Olli Määttänen

Utvecklare Deligent AB Available now
Systemutvecklare inom .NET/Webb med stor erfarenhet av integration
Olli är en fullstackutvecklare med erfarenhet av integrationsutveckling. En stor drivkraft är att lösa komplexa problem och se att resultatet kommer till nytta och löser kundens/användarens problem. Han tycker om att arbeta agilt tillsammans med andra i en miljö där man kan dela med sig och lära sig av andra.

Med sju års professionell erfarenhet av objekt orienterad utveckling – huvudsakligen inom .NET - samt över tio års erfarenhet av programmering och IT-infrastruktur har han en god förståelse för hur komplexa problem kan lösas med hjälp av teknik.

#corona

Experience

Swedavia
Utvecklare
Dec 2019 - Pågående
Stockholm
100 %
Del av utvecklingsteam som utvecklar och förvaltar flera flygplatsoperativa system. Olli jobbar i huvudsak med ett passagerarassistanssystem samt ett busskoordineringssystem som används på Arlanda flygplats för att koordinera och hålla reda på resurser (assistenter och busschaufförer) samt uppdrag.

Olli har också jobbat i ett nyutvecklingsprojekt där ett webbaserat flyginformationsdisplaysystem togs fram för Swedavias partners (exempelvis tank- och bagagehanteringsbolag). Partners kan med hjälp av systemet sätta upp skräddarsydda skärmar som visar den information de behöver för att lyckas med sina uppdrag.

Teamet jobbar efter scrum och den tekniska miljön består av .NET Core/Framework och Angular. Alla system körs med hjälp av olika PaaS-byggstenar i Azure
Programmerare C# Azure SignalR

Apollo Travel Group
Fullstackutvecklare
Feb 2018 - Nov 2019
Stockholm
100 %
Fullstackutvecklare i tvärfunktionella team som arbetar efter en fri agil process. Olli har till stor del arbetat i ett av Apollos hittills största IT-projekt (Stella) för att byta ut det cirka 20 år gamla bokningssystemet.

Syftet med projektet är att bättre möta marknadens behov, exempelvis för att som kund kunna paketera flyg och hotell själv. Under en övergångsfas på tre år behöver båda systemen köras parallellt medan detta ska vara helt transparent för kunden. Arbetet sker agilt med flera releaser i veckan.

Utöver Stella projektet håller Olli i tekniska intervjuer för konsulter/anställda, jobbar med buggfixar samt utveckling av andra funktioner som krävs av affären.
C# .NET AngularJS MVC MongoDb CMS Git TeamCity AWS .NET Core

CGI
Chefsarkitekt integration - open source
May 2017 - Feb 2018
Stockholm
50 %
Integration Deliver Center (IDC) på CGI levererar integrationslösningar/-tjänster till kunder i olika sektorer. Rollen var inom open source erbjudandet som baserade sig på integrationsplattformen JBoss Fuse. Arbetet innebar omvärldsbevakning, deltagande i säljaktiviteter, kvalitetssäkring samt utvecklande av tjänsten.
Arkitektur JBoss Fuse Open Source Integration API Management

