JS

Johan Sandberg

Program/projektledare/interimschef JosIT AB Available now
Transparent ledare med en holistisk vy med högsta fokus på att nå uppsatta mål
De senaste 2+ åren som managementkonsult har jag levererat i roller som program- och projektledare för riktigt stora förändringsinitiativ, både inom privat och publik sektor.
Under mina 10 år som IT chef inom Bank och försäkringssektorn, har jag kontinuerligt bidragit till att öka stabiliteten, förbättrat affärssamverkan, kraftigt sänkt operativa kostnader samt ökat förändringstakten via agil transformation.
De 10 åren på Microsoft i diverse ledande roller införskaffades djup kompetens inom projektledning, framtagande av IT strategier och hantverket kring långsiktigt ledarskap.

Experience

JosIT AB
Projektledare
Apr 2020 - Dec 2020
Stockholm
1500 hours
Uppdraget som projektledare är att skapa en arkitektur för nästa generations infrastrukturleverans till tre affärsområden inom ett av nordens största energileverantörer. Innefattar allt från arbetsplatstjänster till privata cloudtjänster i nya datahallar.
projektledare

Dexmanordic AB
CTO
May 2019 - Apr 2020
Stockholm
100 %
My personal objective was to contribute to the Nordic region's energy efficiency by delivering innovative digital tools to save energy and improve the energy performance of buildings.
Emerging trends such as NZEB, artificial intelligence, storage, microgrids, demand response… are part of DEXMA’s capabilities which are continuously enhanced and broadened in our roadmap delivering a disruptive Energy Management System (EMS) solution.
CTO projektledare

JosIT AB
Managementkonsult
Mar 2019 - Aug 2019
Stockholm
100 %
The E-commerce 2.0 project included identify a new e-commerce platform. The selected platform is WooCommerce based on Wordpress. Thereafter, the design phase was initiated, selecting and modifying themes and plugis as well as mirgrating the data from the legacy platform (TicTail) including products, customer reviews, orders and images. We are now in the finalizing stage prior the exiting launch, were Catrine is the master of the look and feel and last but not least the customer journey.
Managementkonsult Arkitekt

JosIT AB
Programledare
Aug 2018 - Apr 2019
Stockholm
100 %
I held the position as Infrastructure program manager for Tieto. The three main objectives were to (1) establish a dedicated secure active-active Data-center infrastructure for Stockholm Stad, (2) Digitize the Stockholm Stads' way of interacting with their IT suppliers as well as manage their business applications and underlying infrastructure and (3) establish the transition and transformation (T&T) teams including the T&T methodology, tooling and technology.
programledare

Trygg-Hansa
IT Infrastructure Director
Feb 2015 - Jul 2018
Stockholm
100 %
The main objective was to manage the IT Infrastructure Services delivered to our customers, partners and the business for Codan in Denmark/Norway and Trygg-Hansa in Sweden. In other words, make sure that the applications and channels are available everywhere, every time and on every device.

To secure the long term competitive edge, the steering and execution of various continuous services improvement programs with the clear goal of doing more with less is part of my every day focus and agenda.
Director

Personality traits

Vad gillar jag för musik?
Rock och Country är det som går på vinylsperalen mest
Varför gillar jag vintern?
Fantastiska sporter som utförsåkning och bergsbestigning är en passion jag har.

Education

Lunds Tekniska Högskola
Civilingenjör
1995
Elektroteknik

Skills

Avtal
Ekonomi
Förändringsledning
IT Chef
IT strategi
It-säkerhet
Programledning
Projektledning
Svenska
Informationssäkerhet
IT Arkitektur
IT Sourcing
MS Office
Säkerhet

Roles

Interimschef IT
IT inköpskonsullt
IT rådgivare
Programledare
Projektledare

Languages

Svenska
Norska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholms län
Stockholm
Solna
1400 SEK/h

Strengths

Transparant
Målinriktad
Trygg
Kommunikativ
Ledarskap

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.