Konsultrapporten first half 2022 is out now!
Read more No thanks!

Daniel Hansson

Available as consultant
Senior konsult och ledare inom Growth Analytics och Lean UX
Under 15 år har Daniel hjälpt team och organisationer att nå sina digitaliseringsmål. Som utpräglad ledare tar han ofta rollen som produktägare, analytiker eller strateg.

Experience

SVT
Utbudsanalytiker och utbudsstrategi
Aug 2020 - Pågående
Stockholm
Full time
Analys och framtagande av innehållsteman som förväntas kunna bidra med räckvidd, spenderad tid och lojalitet till SVT Play 2022. Rapporterar mot ledningsnivå.
google data studio
tableau
digital analys
digital strategi
GS-facket
Digital strategi och uppföljning
May 2020 - Pågående
Stockholm
Full time
Analys och framtagning av rekommendationer för digital strategi. Regelbunden uppföljning av utfall och framtagande av förslag till nya hypoteser.
google analytics
social media
digital analys
digital strategi
Lanterna Education
E-handel och marketing automation
Sep 2020 - Oct 2020
Stockholm
Full time
Analys och framtagning av rekommendationer för informationsarkitektur, marketing automation-aktiviteter och CX-förbättringar.
digital strategi
digital analys
konceptutveckling
ux
cx
SVT
Produktägare growth engineering
May 2019 - Sep 2020
Stockholm
Full time
Gereon Kåver  
Startade upp ett tvärfunktionellt growth team hos SVT under drygt ett år.
growth engineering
produktägare
analytiker
tableau
youtube
marketing automation
e-postmarknadsföring
growth
growth hacking
product owner
Berghs School of Communication
Läraruppdrag
Apr 2018 - Apr 2018
Stockholm
Full time
Utbildning inom datadriven utveckling, validerat lärande, Lean UX och hypotesvalidering.
utbildning
lärare
growth
growth engineering
a/b-test
digital strategi
lean ux
lean startp
SVT
Growth engineering SVT Barn
Sep 2016 - May 2019
Stockholm
Full time
Analys, optimering och strategiskt arbete för Barnkanalen.se och Barnplay. I rollen som growth hacker jobbade jag med att analysera och ta fram hypoteser för tillväxt av SVT:s digitala tjänster för barn.
adobe analytics
comscore
optimizely
linkpulse
google bigquery
google data studio
digital analys
digital strategi
SVT
Konceptutvecklare och produktägare SVT.se
Dec 2015 - Sep 2016
Stockholm
Full time
Gereon Kåver  
Konceptutvecklare och produktägare för SVT.se. Jag införde ett datadrivet arbetssätt med struktur för uppföljning och test av hypoteser. Jag jobbade också med att prognostisera e�ekter av olika framtida scenarier för tjänsten.
adobe analytics
google analytics
optimizely
linkpulse
digital analys
digital strategi
SVT
Konceptutvecklare SVT Play
Apr 2015 - Dec 2015
Stockholm
Full time
Utveckling av koncept för personalisering utan inlogg av SVT Play. Jag testade hypoteser för rekommendationer och anpassning av svtplay.se. Bl.a. undersökte jag relevansen av liknande program vid rekommendationer.
adobe analytics
google analytics
optimizely
digital analys
digital strategi
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
E-handel och katalogtjänst
Jan 2015 - Apr 2015
Stockholm
Full time
Som UX-specialist tog jag fram koncept för e-handel av läromedel i specialpedagogiska sammanhang. Jag tog fram uppföljning av KPI:er samt jobbade med sökmotoroptimering. Framförallt jobbade jag med indexering som är utmanande för den här typen av katalogtjänster då de präglas av många filter, duplicerat innehåll och begränsat med unikt innehåll.
google analytics
episerver
ux
ehandel
google search console
Scandic Hotels
Marketing Automation
Nov 2014 - Jan 2015
Stockholm
Full time
Utvärdering och rekommendation av marketing automation-verktyg för Scandics kundresekommunikation. Framtagning och justering av koncept för 1:1-personalisering på webb och för e-postkommunikation.
marketing automation
adobe marketing cloud
salesforce marketing cloud
marknadsföring
Scandic Hotels
Omdesign Scandic Hotels försäljningswebbar
Aug 2014 - Nov 2014
Stockholm
Full time
Nyckelordsanalys och utvärdering av nuvarande SEO-arbete på Scandic Hotels sju webbplatser. Rekommendationer kring förbättringsförslag och nytt webbkoncept.
googler analytics
sitecatalyst
seo
Länsförsäkringar
Digital analys