CGI
Integrationsarkitekt
Jan 2016 - Feb 2018
Stockholm
100 %
Arbetet innefattade kravinsamling, design av integrationslösningar, kvalitetssäkring samt stöd och rådgivning till Integration Competency Center (ICC) på kundsidan.
Arkitekt BizTalk JBoss Fuse
Sodexo
Arkitekt
Nov 2017 - Feb 2018
Stockholm
50 %
Sodexo implementerade ett nytt system på Åbo unviersitet som hjälper kunder att följa upp näringsinnehållet i maten. Arbetet innebar design av integrationslösning mellan måltidsplaneringssystemet samt det nya systemet för uträkning av näringsinnehåll.
Arkitektur API-specifikation JBoss Fuse
ISS
Arkitekt
Apr 2017 - Jun 2017
Stockholm
50 %
Design av integrationslösning mellan företagets HR-system Personec och ärendehanteringssystemet för förbättringsarbete, C2. Syftet med projektet var att se till att C2:s organisationsstruktur och personalregister hålls uppdaterat från mastern för denna information, d.v.s. HR-systemet.
JBoss Fuse Enterprise Application Integration
Sodexo
Arkitekt
Jan 2017 - May 2017
Stockholm
50 %
Integration mellan menyplaneringssystemet för Sodexos finska restauranger och deras BI-system. Jobbade med kravinsamling och design av integrationslösningen. Integrationen ger bättre möjligheter för företagets controllers att följa upp matsvinn för att hålla koll på kostnader.
JBoss Fuse Enterprise Application Integration
ISS
Arkitekt
Jan 2017 - Oct 2018
Stockholm
50 %
Design av integrationslösning för ett nytt Learning Management System (LMS). Integrationer från HR-system samt till Kivra för att distribuera information till anställda.
Arkitektur JBoss Fuse
Sodexo
Arkitekt
Jun 2016 - Jan 2017
Stockholm
100 %
Implementation av CGI:s integrationstjänst hos Sodexo. Migreringen av integrationslösningar från Sonic ESB till JBoss Fuse. Arbetet omfattade bl.a. design av miljö, framtagning av designriktlinjer, planering/utförande av aktiviteter. Samt kvalitetssäkring av migrerade integrationer.
JBoss Fuse Red Hat Enterprise Linux ELK Integrationsriktlinjer Apache Camel ActiveMQ Apache Karaf
Swedavia
Arkitekt
Jan 2016 - Aug 2016
Stockholm
50 %
Swedavia bytte driftleverantör för sina IT-system. Integrationsplattformen är en central och mycket kritisk komponent i Swedavias IT-miljö. Verksamheten bedrivs i stort sett dygnet runt och långa nedtider eller problem med plattformen innebär stora konsekvenser för Sveriges flygplatser. Projektet innebar planering, testning och automatisering av migreringen tillsammans med resurser från CGI, Swedavia och den nya driftleverantören.
BizTalk Powershell SQL Server

CGI
Integrationsutvecklare
Sep 2014 - Jun 2016
Stockholm
100 %
Integrationsutveckling i Integration Deliver Center (IDC) på CGI som levererar integrationslösningar till kunder i olika sektorer. Både som del av större projekt men också förvaltning och underhåll i en tjänsteleverans till flera kunder.
BizTalk .NET C# PowerShell WCF AngularJS Apache Camel MSMQ TFS GIT
Reitan Convinience
Integrationsutvecklare
May 2015 - Jul 2015
Stockholm
20 %
Utveckling av integration för produktlistor av tidningar som säljs i Reitans olika butiker (7-eleven, Narvesen, R-Kioski m.m.). Integrationen ersatte en gammal lösning med en AS400 stordator. Ett webbgränssnitt utvecklades också för användare att kunna mappa data mellan de olika systemen.
C# BizTalk SQL Server AngularJS Bootstrap ASP.NET MVC 5 Entity Framework
Landstinget Västernorrland
Integrationsutveckling
Mar 2015 - Jan 2016
Stockholm
50 %
Utbyte av E-handelssystem hos Landstinget Västernorrland. Projektet innebar utveckling och design av ett antal integrationsflöden mellan det nya E-handelssystemet (Visma Proceedo) och andra system hos LVN.
BizTalk
Swedavia
Integrationsutveckling
Jan 2015 - Sep 2015
Stockholm
80 %
Projektets syfte var att ta bort direktintegrationer mellan system för att underlätta för ett kommande byte av huvudsystemet för hantering av den operativa verksamheten på Swedavias flygplatser.
BizTalk .NET WCF SOAP TFS MSMQ SQL Server Apache CXF
Landstinget Västernorrland
Integrationsutveckling
Sep 2014 - Dec 2014
Stockholm
100 %
Migrering av BizTalk 2010 plattform till BizTalk 2013 R2. I arbetet ingick förutom migrering av källkod även testning och verifiering samt en del scriptning med PowerShell för att ta ut rapporter och automatisera delar av processen.
BizTalk Powershell TFS
Preem
Integrationsutveckling
Sep 2014 - Dec 2015
Stockholm
20 %
Förvaltning och vidareutveckling av Preems Enterprise Service Bus Gateway som är en egenutvecklad programvara och används tillsammans med BizTalk för att möjligöra en ESB-arkitektur för meddelandehanteringen i verksamheten.
.NET C# WCF

