EverSec Consulting AB Available now
Seniorkonsult IT-infrastruktur Microsoft
Ulrik har arbetat i IT-branschen sedan 1994 på olika nivåer, både som tekniker och i ledande roller. Hans fokus har varit inom infrastruktur där han har varit teknisk projektledare, testledare, systemtekniker och införandeansvarig i en mängd olika infrastrukturprojekt. Han har en erfarenhet för hela processerna för IT-produktion, från utveckling, design / implementering samt drift och förvaltning. Ulrik har främst verkat inom stora statliga verksamheter och företag. I rollen som teknisk projektledare och it arkitekt har han stor förmåga att leda team samt att prioritera och sortera. Gällande s

Experience

Skolverket
AD Specialist, Teknisk rådgivare, Införandeansvarig
Sep 2019 - Jan 2020
Stockholm
100 %
Agerade teknisk rådgivare angående införandet av ett för Skolverket nytt diariesystem som ligger i en molnlösning hos Tele2. Stöttade också som teknisk expert inom Microsoft infrastruktur med livscykelhantering och utför också diverse olika serverinstallationer.

Rollen innebar: Att leda arbetet med att tillsammans med leverantör och interna tekniker komma fram till en hållbar design och konfiguration av infrastrukturen hos skolverket och Tele2 för att föra in det nya diariesystemet. Komponenter att beakta i detta arbete är Ad-sync, ADFSinloggning, IT-säkerhet, brandväggsöppningar, mailfunktion i Office365, VPN-tunnel samt säker filöverföring. Livscykelhanterar även vissa servers från Windows server 2012/2016 till 2019 samt installerar olika serverroller som tex terminal server och Wsus, ADFS m.m.

Com Hem
AD Specialist, Teknisk rådgivare, Testledare
Apr 2018 - Jan 2019
Stockholm
100 %
Jobbade i projekt och var ansvarig för att designa om Com Hems AD till Rollbaserad access av system och filkataloger samt uppstädning av gamla AD grupper. Agerade även testledare för användare som testade den nya rollerna som skapats.

Rollen innebar: Att ta fram en arbetsprocess att jobba efter inom projektet, Identifiering av roller i organisationen och dess accessbehov, Skapa nya grupper i AD, Skapa testanvändare i AD byggda på nya roller, Skapa testprotokoll, Låta utvalda anställda testa de nya rollerna, Städa bort gamla AD grupper.

Sll
Teknisk projektledare Windows server livscykelhantering
Apr 2018 - Jan 2019
Stockholm
100 %
Teknisk projektledare i ett projekt avseende avveckling av Windows Server 2003 och 2008 samt införande av Windows 2016 och Microsoft SQL server 2016. Arbetet bestod i att utreda och livscykelhantera de av Stockholms Läns Landstings applikationer som måste byta från föråldrad till ny server/SQL plattform på grund av utgången support från Microsoft.

Rollen innebar: projektledning, framtagande av arbetsprocesser, medverkande i projektuppbyggnad, förstudier av applikationer, koordinering av tekniska resurser, installation av nya servrar och SQL servrar, koordinera uppsättning och konfiguration av applikationer på nya serverplattformar, migrering av databaser, planering av driftsättningar av applikationer på nya plattformar, planering av tester av applikationer efter driftsättning, avveckling av servrar.

Education

Örebro Universitet
Systemvetenskaplig linje, 120 p
1994
Fil Kand

Skills

ActiveDirectory
Administration
Analys
applikation
Dokumentation
Drift
Förstudier
Infrastruktur
IT-arkitekt
Microsoft
Powershell
SCOM
Svenska
Windows
Windows Azure
Windows Server
VMware
GPO
Integration
IP-Networks, Routing
Microsoft Clustering
Microsoft Hyper-V
Microsoft IIS
Microsoft SQL Server
strategi
Affärssystem
Agresso
Microsoft Office 365
Microsoft SCCM
Nätverk

Languages

Engelska
Tyska
Svenska

Preferences

Full time
On site work
Right now
Stockholm
Jakobsberg

Primary contact

Create an account or login to view contact information.
Download as PDF - This feature is only available logged in.