Feb 2014 - Sep 2014
Stockholm
Full time
Framtagning av analyskoncept för Länsförsäkringars publika webbplats samt köpflöden. Utbildning och förankring i redaktörsorganisation. Framtagning av KPI:er och process för uppföljning.
google analytics
digital analys
Aleris
Uppföljning och strategi
Jan 2014 - Mar 2015
Stockholm
Full time
Uppföljning av KPI:er och trender för Aleris tre nordiska webbplatser. Månatlig rapportering och förslag på justeringar av strategi och taktik.
google analytica
digital analys
digital strategi
Cabonline
Appar och webb
Sep 2013 - Dec 2013
Stockholm
Full time
Framtagning och justering av koncept för taxibokning. Även framtagning av koncept för uppföljning och optimering.
google analytics
digital analys
Inera
Analys av sökbeteende
Sep 2013 - Dec 2013
Stockholm
Full time
Analys av säsongsskillnader när det gäller sökning efter information som rör vård och hälsa. Analysen användes för att tipsa journalister om vilka vårdartiklar de borde skriva om under vilken tid på året.
google analytics
nyckelordsanalys
keyword analysis
seo
digital analys
analytics
Stockholms läns landsting
Digital analys rökfri-app
Sep 2013 - Dec 2013
Stockholm
Full time
Analys av användning av mobilapp för att sluta röka. Avancerad spårning i syfte att räkna ut appens samhällsekonomiska nytta.
google analytics
digital analys
analytics
Aleris
Digital strategi
Dec 2012 - Mar 2013
Stockholm
Full time
Framtagning av strategi för Aleris digitala verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Arbetet inkluderade mål och vision, nulägesanalys, framtagande av roadmap nedbruten i strategiska aktiviteter.
digital strategi
konceptutveckling
Imano
Digital analys
Sep 2012 - Oct 2012
Stockholm
Full time
Framtagning av plan och koncept för digital analys av företagswebb i syfte att rekrytera kund- och rekryteringsleads.
google analytics
digital analys
analytics
cro
konverteringsoptimering
Sveaskog
Responsivt ramverkskoncept
Aug 2012 - Sep 2012
Stockholm
Full time
Framtagning koncept för responsivt ramverk och navigationssystem för Sveaskogs externwebb samt extranätsapplikationer.
konceptutveckling
ux design
interaktionsdesign
Inera
Sökmotoroptimering och nyckelordsanalys
May 2012 - Sep 2012
Stockholm
Full time
Analys och framtagande av SEO-åtgärder inom två huvudområden för 1177.se. Uppdraget ledde till 18% total förbättring av 120 söktermer och i snitt 5,04 placeringsförbättringar på två månader.
google keyword planner
google analytics
digital analys
analytics
seo
google search console
Svensk fastighetsförmedling
Socialt intranät
Apr 2012 - Dec 2012
Stockholm
Full time
Utveckling av socialt intranät. Arbetet inkluderade målgruppsanalys, konceptutveckling, mätning och uppföljning samt optimering av effekter. Intranätet fick 2013 pris som Sveriges bästa intranät.
intranät
intranet
konceptutveckling
design
digital analys
Intrum
Digital analys och konverteringsoptimering
Apr 2012 - Dec 2012
Stockholm
Full time
Uppdatering av digital strategi, framtagande av effektmål och mätpunkter för försäljning såväl globalt som för lokala marknader. Implementering av digital analys. Implementering av konverteringsoptimeringsverktyg samt utbildning och coachning av säljpersonal.
google analytics
analytics
digital analys
cro
konverteringsoptimering
Kambi
Digital analys
Mar 2012 - May 2012
Stockholm
Full time
Planering och genomförande av webbanalys av spelapplikation för oddsspel. Analysarbete och spårning av beteende vid användning av applikationen. Arbetsuppgifterna inkluderade digital analys samt teknisk stöd för implementation av Google Analytics.
google analytics
digital analys
analytics
GIH
AdWords-kampanjoptimering
Feb 2012 - Mar 2013
Stockholm
Full time
Planering och genomförande/optimering av AdWordskampanj för Gymnastik- och idrottshögskolan. Arbetet inkluderade digital analys, annonsutformning och annonsoptimering. Kampanjen ledde till c:a 20% fler ansökningar till GIH.
google ads
google adwords
google analytics
digital analys
Aleris
Digital analys och konverteringsoptimering
Feb 2012 - Mar 2013
Stockholm
Full time
