John Galt & Partners AB

Simon Forsberg

Projektledare John Galt & Partners AB Inte utdelad
Konsulten som brinner för sin kund!
Här har ni en social och kommunikativ ledare som inte räds för att lösa svåra problem i tuffa miljöer. En av mina talanger är förmågan att snabbt se helheten och slutmålet i en verksamhet utan att fokusera för mycket vid detaljerna.
Jag är snabb på att förstå hur kundens behov ser ut och hjälper till att skapa de mål som krävs för att uppnå önskat läge. Jag är tydlig och kommunikativ kring förutsättningarna som krävs för att nå de gemensamma målen.
På arbetsplatsen uppskattas jag ofta för en vänlig men rak framtoning. Jag upplevs noggrann, tydlig och pragmatisk i ledarskapet.

Erfarenhet

One Agency Sweden AB
Förvaltningsledare
jan 2018 - jan 2019
Stockholm
100 %
Som Förvaltningsledare hos Coops e-handel arbetade Simon i grupp tillsammans med systemförvaltare, lösningsarkitekter, produktägare och projektledare.
Simon hade det övergripande ansvaret för den tekniska lösningen hos Coops e-handel, med fokus på back end-plattformen och logistiksystemet för lagerplock.
Coop Online är ett eget företag inom Coop och drivs av en ledningsgrupp som var Simons närmsta kund. Simons uppgift var att stödja deras krav- och förväntningar på den totala IT-leveransen.
förvaltningsledare projektledare e-handel retail utvecklingsansvarig ecommerce backend

TeamTech Sverige AB
Projektledare
aug 2017 - dec 2017
Stockholm
100 %
Under hösten 2017 drev Simon en förstudie och startade ett projekt kallat Click & Collect hos Coops e-handel. Projektet ämnade skapa en ny leveransmetod för kunderna till e-handeln, som gav dem möjlighet att hämta ut sin beställning i valfri butik.
projektledare retail e-handel ecommerce props

TeamTech Sverige AB
Projektledare
sep 2016 - jul 2017
Stockholm
100 %
Under hösten 2016 fick Simon uppdraget hos Coop att driva en förstudie och upphandling av ett nytt lagerhanterings-system till e-handelns plocklager. Simon drev in kraven från verksamheten och höll samman kontakten mellan leverantör och produktägare/-kravställare under upphandlingsprocessen. Förstudien och upphandlingen mynnade ut i ett antal olika projekt för att implementera ett lagerhanteringssystem i en ny lagerlokal man planerade att bygga. Simon fick rollen som Projektledare för dessa IT-projekt, som ingick i ett större program från verksamheten där byggandet av lokalen och verksamhetsetableringen ingick. Simon tog del i styrgruppen för detta program där han representerade IT.
projektledare props retail e-handel ecommerce

TeamTech Sverige AB
Projektledare
maj 2016 - aug 2016
Stockholm
100 %
Simon anlitades av Coop för att driva ett initiativ som skulle reparera strukturen och processarbetet i en förvaltningsorganisation. Man hade utmaningar med högprioriterade incidenter och problem som inte blev lösta, leverantörer som inte levererade enligt avtal och ett förvaltningsteam som inte arbetat enligt ITIL tidigare. Simon arbetade med teamet för att samla ihop förvaltningens totala scope. En lista med aktiviteter skapades åt teamet att tillsammans ta sig igenom för att nå en stabil driftnivå. Listan följdes upp flera gånger i veckan tillsammans med teamet, och under sommaren nådde man en stabil driftsnivå.
Det var ett lyckat projekt som gav Simon möjligheten att driva ytterligare projekt inom organisationen.
retail e-handel processledning itil förvaltning backend

TeamTech Sverige AB
Projektledare
sep 2015 - jun 2016
Stockholm
100 %
Simon anlitades av Scania för att förbättra förvaltningssituationen för de ca 20 system som ingick i affärsområdet HR. Det tidigare förvaltningsteamet fanns inte kvar på plats och det saknades en tydlig förvaltningsplan HR-systemen.
Simon påbörjade ett mindre projekt som han drev tillsammans med förvaltningsledare, leverantörer och verksamheten. Målet med projektet var att skapa en strukturerad förvaltningsplan för respektive system, fånga in avtal, skapa rutiner för uppföljning av SLA/KPI samt utbilda verksamheten i den nya förvaltningsplanen - då förvaltningen till störst del skedde ute i verksamheten snarare än hos IT.
Projektet mynnade ut i en plan för respektive system och en tydligare bild för verksamheten av vilka åtgärder och rutiner de behöver arbeta med i sin vardag.
projektledning hr systemmigrering

Sopra Steria Sweden AB
Projektledare
okt 2014 - jun 2015
Stockholm
100 %
I Oktober 2014 genomförde Simon en verksamhetsanalys hos Transportstyrelsen IT, specifikt av deras ITSM-system. Simon utförde analysen genom kvalitativa intervjuer med personal hos Transportstyrelsen IT. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att analyseras och sammanfattas inför styrgruppen. Styrgruppen rekommenderades att skapa ett projekt för att adressera ett missnöje bland användarna av ITSM-systemet och dess underliggande processer.
Simon fick uppdraget att driva detta projekt tillsammans med en process-expert och utvecklare.
projektledning offentlig sektor itsm itil verksamhetsanalys

