Anna Asplund

Scrum master, agil projektledare Beetroot Consulting AB Available now
Agil projektledare
20 års erfarenhet inom IT i flera olika roller främst Scrum master och ”traditionell projektledare. Kan arbeta med flera metoder, modeller och verktyg. Både agila (scrum, kanban) som traditionella (PPS). Stor vana av leveranser i regulatoriskt styrd verksamhet samt mycket erfaren av att arbeta med tekniskt komplexa projekt där man behöver kombinera helhetssyn med högt fokus på detaljer i genomförandet. Van att koordinera flera externa aktörer och system. Stort driv och kunderna uppskattar särskilt mitt diplomatiska, prestigelösa och pragmatiska förhållningssätt.

Experience

Lawline
Scrum master
Mar 2020 - Pågående
Stockholm
100 %
Scrum master för ny release av Lawline webbsajt samt införandet av ett automatiserat verktyg för avtal. Utför ”normala” Scrum master uppgifter som sprintplanering, stand ups, retrospektiv, demo, prioritering med produktägare.

#Scrum master

LF AB
Testsamordnare
Aug 2019 - Apr 2020
Stockholm
100 %
Mats Winnert  
Ansvarig för att koordinera mellan förvaltningsobjekt och projekt inför kommande releaser, lösa testmiljöproblem, ansvarig för testmiljökopplingar och undanröja hinder relaterat till testdata, testmiljöer, synkronisering med beroenden till övriga system inom LFAB och LF Bank
#Test koordinator #Digitala kanaler #Bank & finans

LF Bank
Cross team coordinator
Jun 2017 - May 2019
Stockholm
100 %
Ansvarig team koordinator för design/ utveckling/ test i utvecklingsprojektet för alla integrationer mot ett nytt kärnbanksystem inom områdena lån och betalningar. Koordinerade med externa leverantörer offshore och on site.
#coordinator

Collectum
Scrum master
Dec 2016 - May 2017
Stockholm
100 %
Införande av Collectums nya händelsestyrda försäkringsbesked
Roll/Kompetensområde: Scrum Master
Organisation: 10 medlemmar.
Syfte var att införa ett nytt försäkringsbesked i SAP-plattformen samt införandet av en ny teknisk utskriftslösning. Försäkringsbeskedet skickas till alla ITP-försäkrade vid olika anställningshändelser
#scrum master

collectum
Scrum master
Jun 2014 - Nov 2016
Stockholm
100 %
Roll/Kompetensområde: Projektledare
Organisation: 25 medlemmar
Ledde implementationen från start till mål med att bygga en ny lösning för Collectums årsbesked i SAP-plattformen. Nytt grafiskt utseende och en ny teknisk utskriftslösning tillsammans med CGI samt möjligheten att nå slutkund via digitala brevlådor.
Projektet var även pilot för införandet av en ny kravprocess (kravmodellering i Aris), och acceptanstestprocess.
Målet var att bli klara inom två år samt minska löpande kostnader vilket vi lyckades med. Collectums årsbesked når ungefär 1,6 miljoner försäkrade, systemet behandlar över två miljoner personer.
Högst prioritet var att uppfylla Collectums informationsskyldighet samt säkra att alla uppgifter är korrekta. Samtidigt var det ett tidsstyrt projekt eftersom vi hade en tydlig deadline och inga möjligheter att backa tillbaka till det gamla systemet. Det var en hel del utmaningar i att införa nya processer och hålla projektmedlemmarna motiverade under hela projektets gång.
#scrum master

collectum
Projektledare
Jan 2013 - May 2014
Stockholm
100 %
Organisation: 6-10 medlemmar
Syftet med projektet var att införa en helautomatisk process för att genomföra kapitalflytt med ett flertal försäkringsbolag. Störst utmaning låg i att synkronisera integrationer med flera externa aktörer samtidigt.
#Projektledare #PPS

collectum
Projektledare
Jan 2012 - Dec 2012
Stockholm
100 %
Implementation av ny avstämningsrutin
Roll/Kompetensområde: Projektledare
Organisation: 6 medlemmar.
Syftet med projektet var att höja kvaliteten på avstämningen mellan försäkringsbolagen och Collectum (korrekt data). Projektet införde nya kontroller, införde nya tekniska gränssnitt med försäkringsbolagen för att säkerställa att försäkrade får exakt rätt premie samt att alla inblandade system har exakt samma uppgifter. Systemet stämmer av flera miljoner poster per månad och det inkluderar även felhantering och rapportering till alla försäkringsbolag.
#projektledare #PPS