Framtagning av plan och koncept för webbanalys i tre olika länder med olika avslut, marknader och krav på webbanalys, men med samma webbkoncept. Optimering av kampanjer i form av A/B-test. Djupanalys av fokus- och marknadsområden.
google analytics
digital analys
cro
konverteringsoptimering
a/b-test
Rikspolisstyrelsen
Digital analys
Feb 2012 - Sep 2012
Stockholm
Full time
Planering och genomförande av digital analys av polisen.se. Analysarbete och spårning av beteende vid användning av applikationen. Arbetet inkluderade digital analys, teknisk stöd för implementation av Google Analytics samt utbildning.
google analytics
lärare
utbildning
digital analys
digital analytics
Autokatalogen
Digital analys e-handel
Feb 2012 - Sep 2012
Stockholm
Full time
Implementering och validering av digital analys för e-handel. Analys av användarbeteende och framtagande av åtgärdsförslag.
google analytics
digital analys
analytics
Jm
Behovsanalys - JM.se
Jan 2012 - Mar 2012
Stockholm
Full time
Planering och genomförande av behovsanalys av framtida utveckling av JM:s webbplatser. Analys av kvantitativ kunddata, verksamhetsbehov och kanalstrategi. Genomförande av workshops samt framtagande av förslag till ny organisation och framtida arbetssätt.
google analytics
digital strategi
utbildning
Verket för högskoleservice
Digital strategi
Nov 2011 - Dec 2011
Stockholm
Full time
Framtagande av vision, strategiska mål, satsningsområden och road map för Antagning.se. Arbetsuppgifterna inkluderade, workshops och strategiarbete.
google analytics
digital strategi
utbildning
SBAB
Kinectprototyp för bankärenden
Nov 2011 - Dec 2011
Stockholm
Full time
Kravanalys samt utveckling av prototyp för framtida Kinect-bankapplikation.
kinect
ux
konceptutveckling
ux design
Arbetsmiljöverket
Sökmotoroptimering/SEO
Oct 2011 - Nov 2011
Stockholm
Full time
Kravanalys, nyckelordsanalys samt framtagande av aktivitetslista i syfte att få en ny webbplats att ranka bra i organisk sök.
seo
sökmotoroptimering
Inera
Kampanjspårning och konverteringsoptimering
Sep 2011 - Nov 2011
Stockholm
Full time
Landningssideoptimering av kampanjsajt för 1177. Uppsättning av testplan, genomförande av MVT (multivariata test), analys, rekommendation samt uppföljande valideringstest. Även kampanjspårning av annonser för optimering av marknadsföringsinvestering.
cro
konverteringsoptimering
digital analys
google ads
digital marknadsföring
Educations Media Group
Optimering av Allastudier.se
May 2011 - Jun 2011
Stockholm
Full time
Konceptdesign och interaktionsdesign av Allastudier.se i syfte att förbättra användarupplevelse, konvertering och ökat värde för annonsörer.
cro
konverteringsoptimering
konceptutveckling
ux
ux design
digital analys
ICA Gruppen
Koncernintrnät
Dec 2010 - Jun 2011
Stockholm
Full time
Konceptutveckling av nytt koncernintranät för ICA:s medarbetare och butiksägare i Sverige, Norge, Baltikum och Asien. Stort fokus på användningscentrering och validering av koncept.
html
css
javascript
frontend
konceptutveckling
informationsarkitektur
ux design
ux
Ericsson
E-handelplattform
Dec 2010 - Jan 2011
Stockholm
Full time
Kravanalys samt utveckling av prototyp för framtida e-handelsplattform. Arbetsuppgifterna inkluderade konceptutveckling, interaktionsdesign, kravanalys och målgruppsintervjuer.
ux
ux design
konceptutveckling
Myndigheten för press, radio och tv
Koncept för sökning av granskningsärenden
Dec 2010 - Jan 2011
Stockholm
Full time
Kravanalys samt framtagande av streckskisser för ny sökplattform. Arbetsuppgifterna inkluderade interaktionsdesign, konceptutveckling samt sökmotorsoptimering.
ux
ux design
seo
konceptutveckling
informationsarkitektur
Stockholms länstrafik
Mobil version av Sl.se
Dec 2010 - Jan 2011
Stockholm
Full time
Kravanalys samt utveckling och utvärdering av prototyp för ny mobil version av sl.se. Arbetsuppgifterna inkluderade konceptutveckling, kravanalys samt interaktionsdesign.
ux
ux design
konceptutveckling
Inera
Förstudie tandläkarjämförelsetjänst
Oct 2010 - Jan 2012
Stockholm
Full time
Inera fick i uppdrag av Socialdepartementet att ta fram en jämförelsetjänst för tandvårdspriser i hela Sverige. Jag tog fram ett koncept för tjänsten. Konceptet byggdes i en html-prototyp som testades i användningstester.
ux