Försvarshögskolan
Programmerare
Apr 2013 - Jun 2013
Stockholm
100 hours
Projekt genom Mittuniversitetet för försvarshögskolan där jag tillsammans med en till vidareutvecklade en modul i deras system för ledarskapsutbilning.
C# ASP.NET WebForms SQL Server Entity Framework PowerShell

CGI
Programmerare
Jan 2013 - Aug 2014
Sundsvall
100 %
Konsult inom .NET/Java webbutveckling .
Programmerare C# Java .NET
Landstinget Västernorrland
Programmering
Feb 2014 - Apr 2014
Sundsvall
50 %
Utveckling av ett system för uppföljning av hygienrutiner i vården. Systemet bestod av ett webbaserat formulär med tillhörande rapporter i SSRS.
C# .NET JQuery Bootstrap SQL Server Reporting Services SQL Server Entity Framework ASP.NET MVC 4
Landstinget Västernorrland
Programmering
May 2013 - Aug 2014
Sundsvall
50 %
Utveckling av ett system för uppföljning av hälsosamtal som genomförs av skolsköterskor i alla fyra Norrlandslänen.
C# .NET ASP.NET MVC SQL Server JQuery HTML CSS Javascript TFS Scrum
Landstinget Västerno
Programmering
Jan 2013 - Aug 2014
Sundsvall
50 %
Utveckling och förvaltning av NLL:s och LVN:s delar av den nationella HSA-katalogen med tillhörande system. Katalogen är master för organisationsstrukturen samt behörigheter i olika vårdsystem. Många system integreras med katalogen. Systemet bestod av en front-end och en integrationsmotor i Java, ett tjänstelager i .NET samt katalogen i LDAP.
C# Java LDAP .NET WCF PowerShell Microsoft Exchange

CGI
Tekniker
Jun 2012 - Dec 2012
Sundsvall
100 %
Konsult inom infrastruktur och Windows Server
Windows Server BizTalk PowerShell Active Directory
Landstinget Västernorrland
IT Operations
Jun 2012 - Jan 2013
Sundsvall
100 %
Underhåll och övervakning av system och servermiljöer. Andrahandssupport för användare.
Windows Server PowerShell BizTalk Active Directory

Sharp center
Systemspecialist
Nov 2009 - May 2012
Sundsvall
80 %
Installerade och underhöll servrar, nätverksinfrastruktur och arbetsstationer åt mindre företag. Arbetade med installation och underhåll av olika print-/scanningssystem.
Windows server Nätverk Active Directory

Enskild firma
Webbutvecklare
Nov 2008 - Jun 2012
Sundsvall
20 %
Utvecklade webbsidor åt olika företag (Sidsjö Fastigheter, Heliås Friskola, m.m.)
Programmerare PHP MySQL Drupal CMS HTML CSS JS Photoshop Dreamweaver

Personality traits

Favorit träning
Löpning, har sprungit Stockholm Marathon tre gånger med bästa tid 03:38:34
Visste ni att...
Jag har deltagit i svenska BBQ-SM (2019) och tillsammans med laget kommit på en 5:e plats

Education

Mittuniversitetet
Fil.kand. informatik
2014
C# SQL Systemutveckling Agil Krav Test

Västermalms gymnasium
Naturvetenskap med inriktning matte och data
2008
Matematik A-E Matematik Diskret Fysik A-B C++

Skills

.net
ASP.NET
BizTalk
C#
Enterprise Integration Patterns (EIP)
HTML/CSS
Integration
Kommunikation
MVC
Powershell
Svenska
Systemutveckling
Windows
AngularJS
Apache Camel
entity FrameWork
Git
Javascript
MsSQL
SQL Server
AWS
jira
Linux
Scrum
TeamCity
React

Languages

Svenska
Finska
Engelska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholm

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.