Klas Bernehjält

Leadfront AB Available now
Digital markandsstrateg på Leadfront AB
Jag är en digital marknadsstrateg som under mer än 14 års tid arbetat med flera globala marknadsprojekt där kompetensen i gränslandet mellan kommunikation, teknik och strategi har varit avgörande. Jag har god erfarenhet av att leda MA (Marketing Automation) och CRM projekt från strategi och upphandling till att sätta processerna och implementera dem i befintliga system. Jag har suttit med på ledningsnivå i strategiska förändringsprojekt för att utveckla kunders sälj- och marknadsprocesser. Jag har drivit många tekniskt inriktade projekt, bl.a. integrationsprojekt och implementationer.
#corona

Experience

Leadfront AB
Senior Konsult och projektledare
Mar 2017 - Pågående
Stockholm, Västerås
100 %
Klas är en digital marknadsstrateg som under mer än 14 års tid arbetat med flera globala marknadsprojekt där hans kompetens i gränslandet mellan kommunikation, teknik och strategi har varit avgörande. Klas har god erfarenhet av att leda MA (Marketing Automation) och CRM projekt från strategi och upphandling till att sätta processerna och implementera dem i befintliga system. Klas har suttit med på ledningsnivå i strategiska förändringsprojekt för att utveckla kundernas sälj- och marknadsprocesser. Klas har drivit många tekniskt inriktade projekt, bl.a. integrationsprojekt och implementationer av olika tekniska system såsom e-handel, MA- och CRM system. Klas är specialiserad på att etablera agila arbetsmetoder och process för marknads och säljteam.
konsult projektledare marketing automation specialist crm konsult systemupphandling systemutvärdering nulägesanalyser

Leadenhancer
Managing Director
Mar 2015 - Mar 2017
Stockholm
100 %
Design och implementering av processer kring lead generation, lead nurturing och lead qualification
Ledning av utvecklingsprojekt
Integration av systemet mot olika CRM och Marketing Automation-lösningar
Hjälpa användare att komma igång samt sätta upp rutiner för dagligt arbete
Projektledning och vidareutveckling av Marketing Automation systemet baserad på kundernas feedback
produktutveckling saas lead generation programatic advertisement development management UI/UX web development

Pingdom
Chief Marketing Manager
Mar 2013 - Mar 2015
Västerås
100 %
Strategi och handlingsplan för produktutveckling och lansering av en ny affärsdel Pingdom Enterprise
Kravställare i utvecklingsprojekt
Övergripande marknadsföringsansvar i organisationsnivå
Budgetansvar samt aktivitetsplanering, projektledning, uppföljning och rapportering
Projektledning av internationella IT mässor i Tyskland, USA och Spanien
Planering, Strategi och genomförande av leadsgenererande aktiviteter
Stakeholder gentemot utvecklingsavdelningen och de olika produktägarna
agile development scrum marketing strategy saas partner management

op5
Chief Marketing Manager
Mar 2007 - Mar 2013
Stockholm
100 %
Operativt marknadsarbete samt strategisk ansvar för planering, budgetering och uppföljning
Ansvarig för att projektleda och koordinera produktsläpp
Inköp och implementation av en Marketing Automation lösning (Salesforce)
Design och genomförande av leadsprocess samt integration av sälj-marknadsprocesser
Införande av ett leadsgenereringsprogram, med hjälp av MA- och CRM i det digitala landskapet (tre hemsidor i Joomla och Wordpress samt en webbshop)
Produktägare och superuser för CRM-systemet
CRM Marketing Automation Marknadsstrategi epost marknadsföring CMS Webshop

Education

Karstads Universitet
Magisterexamen i företagsekonomi (Civilekonom)
2004
företagsekonomi psykologi

American University
International Business and trade
2002
International business

Skills

Agil marknadsföring
Behovsanalys
CRM Implementation
CRM strateg
Digital Marknadsstrategi
Förstudier
Marketing Automation
Projektledning
Prospektering
Systemutvärdering
Systemupphandling
Upphandling
Ärendehantering

Roles

CRM Strateg
Digitaliseringsstrateg
Marknadschef
Marknadsstrateg
Projektledare
Förändringsledare

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Värmdö
Sundsvall

Strengths

Strukturerad
Lugn
Systematisk
Resultatfokuserad

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.
Next profile