prototyping
ux design
html
css
javascript
frontend
konceptutveckling
Högskoleverket
Omdesign av Studera.nu
Sep 2010 - Jan 2011
Stockholm
Full time
Konceptutveckling och omdesign av Studera.nu. Webbplatsen moderniserades i fråga om informationsarkitektur, navigering användningsfokus.
ux
seo
ux design
konceptutveckling
sökmotoroptimering
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Behovsanalys Krisinformation.se
Aug 2010 - Nov 2010
Stockholm
Full time
Identifiering av behov hos användare och redaktörer hur Krisinformation.se, samt externa digitala kanaler, kan utvecklas för att bli effektivare. Arbetsuppgifterna inkluderade workshopledare, djupintervjuare, kravanalytiker och digital strateg.
ux
ux design
konceptutveckling
ux research
digital strategi
intervjumetodik
Ekonomistyrningsverket
Utveckling av ramavtalswebb
Aug 2010 - Nov 2010
Stockholm
Full time
Konceptdesign och interaktionsdesign av Ekonomistyrningsverkets webbplats Avropa.se. Arbetsuppgifterna inkluderade användbarhet och interaktionsdesign.
ux
ux design
konceptutveckling
informationsarkitektur
seo
sökmotoroptimering
Avanza
Utveckling av tjänstepensionswebb
Aug 2010 - Nov 2010
Stockholm
Full time
Konceptdesign, interaktionsdesign samt användningstest av Avanzas webbplats för administrering av tjänstepension. Arbetsuppgifterna inkluderade användbarhet, interaktionsdesign och testledning.
ux
interaktionsdesign
konceptutveckling
Arbetsmiljöverket
Utvärdering av statistikverktyg
Feb 2010 - Mar 2010
Stockholm
Full time
Utvärdering, rekommendationer och konceptförslag på hur tjänsten kan bli bättre ur ett användbarhetsperspektiv.
ux
ux research
Valtech AB
Utveckling av e-handelsapplikation i Facebook - Oriflame (konsult)
Feb 2010 - Mar 2010
Stockholm
Full time
Konceptdesign och interaktionsdesign av Oriflames Facebook-applikation för att rekrytera nya kunder samt sälja produkter.
ux
ux design
konceptutveckling
Ekonomistyrningsverket
Användningstest
Sep 2009 - Oct 2009
Stockholm
Full time
Utvärdering av webbplatsen ESV.se samt förslag på nytt webbkoncept.
ux
konceptutveckling
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Admingränssnitt Krisinformation.se
Sep 2009 - Oct 2009
Stockholm
Full time
Konceptdesign, design och kravställning för administratörsgränssnittet av Krisinformation.se.
ux
ux design
konceptutveckling
interaktionsdesign
Statens maritima museer
Utveckling Vasamuseet.se, Sjohistoriska.se m.fl.
Jul 2009 - Apr 2010
Stockholm
Full time
Utveckling av nya webbplatser för Statens maritima museer, Vasamuseet, Sjöhistoriska museet samt Marinmuseum. Arbetsuppgifterna inkluderade projektledning, processledare (ScrumMaster) och konceptutveckling. Vasamuseet.se utsågs till Sveriges bästa turistwebb samma år.
projektledning
ux
scrummaster
konceptutveckling
ux design
seo
interaktionsdesign
Handelsbanken
Digital strategi
Apr 2009 - Jun 2009
Stockholm
Full time
Stöd i framtagandet av ny målbild för Handelsbankens digitala verksamhet. Arbetsuppgifterna inkluderade, digital strategi, användbarhet och workshopledning.
ux
digital strategi
Täby kommun
Kommunwebb
Apr 2009 - Jun 2009
Stockholm
Full time
Konceptdesign, design och utveckling av ny webbplats för Täby kommun på plattformen EPiServer.
ux
ux design
konceptutveckling
seo
Ekonomistyrningsverket
Användningstest
Jan 2009 - Feb 2008
Stockholm
Full time
Utvärdering av webbplatsen Avropa.se och en ny
serviceområdestaxonomi.
ux
informationsarkitektur
konceptutveckling
Statens maritima museer
Förstudie nya webbplatser
Dec 2008 - Mar 2009
Stockholm
Full time
Framtagande av nytt koncept för webbplatserna Maritima.se, Vasamuseet.se, Sjohistoriska.se samt Marinmuseum.se. Arbetsuppgifterna inkluderade projektledning, målgruppsanalys, kravsammanställning, konceptarbete och workshopledning.
projektledning
ux
digital strategi
ux design
ux research
konceptutveckling
Swebus
Utvecklingsprojekt ny bokningswebb
Oct 2008 - Jan 2009
Stockholm
Full time
Design och utveckling av ny bokningswebb för Swebus på plattformen EPiServer. Arbetsuppgifterna inkluderade processledning (ScrumMaster) och konceptutveckling, sökmotoroptimering och interaktionsdesign.
ux
seo
sökmotoroptimering
