YS Consulting AB

-
Suppliers
1
Contractor
-
Response frequency

Lars Höglund

Mycket erfaren generalist med stor bredd över strategisk och praktisk IT
Lars har en lång och bred karriär inom IT, allt från tekniskt ansvarig för on-prem IT-miljöer, till att arbeta med mer strategiska IT-frågor, samt projekt- och processledning.

Han trivs i roller där han får arbeta strategiskt och brett med digitaliserings- och utvecklingsfrågor och samtidigt vara ett närvarande stöd till verksamheten i löpande IT-frågor.

Lars har god erfarenhet av att leda och koordinera IT-relaterade processer och aktiviteter, utreda och informera, samt ansvara för en hållbar framtida IT-strategi.

Experience

Sveriges Naturskyddsförening
IT-strategi och teknisk projektledning
Jun 2017 - Aug 2019
Stockholm
100 %
Teknisk projektledning. Processkartläggning med avsikt att förbättra befintliga manuella, samt förbättra kravarbetet i CRM-projekt.
Framtagande av ramverk för systemförvaltning och leda genomförandet (enligt bl.a PM3).
Avtalshantering och upphandling av outsourcing-avtal.
Arbetsledning av inhyrda konsulter för IT-support.
Dataskydd, GDPR och internt säkerhetsarbete.
Arbetsledning Teknisk projektledning PM3 CRM Processkartläggning GDPR Avtalshantering Avtalsförhandling Kravställning Testledning
Svenska naturskyddsföreningen
Utredare
Jul 2019 - Aug 2019
Stockholm
100 %
Förslag tjänstekatalog för IT
Den interna IT-leveransen på SNF var inte definierad och formaliserad, det saknades SLA:er och målstyrt tänkande. Lars tog fram ett underlag med förslag på hur det skulle kunna åtgärdas baserat på ITSM och ITIL.
ITIL ITSM Målstyrning
naturskyddsföreningen
Utredare
Jul 2019 - Aug 2019
Stockholm
100 %
Förslag IT-strategi
PÅ SNF saknades IT-strategi. Lars tog fram ett förslag.
IT-strategi Organisation Strategiska mål
Svenska naturskyddsföreningen
Teknisk projektledare
Apr 2019 - May 2019
Stockholm
100 %
Ny digital arbetsplats för in-house telemarketing
När ett nytt telefoniavtal trädde i kraft, där inte längre IP-telefoni ingick, kunde inte SNF:s telemarketingavdelning (TM) längre använda tunna klienter. Beslut fattades om modernisering av TM:s arbetsplatser.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
Loxysoft IP-telefoni Fog SoftPhone NetNordic
Svenska naturskyddsföreningen
Teknisk projektledare
Sep 2018 - Nov 2018
Stockholm
100 %
Framtagning och införande av systemförvaltningsmodell
Då det saknades ramverk för systemförvaltning tog Lars fram ett förslag baserat på PM3 som blev standard för organisationen.
PM3 ITIL
Svenska Naturskyddsföreningen
Utredare
Jan 2018 - Mar 2018
Stockholm
100 %
Alternativ för lagring och arkiv
Då befintlig SharePoint-lösning var väldigt utdaterad och behoven från de olika verksamheterna förändrats över åren fick Lars i uppdrag att ta fram ett förslag till ledningsgruppen på hur lagringsfrågan kunde lösas samtidigt som behoven av samarbete och arkivering kunde tillgodoses.
Workshop Arkiv Diarium SharePoint GDPR NextCloud
Svenska Naturskyddsföreningen
Teknisk projektledare
May 2017 - Mar 2019
Stockholm
100 %
Införande nytt CRM
Lars tog över ett införandeprojekt av ett nytt, skräddarsytt CRM för föreningens 275 000 medlemmar. Projektet hade startat 2015 och hade kantats av många utmaningar. Lars drev projektet hela vägen till full implementering och vidare in i förvaltning fram till våren 2019
CRM Softadmin Pojektledning Workshop Utredning GDPR Processkartläggning

Naturhistoriska Riksmuseet
System och Nätverkstekniker
Jun 2010 - May 2017
Stockholm
100 %
Ansvar för modernisering och standardisering av eftersatt komplett IT-miljö (hårdvara, nätverk, lokaler, virtualisering, lagring, backup, säkerhet osv).
Ansvar för upphandling och arbetsledning av specialistkonsulter.
Införde övervakning av samtliga IT-system.
Ansvarade för all upphandling av IT-tjänster och IT-relaterad hårdvara.
Teknisk projektledning Upphandling Nätdesign Automatisering SAAS Migrering Standardisering Infrastruktur Införandeprojekt Arbetsledning

