Mårten Fintling

Directoffice AB Tillgänglig nu
Erfaren Projektledare
Min bakgrund som linjechef och projektledare gör att jag har stor erfarenhet att leda och utveckla organisationer samt leda projekt mot uppsatta budget mål och tidsplaner.

Som chef med personalansvar är jag van att delta och leda organisationsförändringar samt ansvara för personalhanteringen i samband med detta. Jag är också van att göra ekonomiska uppföljningar och delta i lönesamt utvecklingssamtal med personal. Som projektledare har jag en gedigen erfarenhet av olika projektformer och har under många år kommit i kontakt med många olika projektmetoder och verktyg, som t.ex PMP, PPS

Erfarenhet

Acando
Projektledning
jul 2019 - sep 2019
Stockholm
100 %
Projektledare för ett implementationsprojekt gentemot en stor medialeverantör. Jag var ansvarig för implementeringen av nya moduler av Dynamics365 Sales utifrån nya arbetssätt och processflöden.
Projektledning change management

Aditro
Nordic Project Manager
apr 2018 - apr 2018
Stockholm
100 %
Mårten var ansvarig för ett stort projekt på nordisk nivå för att genomföra en löne BPO-tjänst för ett stort elbolag i Sverige, Finland och Danmark. HR delen driftades internationellt av kundens outsourcingpartner vilket innebar resor bl,a till Berlin och Prag. Rollen innehöll Projektledning över flera delprojekt och ansvar för projektledare för varje genomförandeprojekt i resp land. Rollen innefattade kostnads- och kvalitetshantering och jag hade löpande rapporteringar till styrgrupp på europeisk nivå.
Projektledning PPS ändringshantering processkartläggning. GDPR

Aditro
Projektledning
jun 2017 - apr 2018
Stockholm,
100 %
Jag var projektledare gentemot Sveriges största stålkoncern för ett projekt som ersatte ett gammalt Mainframe-baserat lönsystem med ett Cloud-baserat lönsystem bygger på Microsoft-teknik. Jag var ansvarig för tidsplanering av budgetresurser och rapportering till ledningen. Projektet var komplext på grund av många kundspecifika integreringar med bl.a Kundens´s HR-system Personec HR.
Projektledning PPS Ändringshantering

Aditro
Projektledning
feb 2016 - sep 2016
Stockholm, göteborg
100 %
Projektledare gentemot en ledande kund inom kemiteknologi, för att ersätta Personec HR med Aditro E & O HR-system och flytta plattformen från on-premise till Aditro Cloud. Projektet innehöll en hel del analysarbete för att säkerställa att HR-processerna kunde uppdateras med den nya miljön och de förbättrade förutsättningar denna gav för HR-arbetet. Min roll innefattade budget- och resurshantering och tidsplanering. Delar av projektet hanterades av kundens nederländska organisation vilket innebar resor till Amsterdam.
Projektledning PPS testledning förändringsledning/ändringshantering

Directoffice AB
Interim IT-Manager
okt 2014 - feb 2015
Stockholm
100 %
Mitt uppdrag var att sätta upp en förvaltningsorganisation för IT verksamhet utformad utifrån ITIL gentemot Sveriges största second hand kedja. I detta ingick att utreda beroenden mellan olika verksamhetsområ-den, införa en intern IT beställarfunktion samt att sätta upp en SLA baserad IT drift.
Jag förhandlade fram service & supportavtal med externa leverantörer och ledde upp-handlingar gällande ny virtuell serverplattform, brandvägg samt nytt kassasystem. Jag hade budgetansvar samt ansvar för eget kostnadsställe vilket bl.a. innebar kontering av levfakturor gällande IT inköp.
IT Managent Förändringsledning processhantering ITIL Upphandling Projektledning

Directoffice AB
Interim Manager, Head of Service Management
maj 2012 - feb 2013
Stockholm
100 %
Som ansvarig chef för Service Management på Fujitsu så ledde jag en organisation med Service Delivery Managers samt Service directors, både med lokala och globala kunder. Jag hade som kostnadsställeägare både budget och kostnadsansvar samt ledde en grupp på drygt 20 personer. Strategisk utveckling av verksamheten, forcastuppföljning samt projektägaransvar var några av de uppgifter som ingick i rollen. Jag rapporterade direkt Till Managed Services Director och hade delvis rapporteringar direkt till Svensk lednings-grupp.
Service Management Personalansvar budgetansvar Projekt ägare

Utbildning

Canea
PMP ProjectManaging according to PMBOK
2018
Preputbildning för PMP certifiering

Tieto
PPS II
2017
Fortsättningskurs på PPS I

Kerfi
ITIL Foundation V.3
2009
Service Management ITIL

Tieto
PPS I
2005
Projektledningsmetodik

Örebro Högskola
Politicie Magister
1997
statskunskap Ekonomi Juridik Internationella relationer

Roller

Projektledare
Interim Manager
Program Manager
proccesanalytiker

Språk

Svenska
Engelska
Tyska

Preferenser

Heltid
Distansuppdrag
På plats
Just nu
Märsta

Styrkor

Strukturerad
Kommunikativ
Inspirerande
förtroendeingivande

Konsultchef

Skapa ett konto eller logga in för att se kontaktuppgifter.
Ladda ned som PDF - Denna tjänst är enbart tillgänglig inloggad.