitera komplexa projekt, där det digitala är en möjliggörare och människorna är nyckeln till ett lyckat genomförande och bestående resultat.
I min roll agerar jag alltid utifrån en tydlig och väl förankrad målbild. Givet målbilden sätter jag samman ett team med tvärfunktionella kompetenser som kan utveckla och införa lösningen i organisationen. Med ett tydligt och coachande ledarskap har jag som mål att utveckla teamet och organisationen till att ta det långsiktiga ägandeskapet

Experience

Banyay Consulting
Agil coach
Jun 2012 - Pågående
Stockholm
100 %
Frilansande konsult inom agil coaching, digital projektledning, förändringsledning, digitala strategier och digitalisering. Även processer, processutveckling. Intranät, digital arbetsplats, Microsoft 365, Office 365.
projekledare scrum master produktägare agile coach förändringsledare digital strateg change management
AMF Pension
Agile coach / Projektledare
Aug 2018 - May 2020
Stockholm
100 %
Övergripande ansvar för att leda och driva arbetet med att införa en fullt integrerad digital arbetsplats (Microsoft 365 med 3:e parts lösning för internkommunikation) för anställda och konsulter. Tyngdpunkten i uppdraget låg i att balansera och samordna kommunikations- och förändringsdelen med de tekniska och informationsäkerhetsmässiga aspekterna av den nya lösningen, samt att löpande hålla den strategiska ledningen informerad om arbetets framdrift och dess förväntade påverkan på den befintliga organisationen. Resultatet blev mycket väl mottaget i organisationen och de - i denna typ av förändringar - så vanligt förekommande problemen med backlash uteblev. Kunden var väl förberedd att på egen hand driva och vidareutveckla lösningen tack vare de insikter och strukturer som etablerades under införandet av den nya lösningen.
agil coach förändringsledning scrum master projektledning
Atlas Antibodies
Agile coach / Projektledning
Jan 2015 - Jun 2018
Solna
100 %
Agil coach (projektledning), processutveckling, affärssystem/ERP samt webbstrategi mm. Ett samarbete över en längre tidsperiod vars övergripande syfte var att förbereda den operativa verksamheten inför en kommande expansion. Fokus låg på att hjälpa organisationen förflytta tyngdpunkten från en forskningscentrerad verksamhet till en mer industriell och processdriven sådan, där digitalt process- och affärstöd var nyckeln till en lyckad expansion.
agil coach digital strategi scrum master produktägare processmodellering projektledning
Electrolux AB
Produktägare
Dec 2013 - Aug 2015
Stockholm
100 %
Agil coach (Projektledning) global webblösning, Produktägare global webbplattform. Övergripande ansvar för att driva och koordinera arbetet med att ta fram en ny webblösning. Syftet vara att stärka varumärket samt tillhandahålla en modern och effektiv teknisk lösning för att skapa en enhetlig global kommunikation kring produkterna. Efter lansering hade jag produktägarrollen med fokus på att säkerställa och prioritera vidareutveckling av lösningen utifrån ett affärsmässigt perspektiv.
project manager projektledare product owner produktägare agil coach

Alenio Consulting AB
Digital strateg / Agil coach
Stockholm
100.10 %
Konsult med uppdrags som agil coach, projektledare och webstrateg hos bolagets största kund PostNord. Under mi tid som anställd var jag ansvarig för att leda arbetet med utveckling och lansering av Postnords kommersiella webbplatser posten.se och postnord.se.
Gjorde även förstudie för nytt CMS på Folksam
projektledare
PostNord
Agile coach / Projektledare
Aug 2008 - Jun 2010
Solna
100 %
Agil coach / projektledare för ny webbplats
projektledare webbstrategi byråval SEO SharePoint agile coach agil coach

Skills

Agile
Change Management
Focus
Leadership
Project manager
English
Financial
IT Management
Management
Organizational
strategi
Teamwork
Workshop
ITIL
SAFe

Roles

agile coach
förändringsledare
produktägare
projektledare
scrum master

Languages

engelska
svenska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholm
STHLM
Kista

Strengths

lyhörd
focus
driven

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.