interaktionsdesign
scrummaster
Mälardalens Högskola
Förstudie konceptjusteringar publik webb
Oct 2008 - Nov 2008
Stockholm
Full time
Justering av webbkoncept för Mälardalens Högskolas publika webbplats. Framtagande av förslag på optimeringsaktiviteter och infrastruktur för optimering och digital analys.
ux
digital analys
Nobina Sverige AB
Utvecklingsprojekt Nobina.com
Aug 2008 - Oct 2008
Stockholm
Full time
Utveckling av ny nordisk koncernwebb för Nobina på plattformen EPiServer. Daniels uppgifter inkluderade, workshopledning, användbarhet och kravställning.
ux
kravanalys
ux research
projektledning
Jm
Konverteringsoptimering
Aug 2008 - Oct 2008
Solna
Full time
Framtagande av nytt koncept och interaktionsdesign för att rekrytera intresseleads till bostadsobjekt på JM.se. Arbetsuppgifterna inkluderade projektledning, djupintervjuer, interaktionsdesign, prototypbyggande, och användningstestledning.
ux
projektledning
ux design
cro
konverteringsoptimering
Boverket
Förstudie boendeportal
Feb 2008 - Mar 2008
Karlskrona
Full time
Framtagande av nytt koncept för en medborgarportal som svarar på frågor om boendesituationer. Arbetsuppgifterna inkluderade kravfångst, digital marknadsföring, övergripande koncept, djupintervjuer och hittbarhet.
ux
konceptutveckling
seo
ux research
KTH
Förstudie intranät
Feb 2008 - Mar 2008
Stockholm
Full time
Framtagande av nytt koncept för intern webb.
ux
ux design
konceptutveckling
ux research
kravanalys
SEB
Framtidsanalys och framtidspersonas
Jan 2008 - Mar 2008
Stockholm
Full time
Framtagande av personas (typanvändare) för globalt framtida frontsystem. Arbetsuppgifterna inkluderade kravfångst, verksamhetsanalys, framtidsanalys bankbranschen, djupintervjuer/skuggning (internationell fokus), personasframtagning.
ux
digital strategi
personas
SCB
Förstudie ny webb
Sep 2007 - Dec 2007
Stockholm
Full time
Projektet hade till uppgift att se över och ta fram ny struktur, grafisk form samt tillgänglighetsanpassa Scb.se.
ux
informationsarkitektur
tillgänglighet
accessability
Nobina Sverige AB
Förstudie webb och intranät
Sep 2007 - Dec 2007
Stockholm
Full time
Framtagande av nytt helhetskoncept gällande externwebb och intranät. Daniels arbetsuppgifter inkluderade verksamhetsanalys, kravfångst, konceptuell design av intranät och webbtjänster.
ux
digital analys
ux design
konceptutveckling
Nordea
Förstudie nytt koncernintranät
Mar 2007 - Oct 2007
Stockholm
Full time
Nordeas fyra landsintranät var svåra att använda och svåra att hitta i. Nordea ville förbättra hittbarheten och effektiviteten genom att ta fram en gemensam informationsstruktur som utgår från verksamhetens mål. Daniels arbetsuppgifter var verksamhetsanalys, målgruppsanalys, personasframtagning, interaktionsdesign, informationsarkitektur, konceptuell design, grafisk formgivning, användningstester och beställarstöd.
ux
digital analys
projektledning
digital strategi
intranät
intranet
konceptutveckling
ux research
Nordea
Konverteringsoptimering och användbarhet
Dec 2003 - Mar 2007
Stockholm
Full time
I rollen som användbarhetsexpert på Nordea låg ansvar kring frågor som analys av behov och krav från användare och kunder, konceptuell design, specifikation av webbgränssnitt, informationsarkitektur, interaktionsdesign och användningstest av prototyper och färdiga webbar. Rollen innebar även ansvar för att strategiskt utveckla Nordeas verksamhet på webben genom att optimera säljprocesser och generera trafik till webbplatser.
ux
ux design
digital analys
digital strategi
cro
konceptutveckling
projektledare
konverteringsoptimering
informationsarkitektur
ux research
Inqutor
Vinkubben.se –​ Grundare och utvecklare
Dec 2003 - Oct 2010
Stockholm
Full time
Utveckling av Sveriges största community inom vin. Konceptutveckling, markandsföring, SEO, frontend- och backendkodning.
ux
konceptutveckling
pprojektledning
html
css
sql
javascript
frontend
backend
Nordea
Webbmaster
Mar 1999 - Nov 2003
Stockholm
Full time
Jag var ansvarig för nordisk utveckling och koordinering av Nordeas publika webbplatser. I rollen som webbmaster låg även ansvar för tillgänglig gränssnittskodning.
ux
konceptutveckling
projektledning
html
css
javascript

