Åsa Landqvist

Managment Butterfly Message Available now
Managementkonsult
Har haft förmånen att ha arbetat som ledare både inom det privata näringslivet samt den offentliga sektorn de senaste 17 åren. Har en akademisk bakgrund inom ledarskap, affärsutveckling och kommunikation. De senaste åren har jag arbetat med interim management uppdrag samt drivit startup bolag, vilket gett mig erfarenhet att affärsutveckla och kommersialisera koncept på ett tidigt stadium. Har framgångsrikt lett och utvecklat geografiskt spridda verksamheter och team.Har en god förmåga att skapa och utveckla nätverk samt har lätt för att förstå affärsmässiga och tekniska utmaningar.

Experience

eWork Group AB
Manager Business Operations & Sourcing
May 2020 - Pågående
Middle and Northern Sweden
75 %
Utvecklar och driver kundleverans inom regionerna och i min ledarroll coachar jag dagligen mina medarbetare i arbete med försäljning, förhandlingar och professionella relationer, både onsite och remote.
Som Business Operations & Sourcing Manager är jag ytterst ansvarig för att göra nya affärer med våra kunder, förstå våra kunders behov och konsulternas kompetens, sälja in lösningar för effektiva processer och affärsutveckling samt för kund- och konsultnöjdhet samt lönsamhet i de uppdrag gruppen förvaltar. Ansvarar för att attrahera och behålla talanger samt för affärsplan, målstyrning, uppföljning och analys av nyckeltal och resultat samt planerar för, initierar och följer upp aktiviteter och initiativ.
Rapporterar till Region Direktören och är del i ledningsgruppen med syfte att utveckla respektive region och att de respektive siters mål uppnås.
manager coach affärsutvecklare organisationsutveckling processutveckling målstyrning

eWork Group AB
Manager Business Operations & Sourcing
Aug 2019 - May 2020
Göteborg, Västerås, samt Norra Sverige
100 %
Utvecklar och driver kundleverans inom regionerna och i min ledarroll coachar jag dagligen mina medarbetare i arbete med försäljning, förhandlingar och professionella relationer, både onsite och remote.
Som Business Operations & Sourcing Manager är jag ytterst ansvarig för att göra nya affärer med våra kunder, förstå våra kunders behov och konsulternas kompetens, sälja in lösningar för effektiva processer och affärsutveckling samt för kund- och konsultnöjdhet samt lönsamhet i de uppdrag gruppen förvaltar. Ansvarar för att attrahera och behålla talanger samt för affärsplan, målstyrning, uppföljning och analys av nyckeltal och resultat samt planerar för, initierar och följer upp aktiviteter och initiativ.
Rapporterar till Region Direktören och är del i ledningsgruppen med syfte att utveckla respektive region och att de respektive siters mål uppnås.
manager coach affärsutvecklare ledningsgrupp målstyrning organisationsutvecling processutveckling

eWork Group AB
Manager Business Operation
Aug 2018 - Jul 2019
Stockholm & Göteborg
100 %
Som Manager Business Operations var jag personalansvarig chef för en grupp om 12 medarbetare med placeringsort Stockholm, Göteborg, Västerås och Sundsvall. Vilket ställde höga krav på ett aktivt ledarskap på distans då jag inte träffade alla medarbetare dagligen.
Rapporterade till Director of Operations och var en del i ledningsgrupp för Business Operations som bestod av ytterligare 5 ledare med ansvar för Business Operations i andra segment och geografier. Var även del i Stockholms och Göteborgs lokala ledningsgrupper.
Som Business Operations Manager var jag ytterst ansvarig för kund- och konsultnöjdhet samt lönsamhet i de nya affärer och uppdrag gruppen förvaltade. Utvecklade löpande Business Operations verksamhet för gruppens segment och geografi men även övergripande. Ansvarade för affärsplan, målstyrning, uppföljning och analys av nyckeltal och resultat samt planerade för, initiera och följde upp aktiviteter och initiativ.
Manager coach ledningsgrupp affärsutvecklare organisationsutveckling processutveckling

Folksam
Projekt- och Produktionsledare
Feb 2018 - Aug 2018
Stockholm
100 %
Arbetade strategiskt likväl som operativt och ansvarade för att planera, driva samt genomföra kommunikationsaktiviteter och projekt för Folksam och dess dotterbolag.
Arbetade nära flera andra avdelningar i en beställarprocess. Rollen hade många olika kontaktytor och ett nära samarbete med affärsområdesansvariga samt arbetade tillsammans med kreatörer och projektledare.
Drev produktioner avseende både digitala och traditionella kanaler efter uppsatt tidsplan och budget. Planerade och säkerställde innehåll för varumärke, produkter och tjänster samt employer branding.
Rapporterade löpande projektstatus till marknadschefen.
projektledare produktionsledning kommunikation strategiskt operativt