Collectum
Projektledare
Jan 2011 - Dec 2011
Stockholm
100 %
Migrering av nytt pensionskollektiv
Roll/Kompetensområde: Projektledare
Organisation: Leveransansvarig projektledare för en projektgrupp på 15 medarbetare
Uppdragsbeskrivning: Syftet med projektet var att migrera in ett avtal från Folksam till Collectum. Det innebar nya anpassningar i systemet och migrering samt uppsättning av flera tekniska gränssnitt för att integrera Folksams och Collectums system.
#Projektledare #PPS #Pensionssystem

Collectum
Uppdragsledare
Oct 2007 - Dec 2010
Stockholm
100 %
Roll/Kompetensområde: Systemadministratör, kravanalytiker, systemtestare, uppdragsledare
Organisation: Arbetade i förvaltningsteamet för det system som administrerade ITPK på Collectum.
Uppdragsbeskrivning: Arbetade inom alla IT-discipliner i systemförvaltningen och mindre utvecklingsuppdrag i ett system som administrerade ITPK på Collectum. Allt från att införa nya regler i ITP-planen t.ex. möjlighet att avstå familjepension till vanligt systemunderhåll; felrättningar och mindre utvecklingsuppdrag
#Uppdragsledare #Test #SQL #Systemförvaltning #Pension

Research international
Scrum master
May 2007 - Sep 2007
Stockholm
100 %
Införandet av ny webbplattform
Roll/Kompetensområde: Scrum Master
Organisation: Leveransansvarig och Scrum Master med en grupp på 6 medarbetare.
Uppdragsbeskrivning: Uppdragsgivaren People Division på RI levererar medarbetarundersökningar. RI påbörjade 2007 ett långsiktigt projekt i syfte att bygga in sina verksamhetsstödjande system i en webbaserad plattform. Vårt projekt var den första etappen i det arbetet. Uppdraget gick ut på att bygga om ett av People’s stödsystem samt lägga grunden för den nya plattformen. Teamet arbetade utifrån Scrum utvecklingsmetod
#Scrum master

Observer
Scrum master
Sep 2006 - Apr 2007
Stockholm
100 %
Införandet av ny teknisk plattform för lagring och åtkomst av mediamaterial
Roll/Kompetensområde: Scrum Master
Organisation: Leveransansvarig och Scrum Master med en grupp på 7 medarbetare.
Uppdragsbeskrivning: Syftet med projektet var att bygga ett nytt affärskritiskt system för att införa en helt ny tjänst på marknaden för åtkomst och lagring av mediamaterial; den nya tjänsten hade stor nytta i kundens verksamhet. Den största utmaningen i projektet var att hantera lagring av stora mängder data (upp till 6 TB första året i drift) med en ökning på ca 1 TB per år.
#Scrum master

Trafikkontoret
Team lead, programmerare, krav, test
Jan 2000 - Oct 2005
Stockholm
100 %
Automatisera hantering av boendeparkering i Stockholms stad
Trafikkontoret, Stockholms stad (TK)Jan 2005 – Okt 2005
Roller: Uppdragsledare, testledare, systemutvecklare

Införandet av nytt system för prenumeration boendeparkering
Trafikkontoret, Stockholms stad Jan 2000 – Okt 2000
Roller: Systemutvecklare, test

Förvaltning av Trafikkontorets system för hantering av parkeringstillstånd
Trafikkontoret, Stockholms stad Jan 2000 – Dec 2005
Roller: Systemutvecklare, test, krav, uppdragsledare


#Programmerare #Krav #Test #Team leader #Systemförvaltning

Autobytel
Team leader
Jan 2000 - Dec 2000
Stockholm
100 %
Team leader för utveckling och förvaltning av autobytel.se
#Team leader

Personality traits

Vem är jag privat?
Jag är gift och har 3 barn (18, 15, 11 år). På fritiden ägnar jag mig åt min häst och det är min stora passion i livet. Älskar att åka utför och köra skoter.

Education

Umeå universitet
Systemvetenskapliga programmet
1999
Kandidatexemen

Schiller international university
Business administration
1995
Bachelor's degree in Business Administration

Skills

Kanban
PPS
Agil projektledning
SAFe
Scrum
ITIL

Roles

Projektledare
Scrum master
Test koordinator

Languages

Engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now

Strengths

Diplomatisk
Stort driv
Lösningsorienterad
Brygga mellan verksamhet & IT
Självständig
Stresstålig

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.