Miljöförvaltningen Stockholm
System och Nätverkstekniker
Jun 2000 - May 2010
Stockholm
100 %
Projektledde genomförande av skifte från tunna Tektronix-klienter/UNIX till PC, Windows och Active Directory.
Ansvar för utforming och införande av standardiserad digital arbetsplats, samt införande av e-tjänster.
Migreringsprojekt av 350 användare.
Teknisk projektledning E-tjänster Utredning Migrering Standardisering
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2017 - Apr 2017
Stockholm
100 %
Utbyte av brandvägg
Med ökade krav på säkerhet och redundans blev det klart att befintlig brandvägg inte kunde leva upp till de nya behoven.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
SonicWall brandvägg Fortinet brandvägg
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2017 - Dec 2017
100 %
Ombyggnad av serverhall
I samband med den stora satsningen på virtualisering måste serverhallens design förändras. Även kylanläggningen behövde bytas då den inte kunde leva upp till ökade krav på driftsäkerhet.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
Kylanläggning Hall design Kabeldesign strömförsörjning
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2016 - Dec 2016
100 %
Virtualisering av samtliga fysiska servrar
Med ökade krav på stabilitet, samt krav på kortare ledtider för bland annat webprojekt beslöts om en satsning på modernisering av befintlig virtualiseringsmiljö, samt en flytt av samtliga servrar till virtuell miljö. Det innebar utbyte av VmWare-servrar samt virtualisering av kvarvarande fysiska servrar.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
VMWare Ubutu Centos RedHat Windows server MySql MSSQL
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2016 - Dec 2016
Stockholm
100 %
Införande av Solarvinds Orion för övervakning av servermiljö och nätverk
I samband med att serverparken på NRM växte, samt att interna SLA:er skärptes fattades beslut om övervakning för att kunna upptäcka och förebygga fel enklare.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
SolarWinds Orion Linux server Windows server HP Procurve
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2016 - Dec 2016
Stockholm
100 %
Optimering av MySql webapp i NetApp-miljö
En av de mer verksamhetskritiska webbapplikationerna tappade prestanda vid virtualiseringen. Lars fick i uppdrag att utreda och åtgärda. Projektet gav önskad effekt och virtualisering av liknande databaslösningar kunde fortsätta.
OnTap NFS MySql
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2015 - Dec 2015
Stockholm
100 %
Byte av centralswitchar
Ökade krav på hastighet och redundans gjorde att chassiswitcharna i serverhallen och i centrala spridningspunkten behövde bytas ut mot modernare modeller.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
HP Procurve Fiber
Naturhistoriska riksmuseet
Delprojektledare
Jan 2014 - Dec 2014
Stockholm
100 %
Designändring och modernisering av spridningsnät
Spridningsnätet för NRMs 30000 KVM lokaler var eftersatt och behövde moderniseras. Då även brandlarmet behövde ny kabeldragning fattades ett beslut att lösa båda problemen samtidigt. Fastighetsägaren ansvarade för brandlarmsdelen och Lars var projektledare för IT. I projektet ingick även att se över och ändra på designen av spridningsnätet för att underlätta dragningen, men även för att möta de ökande kraven från olika verksamheter.
Blåsfiber Nätdesign Stativdesign
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2011 - Jun 2011
Stockholm
100 %
Byta ut lagringslösning och införa NetApp
NRM hade en diversifierad lagringslösning bestående av DELL EMC/FibreChannel, Dell EqualLogic och lagring till disk på server. Beslut fattades om att skapa en enhetlig lagringslösning för organisationens 250 TB data, samt att öka säkerhet och införa katastrofsäkring.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
NetApp ontap DELL EMC/FibreChannel Dell EqualLogic DFS iSCSI NFS HP Procurve Powershell
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2010 - Dec 2010
Stockholm
100 %
Införande av VPN-lösning
Beslut fattades att underlätta och säkra upp distansarbetet för organisationens 350 anställda.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
SSL-VPN Sonicwall VPN
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2009 - Dec 2009
Stockholm
100 %
Byta backup-lösning från bandrobot till diskbaserad backup
NRMs backup-lösning var baserad på bandrobot. Då lagringen gick över 200 TB behövdes en utredning om man skulle satsa på att utöka bandroboten eller investera i en ny lösning med backup till disk.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
Dell powervault Tape library HP Procurve Dell fibre channel Symantec backup
Naturhistoriska riksmuseet
Teknisk projektledare
Jan 2009 - Dec 2009
Stockholm
100 %
Centraliserad hantering av PC för OS och programvaror med hjälp av Specops
Utrullning och ominstallation av PC behövde effektiviseras. Dessutom fanns det behov av centraliserat ägandeskap av licenser.
Lars ledde projektet från förstudie till upphandling, inköp och införande.
Specops GPO Active Director MSI paket

Goldware Lankonsulter
IT-konsult
Jan 1999 - May 2000
Stockholm
100 %
Processförbättring med hjälp av bättre verktyg och automatisering.

Certifierade sig till Microsoft Technology Specialist och Enterprise Administrator.
Certifiering Felsökning Programpaketering Processförbättring

Education

Microsoft
Microsoft Certified Professional
2012

Microsoft
Microsoft Certified Server Administrator
2009
Windows Server 2008

Microsoft
Microsoft Certified Enterprise Administrator
2009
Windows Server 2008

Microsoft
Microsoft Certified Windows Server Network
2008
Windows Server 2008

Skills

Agile
Budget
Change Management
Dokumentation
Dokumenthantering
Drift
ERP
Focus
IT Support Manager
Itsm
IT-supportansvarig
Kommunikation
Management
Microsoft
Migrering
Project manager
Standardisering
supportansvarig
Automatisering
It-säkerhet
Kravställning
Processkartläggning
Strategi
Säkerhet
Teknisk projektledning
Training
Verksamhetsutveckling
Workshop

Roles

Projektledare
Teknisk Projektledare
Förändringsledare
Kravställare
Processförbättring

Languages

Svenska
Engelska

Preferences

Full time
Right now
Stockholm

Strengths

Pedagogisk
Prestigelös
Driven
Social
Mångsidig
Lösningsorienterad

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
This feature is only available logged in.