Sopra Steria Sweden AB
Projektkoordinator
mar 2014 - sep 2014
Stockholm
100 %
Simon deltog som projektkoordinator i ett migreringsprojekt med målsättningen att flytta kundens applikationer till ett nytt datacenter, samtidigt som det skulle uppgraderas från Windows Server 2003 till 2008.
Simon arbetade nära en senior projektledare som gav honom möjligheten att lära sig mer om projektledning. Simon bistod med mötesanteckningar, skapandet av styrgruppsmaterial och samordning mellan leverantörer och interna tekniska resurser. Han deltog även i migrering- och releaseplaneringen av samtliga applikationer.
projektkoordinator projektledning projektmetodik systemmigrering releaseplanering

Sopra Steria Sweden AB
Systemförvaltare
aug 2013 - feb 2014
Stockholm
100 %
Hos H&M ingick Simon i ett tekniskt förvaltningsteam som ansvarade för några av H&Ms inköp- och leverantörssystem, där inköpare och fabriker i Asien arbetade för att administrera tyger och plagg.
Simon hade ursprungligen en teknisk roll där det ingick felsökning i kod och databas, men fann sig snabbt mer bekväm i en planerande och administrativ roll mer knuten till utvecklingsprocessen. Simon deltog i ett par olika projekt för att bistå projektledare med administrativa uppdrag så som interna beställningar av servrar, nätverk, monitorering och larm. Han bidrog även till planeringen och genomförandet av UAT och release.
retail projektledning applikationsförvaltning systemförvaltning

Sopra Steria Sweden AB
Projektledare
jun 2013 - aug 2013
Stockholm
100 %
Under sommaren 2013 drev Simon ett kort projekt med målsättningen att öka effektiviteten hos företagets interna service desk. Med Simons erfarenhet från att arbeta i olika service deskar kunde han snabbt hitta flaskhalsar och områden att förbättra.
Simon tog fram statistik, satte nya mål för service desken, höll i utbildningar och coachade personalen i sitt arbete. Nya mätningar skedde kontinuerligt och man kunde se en positiv utveckling i deras SLA-uppfyllnad efter projektets slut.
projektledning itsm servicedesk itil

Sopra Steria Sweden AB
Servicetekniker
mar 2013 - jun 2013
Stockholm
100 %
Under våren 2013 arbetade Simon som onsitetekniker i Upplands-Bro kommun, på uppdrag av Sopra Steria. Företaget hade förlorat kontraktet från kunden, Simons uppdrag var att avsluta samtliga öppna ärenden och möjliggöra en smidig överlämning till kundens nya leverantör.
I uppdraget ingick service av PC, laptops, skrivare, telefoni och nätverk.
tekniker offentlig sektor

Telecomputing Sweden AB
Incident Manager
jan 2011 - feb 2013
Stockholm
100 %
Simon arbetade i J&J's servicedesk som Incident Manager och var ansvarig för incidentprocessen i sin helhet. Han arbetade tillsammans med sina kollegor för att effektivisera processen, skapa nya rutiner, mäta statistik och sätta mål för att leverera en bättre tjänst.
incident manager medcare retail itsm itil servicedesk

Dfind IT
Servicedeskagent
sep 2009 - aug 2010
Stockholm
100 %
1st line servicedeskagent hos Vattenfall
energi servicedesk itsm itil

Elan IT
Servicedeskagent
mar 2009 - aug 2009
Stockholm
100 %
1st line servicedeskagent hos Adidas
retail sportswear servicedesk itsm itil

Peak IT
Servicedeskagent
jan 2009 - mar 2009
Stockholm
100 %
1st line servicedeskagent hos Solna Stad
offentlig sektor servicedesk itsm itil

Peak IT
Servicedeskagent
nov 2008 - dec 2008
Stockholm
100 %
1st line servicedeskagent hos Recipharm
medicin servicedesk itil itsm

Koneo SQM
Servicedeskagent
aug 2008 - feb 2011
Stockholm
100 %
1st line servicedeskagent hos SEB
bank servicedesk process itsm

En vanlig vardag

Personliga punkter

Hur många kilo drar du i marklyft?
Jag har dragit 300!

Personlighetstest

Debattörer finner ett visst nöje i att ta rollen som underdog och njuter av den mentala övning som det innebär att ifrågasätta ett gällande paradigm. Det här gör dem oersättliga när man gör om befintliga system eller försöker röra om i grytan och få folk att tänka i nya, intressanta riktningar.

Utbildning

Onbird
Lean IT
2018
Lean

Cornerstone
Scrum Master
2017
scrum scrum master agile

BiTA
Certifierad Ledare IT
2017
Ledarskap Business case Förändringsledning Projektledning Retorik Målsättning Vision

Metier
Prince 2 Foundation
2015
Prince2 Projektmetodik

Cornerstone
ServiceNow System Administrator
2015
ServiceNow

BiTA
ITIL Foundation
2014
ITIL ITIL Foundation

Mindset
Personlig Kommunikation
2012
Kommunikation Disc Retorik

Rudbecksskolan
Datorteknik
2008

Kunskaper

Förvaltningsledning
Ledarskap
Projektledning

Roller

Förvaltningsledare
Projektledare

Språk

Svenska
Engelska

Preferenser

Heltid
På plats
Just nu
Stockholms län

Styrkor

Kommunikativ
Social
Positiv
Noggrann
Strategisk
Pragmatisk
Målinriktad
Punktlig
Tillförlitlig
Ärlig

Konsultchef

Skapa ett konto eller logga in för att se kontaktuppgifter.
Ladda ned som PDF - Denna tjänst är enbart tillgänglig inloggad.