Egenskaper

Personality traits

Något udda du åstadkommit?
Myntat ett av nyorden för 2020.

Personality tests

Advocate (INFJ-A)
These individuals are capable of taking concrete steps to realize their goals and make a lasting positive impact.

Education

Högskolan i Skövde
Kandidatexamen i företagsekonomi
1997
Bournemouth University
Portföljteori, marknadsföring och nationalekonomi
1996

Skills

a/b-test
adobe analytics
användbarhet
digital analys
digital strategi
google analytics
growth engineering
growth hacking
kampanjoptimering
konverteringsoptimering
lean startup
lean ux
marketing automation
optimizely
produktägare
seo
agil coach
användningstest
digital marknadsföring
enkätmetodik
förändringsledning
google data studio
interkationsdesign
intervjumetodik
konceptutveckling
projektledning
scrummaster
workshopledning
google bigquery

Roles

Analytiker
CRO-specialist
Digital analytiker
Digital strateg
Growth engineerer
It-konsult
Produktägare
Projektledare
UX Designer
UX Researcher
Förändringsledare
Interaktionsdesigner
Konceptutvecklare
SEO-expert

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm
Stockholm
1100 SEK/h

Strengths

Snabb
Noggrann
Analytisk
Ledaregenskaper
Drivande
Energisk
Relationsbyggare
Konsultmässig
Affärsmässig