2innovate4 Innovationskonsulter
Director of Operations & Vice VD
Jul 2014 - Jan 2018
Stockholm
100 %
Var delägare i ett partnernätverk, InnovationsGruppen, som skapar goda förutsättningar för tillväxt via egna startups, affärsnätverk och konsultverksamhet. Bolagen binds samman av gemensam värdegrund, engagerade partners, aktivitetsbaserade metoder och beprövade processer. Dotterbolagen var 2innovate4 Innovationskonsulter, Business Branding Investment Group samt Affärsminglet.
Var ansvarig för 2i4´s innovationsprocess där vi hjälpte företag att växa med nya affärsidéer. Vår innovationsprocess lockade fram medarbetarna engagemang och vilja att bli företages intraprenörer. Jag lede våra kunder och ansvariga innovatörer genom innovationsprocessen som påverkade stora delar av organisationen, resultatet skapade ett flöde av nya affärsmöjligheter. Utvecklade nya affärsmodeller för att säkerställa en god lönsamhet i innovationsprojekten med kundens bästa som grund och med fokus på digitalisering och hållbarhet.
Management Vice VD Director Affärsutveckling Strategiskt startup tech innovation operativ

Business Branding Investment Group
Director of Operations & Vice VD
Jul 2014 - Jan 2018
Stockholm
100 %
Var ansvarig för att identifiera och utvärdera potentiella projekt, samt hantera genomförandet av de valda projekten, budgetansvar och utvärdera projektets resultat. Vi utvecklade nya koncept och affärsidéer i syfte att starta hållbara företag tillsammans med externa intressenter och affärsutvecklare. Ansvarade för våra processer och verktyg som är unika ur ett entreprenörsperspektiv. Vi särskilde skapandet av affärsidéer gentemot verkställandet.

Som Director of Operations ansvarade jag för att driva projekt i mål utifrån deadlines, kvalitet och finansiella aspekter. Viktiga framgångsfaktorer var kommunikation, intern och extern planering, riskanalyser samt identifiering och utveckling av affärsmöjligheter. Fokus var att skapa tillväxt med hög produktivitet och hållbar vinst. Ansvarade även för arbetsledning, uppföljning, utveckling för samtliga projektmedlemmar.
management Director Vice VD konceptutveckling affärsutveckling innovation processutveckling kommunikation projektledning

Södertälje kommun
Näringslivschef & Campuschef
Jan 2012 - Jul 2014
Södertälje
100 %
Chef för Näringslivskontoret och Campus Telge med personalansvar för 15 personer varav 2 gruppchefer. Rapporterade till stadsdirektören och ingick i kommunens ledningsgrupp. Utvecklade kommunens arbete med näringslivs- och högskolefrågor i syfte att skapa tillväxt och utveckling i Södertälje och den närliggande regionen. Hade utvecklingsansvar för Södertälje Science Park i samarbete med KTH, Scania, AstraZeneca, Acturum, UIC mfl.
management chef kommun ledning näringslivsutveckling högskola tillväxt innovation science park

Retailbyrån Workshop
Head of Operations
May 2011 - Dec 2011
Stockholm
100 %
Daglig ledare för driften och utvecklingen av bolagets verksamhet. Strukturerade utvecklings- samt förändringsarbetet inom bolagets 4 affärsområden; Affärsutveckling, Kommunikation, Försäljning samt Utbildning. Rapporterade till VD och ingick i ledningsgruppen samt hade personalansvar för 15 personer.
Management ledare coach affärsutveckling organisationsutveckling reklam kommunikation försäljning utbildning

DDB
Head of Operations & Strategisk Projektledare
Mar 2007 - Mar 2011
Stockholm
100 %
Daglig ledare med personalansvar för 20 personer för reklambyråns produktion. Medlem i ledningsgrupp och rapporterade till VD. Var även Projektledare för Telia och för de internationella kunduppdrag som Unibet, Henkel, J&J med ansvar för marknaderna i Norden samt utvecklade & effektiviserade samarbetet med nätverksbyråer i Europa & USA. Arbetade både med strategiska och taktiska kampanjer för digitala, sociala och traditionella medier.
Management Ledare coach personal ledningsgrupp affärsutveckling processutveckling organisationsutveckling produktion kommunikation

Ineko
Byråchef och Kundansvarig
Nov 2003 - Mar 2007
Stockholm
100 %
Daglig ledare för reklambyråns utveckling och resultat. Var kundansvarig för byråns största kunder, CocaCola och Universal Pictures etc. Arbetade både med digitala kampanjer och traditionella för samtliga kunduppdrag. Rapporterade till VD, medlem i ledningsgruppen samt hade personalansvar för 25 personer. Utvecklade samt implementerade projekt- och planeringsverktyg för byråns samtliga kunduppdrag.
Management chef Reklambyrå Kommunikation Produktion Affärsutveckling Försäljning projektledare

Education

Stockholms Universitet
Ledarskap & Kommunikationsstrategi
2011

DDB University
Leadership & Management for Agency Leader
2007

Berghs School of Communication
Strategisk Projektledning
2001

Berghs School of Communication
Operativ projektledning
1999

Skills

Affärsutveckling
Analys
Coach
Innovation
Kommunikation
Ledarskap
Organisationsutveckling
Processutveckling
Projektledning
Strategi
Taktik
Styrelse

Roles

Affärsutvecklare
Chef
Coach
Försäljning
Innovatör
Management
Projektledare
Styrelseledamot

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Half time
Remote work
On site work
Right now
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Solna
Västmanlands län
Stockholm

Strengths

Ledare
Strategisk
Driven
Snabb
Taktisk
Ansvarstagande
Engagerad
Inlyssnande
Lagspelare
Prestigelös

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.