Marika Gartelius

Available now
Download profile
Email this url
Erfaren produktägare som ser till helheten: produkt, samarbete och användare
Jag är en person som älskar att lära mig nya saker och hitta sätt att ständigt förbättra hur man levererar bra värde på ett hållbart sätt. Jag har ett helhetsperspektiv och använder designtänkande, lean och agila metoder i arbetet.

Mångårig erfarenhet som produktägare, projektledare m.m. med lösningar centrala för verksamheten med många intressenter, användare och integrationer. Jag har även erfarenhet av utveckling av appar.

Jag är kommunikativ och tycker om att ta fram gemensamma visioner och målsättningar och att sedan arbeta för att uppnå dem.

Experience

Marika G Consulting
Studerade
Sep 2019 - May 2021
Distance
Full time
Studerade agil projektledning, förändringsledning, besluts- och riskanalys, ledarskap och coaching samt interaktionsdesign (MDI, prototyper etc). Under tiden har jag även arbetat med några egna projekt, testat idéer och gjort prototyper.
Prototyper
Coaching
Projektledning
Interaktionsdesign
Ledarskap
Agila metoder
Redmind AB
Agile Team Facilitator
Apr 2019 - Aug 2019
Full time
Agile Team Facilitator för ett team som utvecklade appar för Svenska Innebandyligan (SSL) för kunden Digital Sports Partner. Höll i retrospektiv, dagliga avstämningsmöten mm för att hjälpa teamet att få flyt och fokus i arbetet.
Facilitering
Agila metoder
Bonnier Broadcasting AB
Produktägare Publicering och Metadata
Sep 2016 - Mar 2019
Full time
Produktägare för CMS och DAM (Digital Asset Management) inklusive API:er och integrationer. En del av min roll var att säkerställa en långsiktig hantering av produktinformation i form av stödjande system och processer, för att säkerställa att informationen var tillgänglig och användbar för alla olika plattformar.

Projekt:
* Migrerade produktinformation från olika system till ett gemensamt system för TV4 och C More. Minskade därmed antalet system, effektiviserade arbetsprocesser och publicering av produktinformation och digitala filer på olika plattformar.
* Implementerade automatisk schemaläggning av tv-program i alla kanaler (tv och online).
* Integration med externa system för annonsförsäljning, sändning och publicering online.
Metadata
Roadmaps
Verksamhetsanalys
Kravanalys
Processer
Integration
Agila metoder
Prioritering
Intressenter
Projektledning
Bonnier Broadcasting AB
Produktägare Planering och Metadata
Sep 2016 - Jun 2017
Full time
Jag arbetade med tre team med ansvar för utveckling och förvaltning av ett CMS för programinformation för TV4 och ett planeringssystem (BMS) för både TV4 och C More. Systemen försåg andra interna och externa system med information via API: er och andra tjänster. Hade hand om utvecklingsförfrågningar från olika intressenter och urvalsprocessen kring vilka alternativ som skulle utvecklas och när. Jag etablerade och faciliterade dagliga möten, retrospektiv och möten med intressenter och samarbetspartners.
Roadmaps
Kanban
Agila metoder
Prioritering
Intressenter
Integration
Koordinering
Vision
TV4
Produktägare/Systemansvarig Planering
Jan 2015 - Sep 2015
Full time
Jag tog hand om roadmap och urvalsprocessen för vad som skulle utvecklas när. Under den här tiden implementerade vi ett mer automatiserat sätt att schemalägga innehåll för TV4 Play. Införde Kanban och tillämpade det på befintliga arbetsflöden (testning, releasehantering, daglig support etc.). Fortsatte sedan att utveckla arbetsflöden och arbetssätt. Introducerade serviceklasser för att göra det enklare att prioritera.
Kanban
Roadmap
Intressenter
Prioritering
Vision
Koordinering
Agila metoder
TV4
Systemansvarig Louise
May 2011 - Dec 2014
Full time
Systemansvarig för planeringssystemet Louise (Broadcast Management System, BMS) för TV4 och C More. Ansvarig för förändringshantering: ändringsförfrågningar, kravanalys, samordning av leveranser, testning och installation av nya versioner av systemet samt integrationer med andra system. Support och felsökning. Jag ledde ett projekt där vi migrerade kontraktsinformation från flera olika databaser till en gemensam för alla TV4-kanaler. Syftet med migreringen var att minska systemets komplexitet, göra det mer stabilt och lättare att arbeta med. Arbetet innebar även support och felsökning.
Kravanalys
Testning
Planering
Releasehantering
Processer
Integration
Systemförvaltning
BMS
Sveriges Utbildningsradio AB
Systemansvarig Louise / Projektledare
Jan 2009 - May 2011
Full time
Systemansvarig för planeringssystemet Louise (Broadcast Management System). Projektledare för ett projekt som implementerade icke-linjär schemaläggning i systemet (Video on demand) och nya bandlösa arbetsflöden. Implementering av musikrapportering via systemet Soundmouse (SaaS) med metadata från Louise.
Systemförvaltning
Projektledning
Processer
Verksamhetsanalys
Kravanalys
Testning
BMS
VOD
Sveriges Utbildningsradio AB
Utvecklare, Webmaster, Projektledare
Jan 1998 - Dec 2008
Full time
Utvecklade intranät- och webbapplikationer. Arbetade med hela kedjan från krav, prototyper till utveckling och förvaltning.
.NET
Oracle
Intranät
CMS
Projektledning
Programmering
Wireframes
Kravanalys
Sveriges Utbildningsradio AB
IT-support/Utbildningsansvarig
Jan 1994 - Dec 1997
Full time
Support inom främst MS Office-paketet. Ansvarade för internutbildning inom IT, skapade utbildningsmaterial, höll i kurser, skapade mallar mm.

Personality tests

ENFP - Campaigner

Education

Stockholms universitet
IT and Interaction Design 40 ECTS
2021
HCI
Prototyping
Qualitative research
UX
UML
Java
University of Gävle
Decision and Risk Analysis 7,5 ECTS
2020
Uppsala University
Leadership and Coaching 5 ECTS
2020
University of Skövde
Leading Change 7,5 ECTS
2020
Tolpagorni Product Management AB
Product Owner Beyond Scrum
2020
Changemaker Educations
Agile Project Leader 60 YHP
2020
Agile
Requirements
Prince2
Business acumen
Team building
Tolpagorni Product Management AB
Product Essentials
2019
Product Management
Strategy
Product Planning
Positive Incline Inc
Advanced Agendashift
2019
Coaching
lean-agile
transformation
Lean Kanban University
Enterprise Services Planning
2016
Product Planning
Prioritization
Kanban
University of Gävle
Change Management 7,5 ECTS
2008

Skills

Agile Project Management
Kanban
Lean-Agile Methods
Metadata
Prioritization
Process improvements
Product Management
Product Ownership
Scrum
Team Leadership
Agendashift
Coaching
Digitalization
Facilitation
Innovation
Ledarskap
Product Planning
Prototyping
Stakeholder management
Systems Integration
Vendor Management
BI
UML
XML

Roles

Agile Project Manager
Product Owner
Agil coach
Business Analyst
Product Manager
Utvecklare
Interaktionsdesigner

Languages

Swedish
English
French
German
Spanish

Preferences

Full time
Remote work
On site work
Right now
Stockholm

Strengths

Strategic
Responsible
Empathy
Open-minded
Connectedness

Primary contact

Create an account or login to view contact information.

Download as PDF

This feature is only available logged in.